Kukuruz - BM&F (Sao Paulo)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Kukuruz" s burze "BM&F (Sao Paulo)".

Kukuruz @ KLUB

Završili smo sa skidanjem naših pok...

I ove godine bili smo u sezoni križ...

+3

Danas nije vruće, pa se radila adap...

+4