• Zaklana stoka i perad
  • 23.11.2019. 16:30

U mjesec dana pao broj zaklanih svinja za više od osam tisuća grla

Državni zavod za statistiku objavio je podatke o zaklanoj stoci i peradi u klaonicama u rujnu 2019. godine

Foto: Pixabay/tomwieden
  • 1.057
  • 81
  • 1

Državni zavod za statistiku objavio je podatke o zaklanoj stoci i peradi u klaonicama u rujnu 2019. godine. Broj zaklanih goveda u rujnu ove godine iznosio je 15.935 grla te je smanjen za 434 grla u odnosu na mjesec ranije, a povećan za 824 grla u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Broj zaklane teladi i mladih goveda do godine dana ostala je na približnoj razini kao mjesec ranije i isto razdoblje lani. Povećan je broj zaklanih bikova i  volova, pa je njihov broj u rujnu iznosio 7.232 grla.

Broj zaklanih goveda po kategorijama možete vidjeti u tablici.

Tablica: Zaklana goveda

 

rujan 2018.

kolovoz

rujan 2019.

Goveda - ukupno

 

 

 

Broj grla

15.111

16.369

15.935

Neto težina, t

3.559

3.979

3.918

Telad i mlada goveda do jedne godine

 

 

 

Broj grla

4.449

4.639

4.491

Neto težina, t

366

373

379

Junice

 

 

 

Broj grla

2.629

3.284

2.899

Neto težina, t

747

961

846

Krave

 

 

 

Broj grla

1.489

1.244

1.313

Neto težina, t

399

342

357

Bikovi i volovi

 

 

 

Broj grla

6.544

7.202

7.232

Neto težina, t

2.047

2.303

2.336

Od kolovoza do rujna ove godine znatno je smanjen broj zaklanih ovaca (ukupno), te je na probližnoj razini kao u rujnu prošle godine. U odnosu na kolovoz 2019. njihov broj je smanjen za 3.944 grla.

U rujnu ove godine zaklano je 284 grla šilježadi, ovaca i ovnova, a to je za 81 grlo više nego mjesec ranije.

Tablica 2. Zaklane ovce

 

rujan 2018.

kolovoz 2019.

rujan 2019.

Ovce - ukupno

 

 

 

Broj grla

10.560

14.916

10.972

Neto težina, t

132

178

134

Janjad

 

 

 

Broj grla

10.099

14.713

10.688

Neto težina, t

121

173

128

Šilježad, ovce i ovnovi

 

 

 

Broj grla

461

203

284

Neto težina, t

11

5

6

Pao je i broj zaklanih svinja u klaonicama, pa je u kolovozu zabilježeno 86.600 grla, dok je u rujnu taj broj pao na 78.374 grlo. Pad je to za 8.226 ukupno zaklanih svinja.

Tablica 3. Zaklane svinje

 

rujan 2018.

kolovoz 2019.

rujan 2019.

Svinje - ukupno

 

 

 

Broj grla

85.441

86.600

78.374

Neto težina, t

5.860

5.970

5.442

Što se tiče ukupnog broja peradi, njihov broj je u rujnu bio na približnoj razini kao u istom mjescu prošle godine, ali zato je broj smanjen za 367.514 komada u odnosu na kolovoz 2019. Dostupni podaci o broju zaklanih pataka pokazuje da je u rujnu ove godine zaklano 1.910 komada.

Tablica 4. Zaklana perad

 

rujan 2018.

kolovoz 2019.

rujan 2019.

Perad - ukupno

 

 

 

Broj grla

3.292.132

3.664.002

3.296.488

Neto težina, t

5.442

5.985

5.470

Tovljeni pilići - brojleri

 

 

 

Broj grla

3.050.473

3.410.707

3.109.387

Neto težina, t

4.535

4.832

4.602

Patke

 

 

 

Broj grla

-

-

1.910

Neto težina, t

-

-

5


Izvori

Državni zavod za statistiku


Tagovi

DZS Klanje stoke Klanje peradi Rujan 2019 Klaonice


Autorica

Karolina Rastija

Više [+]

Karolina je magistrica agroekonomike sa iskustvom u poljoprivredi, a svoje znanje i savjete dijeli i sa čitateljima Agrokluba!

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Primjena najnovijih dostignuća u ventilaciji. #jedilokalno