AgroKlub.com

\

Šumarstvo

Dobrodošli na AgroKlub.com!


Zaboravljena lozinka?
Novi korisnik - Registracija!

Gdje se nalazim? AgroKlub.com » Šumarstvo » Lovstvo je širi pojam od lova, šansa za razvoj turizma

Lovstvo je širi pojam od lova, šansa za razvoj turizma

Lovni turizam

Lovstvo je širi pojam od lova, šansa za razvoj turizma

Datum: 12.08.2017. 13:30

Kategorija:

Šumarstvo

Lovni turizam stvarajući prihode lovoovlašteniku, može stvarati i dodatne prihode za lokalno stanovništvo (ruralnog područja) i biti dobar način za zaštitu prirode i kontrole održavanja životinjskih vrsta, poštujući Zakonske regulative i prateće Pravilnike.

Upravo sada, kada lovstvo po svom ekonomskom i društvenom značaju (zaštita prirode i staništa, razvoj ruralnog turizma i dr.) po svom bruto produktu treba zauzeti značajno mjesto u gospodarstvu, priučeni kadrovi, ma koliko bili entuzijasti, ne mogu zadovoljiti potrebe suvremenog tržišta. Krajnje je vrijeme da se pristupi stvaranju suvremenog lovstva, tj. takovog koje će se u cjelini zasnivati na suvremenim znanstveno provjerenim saznanjima modernog šumarstva, agronomije, veterine, biologije, ekologije, ekonomike i organizacije.

Lovstvo je širi pojam od lova. Glavna aktivnost iz lovstva je svakako lov. Suvremeni procesi automatizacije, industrijalizacije i urbanizacije sa svim pratećim degradacijama životne sredine, praćeni su brojnim vidovima dehumanizacije i otuđenjem čovjeka od prirode pa i od ljudske suštine. S druge strane ti procesi impliciraju povećanje dnevnog, tjednog i godišnjeg slobodnog vremena zaposlenog čovjeka te istog motivira da svoje slobodno vrijeme koristi u prirodi, posjećivanju raznih destinacija u zemlji i van iste s ciljem osobne rekreacije, edukacije i dr. Sve to omogućuje im turizam, u ovom kontekstu lovni turizam koji se realizira u neposrednom kontaktu s prirodom i kroz direktno korištenje prirodnih dobara. Lovni turizam nije samo sastavni dio lovnog gospodarenja već je istovremeno segment turizma kao gospodarske grane, selektivnih vidova sa specifičnim karakteristikama traženja i ponuda. U njemu učestvuju turisti velike platežne moći koji se ne ubrajaju u masovnost već u elitnost.

Dobar načiin za zaštitu prirode i životinjskih vrsta

Lovni turizam je zapravo "turističko kretanje čiji je osnovni cilj (motiv) aktivan boravak i bavljenje lovom kao vidom rekreacije u zdravoj prirodnoj sredini", odnosno "pružanje usluga zainteresiranim domaćim i stranim lovcima - turistima, radi organizacije posjeta našim lovištima zbog odstrjela krupne i sitne divljači ili samo posmatranja/osmatranja ili snimanja (fotosafari) divljači" uz plaćanje odgovarajuće naknade propisane Cjenikom odstrjela divljači i usluga u lovu.

Lovni turizam stvarajući prihode lovoovlašteniku, može stvarati i dodatne prihode za lokalno stanovništvo (ruralnog područja) i biti dobar način za zaštitu prirode i kontrole održavanja životinjskih vrsta, poštujući Zakonske regulative i prateće Pravilnike.

Sve može biti kako se to u narodu kaže krasno i lijepo, i destinacija lovišta i kvaliteta i brojnost ponuđene divljači i uređenost lovišta, no u svemu tome osobe koji neposredno sudjeluju u tom procesu trebaju posjedovati određene kvalitete kako bi profesionalno, korektno i neemocionalno zaokružili lovno-turističku uslugu na zadovoljstvo lovca turiste i lovoovlaštenika, a time stvorili ponovni interes dolazaka istih i novih lovaca - turista.

Odabir kvalitetnog stručnog pratitelja lovaca turista trebao bi se temeljiti na sljedećim elementima:

 • najniže stručno obrazovanje IV-stupnja; srednja šumarska škola, poljoprivredna ili veterinarska (te specijalizacija obrazovanja V-stupanj - lovstvo, uz stalno usavršavanje),
 • vještina komunikacije,
 • poznavanje stranih jezika (engleski ili njemački ili talijanski),
 • snalaženje i fleksibilnost,
 • iskrenost, etičnost - moral, iskustvo na poslovima lovstva,
 • treba biti vedar, šaljiv, animator,
 • ljubazan, strpljiv, taktičan,
 • uslužan, uvijek spreman pri davanju informacija,
 • smiren, mora se znati kontrolirati, imati osjećaj za mjeru,
 • planirati i predvidjeti sve,
 • voljeti svoj poziv i rad u lovstvu,
 • svima posvetiti jednaku pažnju, osoban pristup,
 • pamtiti goste, imati dobru memoriju,
 • točnost i odgovornost,
 • lovački se nositi i štovati lovačku etiku (odjeća i sl.),
 • stalna mjesto stanovanja moraju biti u neposrednoj blizini lovišta.

Podrazujeva se: posao stručnog pratioca lovaca turista obnašati po propisanom opisu poslova i radnih zadaća. Zakonska regulativa je neizostavna, a to je članstvo kod Hrvatskog lovačkog saveza (lovačka iskaznica), pravo na držanje i nošenje lovačkog oružja (oružni list), položen ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja te položen ispit za lovočuvara s funkcijom lovočuvara za lovište u kojem obavlja lov.

Elementi promidžbe:

 • informacije o lovištu prije dolaska u lovište (katalozi, sajmovi i sl.),
 • fotografije prigodnih detalja iz lovišta prije dolaska ili fotografije trofejne divljači koja se nudi, odnosno podatak o stečenim kapitalnim trofejima, godišnji plan odstrjela krupne divljači. Za sitnu divljač; godišnji plan odstrjela, mogući broj odstrjela prirodno uzgojenih jedinki odnosno kolike su mogućnosti odstrjela iz umjetnog uzgoja i drugo,
 • važeći cjenik odstrjela divljači i usluga u lovu za važeću lovnu godinu,
 • zakonske regulative za učestvovanje u lovu, lovca ili lovačkog psa,
 • mogućnost rezervacije termina lova,
 • opis puta do lovišta,
 • lovoovlaštenik dočekuje i prima lovce - turiste,
 • informaciju lovcima po dolasku prvi daje lovoovlaštenik-domaćin,
 • mjesto boravka, smještaj, ostale usluge,
 • mjesto prehrane s cjenikom hrane i pića,
 • ostale atrakcije i privlačnosti u lovištu ili okružju,
 • infrastruktura i okoliš,
 • ispraćaj gostiju - lovaca na odlasku i putovanje po povratku,
 • prigodni tzv. suvenir za gosta lovca; lovačka kravata, lovačka značka, CD i sl.
 • kontakt i uspomene nakon povratka.

Smještaj lovaca:

 • preporuča se namjenski lovački dom od lovoovlaštenika koji mora zadovoljavati prihvatljivu kategoriju smještaja s pratećim sredstvima javnog informiranja i komuniciranja,
 • voditelj lovačkog doma dočekuje i ispraća goste lovce zajedno s lovoovlaštenikom, stručnim pratiocem i drugim osobljem.
 • sve cijene pića, hrane i smještaja moraju biti dostupne -transparentne,
 • uslužno osoblje (konobari, kuhari i dr.) koje je na raspolaganju lovcima turistima mora biti kvalificirano za taj posao, a isti obnašati profesionalno i korektno (podrazumijeva se poznavanje stranih jezika).

Razvoj kvalitetnog lovnog turizma ovisi još i o nizu drugih faktora odgovornog turizma, a moguć je tek uključivanjem istog u planove strateškog razvoja Hrvatskog lovnog turizma na temelju detaljnih istraživanja i razvojnih projekata, umjesto na temelju viđenja pojedinaca i želja lokalnih čimbenika. Samo na temelju konkretnih razvojnih projekata mogu se tražiti sredstva i postavljati planovi razvoja pojedinog lovišta, a time i ruralnog područja u kojem je ustanovljeno lovište (vlastito ili zajedničko), odnosno mjesta, grada ili županije.

Autor/foto: Dražen Matičić, mag. ing. agr.

Broj pregleda članka: 864; Uspješnost članka: 120.2

Izvor: Časopis Hrvatske šume

Tagovi: Ruralni razvoj, Lovni turizam, Zaštita prirode

Ključne riječi članka: lovstvo, je, siri, pojam, od, lova, sansa, za, razvoj, turizma, odstrjela, divljači, lovišta, turizma, turizam, lovaca, lovačkog, lovstvo, odnosno, prirode, lovni, mjesto, razvoj, lovište, temelju, turista, lovačka, ruralnog, usluga, lovcima, lovstva, lovnog, lovni turizam, poznavanje stranih jezika