• Zaštita šuma
  • 17.12.2019. 18:00

Vijeće EU: Hitno odrediti prioritete u cilju zaštite svjetskih šuma

S obzirom na to da mogu apsorbirati stakleničke plinove, šume imaju ključnu ulogu u djelovanju u području klime. Šume čuvaju najveći dio bioraznolikosti na Zemlji.

Foto: Pixabay/Makalu
  • 1.703
  • 176
  • 0

Vijeće Europske unije je u ponedjeljak, 16. prosinca usvojilo zaključke kojima se određuju političke smjernice o zaštiti i obnovi svjetskih šuma

Kako su upozorili, s obzirom na to da mogu apsorbirati stakleničke plinove, šume imaju ključnu ulogu u djelovanju u području klime. Šume čuvaju najveći dio bioraznolikosti na Zemlji, a zbog rasta broja stanovnika i sve veće potražnje za hranom, prenamjenjuju se u poljoprivredna zemljišta i veća se važnost pridaje poljoprivrednoj produktivnosti.

Traže procjenu novih regulatornih i neregulatornih mjera

Vijeće EU i države članice duboko su zabrinuti zbog činjenice da trenutačne politike i djelovanje u području očuvanja i obnove šuma te održivoga gospodarenja na globalnoj razini nisu dovoljni da bi se zaustavilo krčenje šuma. Suglasni su da je potrebno pojačano djelovanje EU i potiču Komisiju da u okviru europskog zelenog plana, hitno odredi prioritete i provede mjere navedene u komunikaciji zajedno s državama članicama, industrijom, organizacijama i institucijama, civilnim društvom i partnerskim zemljama.

Zaključke Vijeća o komunikaciji o pojačanju djelovanja EU za zaštitu i obnovu svjetskih šuma na engleskom jeziku pogledajte ovdje.

Kako bi se smanjio utjecaj otiska potrošnje EU-a na zemljište, Vijeće i države članice traže od Komisije da ubrzano provede procjenu novih regulatornih i neregulatornih mjera na strani potražnje te da u tu svrhu izradi prijedloge. Te mjere uključuju podizanje svijesti potrošača, obveze za dionike u industriji i suradnju sa zemljama proizvođačima.

Preporučuju partnerski pristup

Vijeće i države članice predani su jačanju međunarodne suradnje i suradnji s partnerskim zemljama radi djelovanja protiv krčenja i degradacije šuma, posebno u poljoprivrednoj proizvodnji, u skladu s trima stupovima održivog razvoja. Za suradnju sa zemljama proizvođačima preporučuje se partnerski pristup.

Preporučuju i predlaganje posebnih odredaba o održivom gospodarenju šumama i održivim poljoprivrednim proizvodima koji nisu povezani s krčenjem šuma za sve nove relevantne sveobuhvatne trgovinske sporazume EU.

Preusmjeriti financijska sredstva na prakse održive upotrebe zemljišta

Bilo bi dobro poraditi i na preusmjeravanju financijskih sredstava na prakse održive uporabe zemljišta. Vijeće i države članice ističu važnost mobiliziranja odgovarajućih financijskih sredstava iz svih relevantnih izvora kako bi se pojačalo djelovanje za zaštitu i obnovu svjetskih šuma.

U kontekstu potpore istraživanjima i inovacijama Vijeće i države članice pozdravljaju cilj uspostave opservatorija EU i pozivaju Komisiju da surađuje s postojećim globalnim sustavima podataka o šumama. Ujedno pozivaju Komisiju da razmotri izvedivost mehanizma ranog upozoravanja za obavješćivanje potrošača, javnih tijela i trgovačkih društava koji nabavljaju robu iz područja na kojima postoji rizik od krčenja šuma.


Izvori

EC Europa


Tagovi

Zaštita šuma Svjetske šume Europski zeleni plan EU