Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Sigurnost u lovu
 • 15.08.2017. 15:00

Sigurnost u lovu nije i ne može biti slučajnost

S obzirom da se u lovu koristi oružje, riječ je o aktivnosti u kojoj se lako može dogoditi nesreća stoga je od velike važnosti postaviti pravila prije nego lov uopće i započne.

 • 2.352
 • 122
 • 0

S obzirom da se u lovu koristi oružje, riječ je o aktivnosti je aktivnost u kojoj se lako može dogoditi nesreća stoga je od velike važnosti postaviti pravila prije nego lov uopće i započne. Hrvatske šume d.o.o. kao lovoovlaštenik posjeduju dokument kojim se reguliraju sve mjere sigurnosti u lovištu ili uzgajalištu divljači kojima gospodare.

Temelj, odnosno polazna osnova plana mjera sigurnosti pri provedbi pojedinačnog i skupnog lova je izrada Pravilnika o lovu kojim lovoovlaštenik propisuje mjere sigurnosti u lovištu ili uzgajalištu divljači kojim gospodari.

Poštivati mjere sigurnosti

Iz Plana mjera sigurnosti pri provedbi pojedinačnog, a posebno skupnog lova, biti će vidljivo kako treba najracionalnije i najefikasnije osigurati poštivanje mjera sigurnosti pri rukovanju i uporabi lovačkog oružje, ali i svih ostalih radnji i postupaka u organizaciji i provedbi lova, kao što su:

 • Provođenje odredbi lovnogospodarskih osnova i programa uzgoja divljači,
 • Uvjeti lova divljači,
 • Lovljenje divljači,
 • Prava i obveze lovoovlaštenika kao i lovaca u smislu korištenja divljači i njezinih dijelova,
 • Lovački običaji i lovna etika.

Sigurnost u lovu nije i ne može biti slučajnost već rezultat:

 • Sigurnog oružja,
 • Znanja o oružju,
 • Lovačkog iskustva,
 • Obučenosti rukovanjem oružjem,
 • Odgovornog ponašanja,

Zakonske regulative; lovac koji ne posjeduje propisanu dokumentaciju za lov i nošenje lovačkog oružja ne može sudjelovati u lovu; Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice i dopuštenja za lov i evidenciji o obavljenom lovu (NN-62/06., 70710., 09.06.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (N66/10,28.05. 2010.), Zakon o oružju (NN-63/07., 18.06.2007.).

Sigurnosne trake i kod lovačkih pasa

Odgovorno ponašanje

Sigurnost lovačkog oružja; svako oružje koje se prodaje u ovlaštenim trgovinama najprije mora biti testirano i verificirano označenim žigom. Nakon svake modifikacije oružje se mora također testirati i verificirati na glavi puške ili na cijevima. Koristiti se mogu streljiva i naboji koji su prethodno testirani za tu vrstu oružja. Popravak oružja i prepravak se uvijek radi kod ovlaštenih puškarskih radionica.

Poznavanje oružja i streljiva, njihovih dobrih i loših (opasnih) svojstava pridonijeti će povećanju sigurnosti (posebna pozornost kod uporabe ubrzice).
Lovačko iskustvo je pozitivan čimbenik, što je ono veće, sigurnost uporabe oružja u lovu je veća.
Sustavnim rukovanjem i vježbanjem, a tako i s lovačkim iskustvom povećava se sigurnost korištenja lovačkog oružja u lovu.

Pod odgovornim ponašanjem, podrazumijeva se:

 • Svakim oružjem treba rukovati kao da je napunjeno,
 • Prije punjenja oružja treba provjeriti da cijev nije začepljena,
 • Prije ciljanja dobro treba uočiti metu i što je u njezinoj blizini,
 • Upoznati/uvježbati se ciljanju s optičkim ciljnikom i sl.,
 • Nikad se ne igrati oružjem,
 • Cijev okrenuti uvijek u sigurnom smjeru (u vis),
 • Držati prste dalje od okidača,
 • Vježbati punjenje i pražnjenje,
 • Nikada ne ostavljati oružje bez nadzora, napunjeno ili prazno,
 • Po svršetku lova oružje treba biti prazno-otvoreno-preklopljeno,
 • Držati oružje i streljivo odvojeno i izvan mogućeg dohvata neovlaštenim i needuciranim osobama,
 • Čistiti redovito svoje oružje,
 • Kod savladavanja prepreka u lovištu najsigurnije je oružje isprazniti-otvoriti-preklopiti,
 • Nikad ne rukujte oružjem ako ste uzimali alkohol ili drogu ili jake lijekove (pročitati uputu lijeka),
 • Na strelištima nositi štitnike za uši i streljačke ili zaštitne naočale,
 • Ukazati prijateljima strijelcima na mjere sigurnosti rukovanja oružjem,
 • Poželjno je prije lova ili lovne sezone ispitati preciznost oružja,
 • Treba izbjegavati društvo onih koji „znaju sve“ i koji misle da „sve znaju najbolje“, takovi su ljudi potencijalni izvor opasnosti,
 • Oružje i streljivo uvijek treba biti na sigurnom (kuća-stan; metalni ormari i sl.), transport istog mora biti u odgovarajućim navlakama, kovčezima i sl.,
 • Upoznati se sa Zakonskim odredbama i istih se pridržavati.

Glede izvršenja sigurnog pojedinačnog lova kojim se love sve vrste krupne i sitne divljači (vrebanjem, dočekom, šuljanjem, pretraživanjem, privozom zaprežnim kolima, privoz čamcem bez motornog pogona, pticama grabljivicama, stupicama i klopkama) isti će biti besprijekorno sigurno obavljen ukoliko lovca prati stručni pratilac - profesionalac (lovočuvar ili stručna osoba).

Odlazak samog lovca u lovište i izvršenje lova (odstrjela divljači po izdatom Dopuštenju za lov od lovoovlaštenika, vezan je za poštivanje svih Zakonskih odredbi Kodeksa Hrvatskih lovaca; Načela lovca prema prirodi, Načela odnosa lovca prema divljači, Načela odnosa lovca prema okolini, Načela međusobnih odnosa lovaca, Načela odnosa lovca prema njegovom lovačkom psu, Prisega - zavjet Hrvatskog lovca, lovački običaji; "Svaki je lovac sam svoj sudac i sam sa sobom razmišlja da li je ispravan ili nije, sam sebe kazni ako nije ispravan ili sam sebe pohvali, ako je ispravan". To je lov i to je lovna etika.

Skupni lov

Mjere sigurnosti tijekom lova ne smiju biti preopširne ali moraju sadržavati najbitnije mjere, postupke i radnje kojih se moraju pridržavati svi učesnici u lovu.

U Planu skupnog lova mora tekstualno biti obuhvaćeno:

 • Ime lovoovlaštenika (organizatora lova), broj lovišta, datum održavanja lova,
 • Program:
 • preslika s topografske karte predjela lovišta u kojem će se obaviti lov s označenim I i II prigonom te smjerom kretanja pogoniča u I i II prigonu,
 • zborno mjesto, gdje i u koliko sati,
 • zbor lovaca (mjesto, sati),
 • početak prvog prigona (predjel, sati, signal lovačkim rogom),
 • pauza - lovački gablec u lovištu (predjel - mjesto, signal lovačkim rogom, sati)
 • početak drugog prigona (predjel, sati, signal lovačkim rogom),
 • svršetak lova (sati, signal lovačkim rogom),
 • pozdrav divljači (mjesto, sati, signal lovačkim rogom),
 • zajednički lovački ručak (mjesto, u koliko sati, meni).

Pravila sigurnosti skupnog lova su slijedeća:

 • Divlje svinje love se lovačkom puškom risanicom te puškom s glatkim cijevima i kuglom,
 • Početak prigona označava se sa tri duga zvuka, a završetak s jednim dugim zvukom lovačkog roga-trube,
 • Prije početka i nakon završetka prigona nije dozvoljeno pucanje.Puška mora biti otvorena i prazna.
 • Puška se puni u položaju cijevi koso prema gore-u vis. Cijev puške ne smije biti okrenuta prema drugom lovcu.
 • Svaki lovac mora biti upoznat sa stajalištem susjednog lovca prije započetog prigona i ne smije pucati u smjeru stajališta lovca.
 • Stajališta lovaca moraju biti uz unutarnji rub predjela u kojem se lovi.
 • Ubrzica okidanja u skupnom lovu ne smije se koristiti.
 • Lovac smije streljati divljač samo ako je siguran da time ne ugrožava nečiji život ili imovinu.
 • Stajalište na kojem je raspoređen, lovac ne smije napustiti prije znaka završetka prigona-jedan dugi zvuk lovačkim rogom-trubom.
 • Lovac ne smije napustiti stajalište prije dolaska voditelja lova-lovnika, kojeg upoznaje sa eventualnim pucanjem-odstrjelom ili ranjavanjem divljači.

Temeljem broja nesreća u lovu (izvješće MUP-a), njihovoj učestalosti i posljedicama, može se zaključiti da je najčešći uzrok istih ljudski faktor, odnosno nedovoljna educiranost i samovolja (posebno u napuštanju određenog mjesta na liniji odstrjela), a drugi po broju nesreća je pucanje u zabranjenom smjeru, odnosno prema pogoničima ili drugim lovcima.

Narančaste trake okolo šešira stavljaju se prije lova

Pod ostalim uzrocima stradavanja u lovu su slučajevi gdje nije uvijek moguće utvrditi uzroke ranjavanja ili pogibije jer se radi o nezakonitom lovu tj. lovokradstvu.

Sigurnosna mjera u lovu

Način planiranja mjera sigurnosti i njihova primjena u praksi koje provode profesionalni djelatnici s dugogodišnjim lovačkim iskustvom, rezultira pokazateljima kontinuiranog smanjenja broja nesreća u provedbi pojedinačnog i skupnog lova.

Lovačka društva koja uglavnom gospodare zajedničkim lovištima, nemaju dovoljan broj profesionalnih i stručnih djelatnika za organizaciju i provedbu pojedinačnih i skupnih lovova na siguran način. Iste uglavnom provode lovci amateri, a to nije garancija sigurnosti u lovu. Glede toga bilo bi poželjno da se unutar županijskih lovačkih saveza održe edukativna predavanja na temu "Plan mjera sigurnosti u provedbi pojedinačnih i skupnih lovova" te da ista pohađaju lovnici, odnosno lovci koji rukovode lovovima unutar lovačkih organizacija.

Kao sigurnosno vidnu mjeru u lovu hrvatski lovci prihvatili su nošenje reflektirajuće crvene trake oko šešira i sl., a tako i crvenog ili žutog reflektirajućeg signalnog prsluka za vrijeme trajanja - učestvovanja u lovu, to je jedna od značajnih mjera sigurnosti u lovu koja bi trebala postati pravilo.

Autor i foto: Dražen Matičić, mag. ing. agr.


Izvori

Časopis HŠ


Tagovi

Lov Sigurnost Oružje

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Potpisani ugovori s poljoprivrednicima