Kukuruz - BM&F (Sao Paulo)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Kukuruz" s burze "BM&F (Sao Paulo)".

Kukuruz @ KLUB

kukuruz 2019 24.08

+18

Povrće još prkosi suši, ali metlica...

+6

Siliranje zrna kukuruza u Čehovcu (...

+4

Sretan vam praznik rada 1 maj krenu...

Sijanje kukuruza sa GPS #agroselfie