• OKFŠ
  • 24.02.2021. 15:00

Općekorisne funkcije šuma: Obračun i uplata naknade za korištenje

U javnom savjetovanju je Pravilnik o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Foto: Bigstock/ Kalcutta
  • 324
  • 22
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje na temu Pravilnik o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Kako navode, ovim se Pravilnikom propisuje način obračuna naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, uplatni račun, rokovi za uplatu, oblik, način popunjavanja i dostave obrasca za obračun naknade (obrazac OKFŠ), registar obveznika plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma i postupak naplate kod neispunjenja plaćanja.

Obveznici plaćanja naknade su sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit, te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i/ili primitak veći od 7.500.000 kuna.

Osnovica za obračun naknade je ukupni prihod i/ili primitak umanjen za prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja, prihode od dividendi, prihode od udjela u dobiti i prihode od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja.

Porezni obveznici po tonaži broda umanjuju osnovicu obračuna za prihod ostvaren od obavljanja djelatnosti na koje se primjenjuju odredbe posebnog zakona kojim je uređen porez po tonaži broda.

"Korisnici državne potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim korona virusom (Covid-19) osnovicu za obračun umanjuju za iznos potpore koju su ostvarili u godini za koju obračunavaju naknadu“, pojašnjavaju.

Naknada se plaća u visini 0,024% od osnovice za obračun.

Dodatne informacije o savjetovanju možete pronaći ovdje.

Savjetovanje je otvoreno do 11. ožujka 2021. godine.


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja


Tagovi

Savjetovanje Općekorisne funkcije šuma Obračun Uplate


Autorica

Lucija Bencaric

Više [+]

Magistra agroekonomike. Rado istražuje novosti u poljoprivredi.