• Tekuće krmivo
  • 06.11.2012.

Sladoliq – inovacija u povećanju mliječnosti krava

Sladoliq je dopunska tekuća mješavina melase, osušenog tamnog tropa i neproteinskog dušika koje povećava mliječnost krava u periodu laktacije

  • 1.595
  • 66
  • 0

Sladoliq je dopunska krmna smjesa na bazi melase šećerne repe, za krave u laktacijskom periodu, koja je jedinstvena na tržištu prije svega po tome što je u tekućem stanju. Sladoliq nastaje iz melase šećerne repe koja je nusproizvod koji nastaje pri proizvodnji šećera.

Dva osnovna problema u uporabi melase u ishrani su teška manipulacija, koja osobito dolazi do izražaja pri niskim temperaturama, i nepostojanje kontinuiteta u isporuci (proizvodnja melase je kampanjskog karaktera). Zbog svojeg viskoziteta melasa se vrlo teško kvalitetno miješa s drugim vrstama hrane, te je glavni preduvjet za njezinu uporabu dobra tehnička priprema, kako ne bi dolazilo do grudanja brašnaste hrane.

Potaknuti ovim saznanjima, a u želji da pomognu i uzgajivačima stoke, stručnjaci Sladorane d.d. odlučili su se 2009. na proizvodnju novog proizvoda - Sladoliqa. Sladoliq se sastoji od melase, vode i amonijevog sulfata.

Kemijski sastav i parametri kontrole kvalitete:

Sirove bjelančevine: 17%
Sirova vlaknina: 0,1%
Ukupni šećer: >14% saharoze
Sirovi pepeo: 5,5%,
Suha tvar: 50%

U državama s razvijenim govedarstvom među uzgajivačima stoke u sklopu hranidbe preživača, gdje postoji mogućnost za to, široko je prihvaćena praksa primjene tekućeg krmiva.

U prvome su redu popularna ona tekuća krmiva na bazi melase koja osim poboljšanja ješnosti krmiva raspolažu i povoljnim biološkim utjecajem. Poboljšanje ješnosti krmiva, a time i povećanje količine unosa stočne hrane ima posebno veliki značaj u slučaju hranidbenih tehnologija koje primjenjuju oblik hranidbe kompletnom mješavinom stočne hrane, a koja se temelji na bazi tzv. monodijetnog, fermentiranog masovnog krmiva. U tom slučaju presudnu važnost s aspekta proizvodnih, reproduktivno-bioloških i zdravstvenih očekivanja ima maksimalizacija količine unosa hrane.

Tekuće stanje Sladoliqa i relativno visoka otpornost na mraz osiguravaju odgovarajuću manipulativnost proizvoda neovisno o vremenskim uvjetima.

Sladoliq je dopunska tekuća mješavina melase, osušenog tamnog tropa i neproteinskog dušika koja sadrži 50% suhe tvari, 27% šećera, 18% sirovog proteina i 3,7 MJ NEL/kg, a namijenjena je stimulaciji uzimanja i fermentacije obroka u buragu preživača.

Prije početka komercijalne proizvodnje napravljen je dvomjesečni pokus na Beljskoj farmi u Popovcu, gdje su na visoko mliječnim kravama dobili porast proizvodnje mlijeka za 1,5 do 2 litre po grlu, dok je mliječna mast povećana za 1%.


Energetska iskoristivost
sladoliqa je 100%, za razliku od nekih drugih energetskih krmiva.

Hranjivost Sladoliq-a u proizvodnji mlijeka

Istraživanje je provedeno tijekom 75 dana na 172 mliječne krave prosječne težine 650 ± 50 kg u sredini laktacije (158 dana) na farmi mliječnih krava Popovac, Belje d.o.o. Krave su razvrstane po danima u laktaciji, prethodnoj mliječnosti (prvotelke prema majčinoj mliječnosti), kondiciji, redoslijedu laktacije u dvije jednake skupine od po 86 životinja. Obje grupe su hranjene po volji potpuno izmiješanim obrokom koji se čija suha tvar sastojala od 30,39% silaže kukuruza, 12,15% silaže pšenice i graška, 7,10% dehidrirane lucerke, 3,63% sladnih klica, 3,55% sojine ljuske, 41,20% krmne smjese sa 19% sirovih proteina, te 1,97% melase (kontrolna grupa) ili Sladoliq-a (pokusna grupa). Suha tvar je sadržavala 7,3 MJ NEL, 16,02% sirovog proteina, 5,9% sirove masti i 17,9% sirovih vlakana, s time da je kontrolna skupina dobivala 1 L melase, a pokusna 1 L Sladoliq-a koji su dodani na potpuno izmiješani obrok. Krave su hranjene dva puta dnevno količinom hrane 5% većom od predviđene za mliječnost od 30 kg/danu.
Krave hranjene Sladoliq-om dale su značajno (P<0.0001) više (31,5 : 29,6 kg/d) mlijeka sa više (P<0.06) (3,33 : 3,31%) proteina nego krave hranjene melasom. Ostali mjereni sastojci mlijeka su bili slični u krava hranjenih Sladoliq-om i melasom: sirova mast (4,41 : 4,42%), laktoza (4,49 : 4,48%), urea (28,3 : 26,6 mg/100 ml), broj somatskih stanica (161.740 : 152.570). Obje grupe krava ostavljale su jednaku količinu hrane (3 - 5).

Na temelju dobivenih rezultata zaključujemo da krave u sredini laktacije hranjene 1 kg/danu Sladoliq-a umjesto 1 kg/danu melase daju za 1,96 litara više mlijeka s nešto višim sadržajem proteina u mlijeku.“

Autori:
Antonio Maltar, dr.vet.med., glavni nutricionist za hranidbu goveda u Agrokoru
Vitomir Penavić, dr.vet.med., direktor P.C. mliječno govedarstvo u Belju
Marko Vučičević, dipl.ing., Sladorana Županja
Stipo Benak, mag.ing.agr, rukovoditelj farme muznih krava Popovac
Darko Grbeša, prof.dr. Agronomski fakultet u Zagrebu


Tagovi

Mliječnost Sladorana Laktacijski period


Partner

Sladorana d.o.o.

Šećerana 63, 32270 Županja, Hrvatska
tel: 032/820-100, e-mail: info@sladorana.hr web: http://www.sladorana.hr

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB