• Zaraženo mlijeko
  • 26.02.2013.

Započeo odvoz mlijeka sa povišenim aflatoksinom u bioplinska postrojenja

Ministarstvo poljoprivrede započelo je sa provedbom Akcijskog plana za rješavanje krize mliječnog sektora

  • 459
  • 23
  • 0

Sukladno usklađenim obvezama sa industrijom mlijeka, krenula je akcija organiziranog prikupljanja i odvoza mlijeka sa povišenom razinom aflatoskina sa farmi u Istočnoj Hrvatskoj u tri bioplinska postrojenja - Žito d.o.o. iz Osijeka (Novi agrar d.o.o. Đakovština i Farma muznih krava Mala Branjevina d.o.o.) te Landia d.o.o. iz Tordinaca.

Paralelno sa ovim procesom tijekom dana započinje i distribucija stočne hrane farmerima kod kojih je pronađeno mlijeko sa povišenom razinom aflatoksina iz dvije tvornice stočne hrane (Belje d.d. i Žito d.o.o. Osijek).

Za mlijeko odvezeno u bioplinska postrojenja farmere će djelomično obeštetiti Ministarstvo poljoprivrede temeljem izračuna koji će biti naknadno objavljen.

Putem sustava Ministarstva poljoprivrede (Hrvatska poljoprivredna agencija i Poljoprivredna savjetodavna služba), danas kreće i obavijest za farmere (letak) u kojoj se među ostalim nalazi i uputa za hranidbu mliječne stoke.

Veterinarski inspektori i sve ostale službe Ministarstva poljoprivrede, nastavljaju sa akcijom analize mlijeka i stočne hrane na svim farmama za koje postoje sumnje da imaju mlijeko sa povišenom razinom aflatoksina.

Obzirom da se radi o složenoj i koordiniranoj akciji, ovim putem molimo proizvođače mlijeka za razumijevanje i da se pridržavaju uputa iz Ministarstva poljoprivrede, te svih stručnih službi, državnih institucija i industrije mlijeka, kako bi se problem sa povišenim aflatoksinom riješio u najbržem mogućem roku.

O svim rezultatima i daljnjim akcijama Ministarstvo poljoprivrede će pravovremeno izvijestiti javnost.


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja


Tagovi

Ministarstvo poljoprivrede Aflatoksin Zaraženo mlijeko Analiza mlijeka Analiza stočne hrane Bioplinska postrojenja