Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Proizvodnja hrane
 • 25.01.2012.

Registracija primarnih proizvođača hrane za životinje

 • 4.123
 • 181
 • 0

Zakonom o hrani (NN 46/2007) propisane su temeljne odredbe za osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača u vezi s hranom, odnosno osnovna načela i odgovornosti u proizvodnji, preradi i distribuciji hrane općenito i hrane za životinje. Zakon o hrani primjenjuje se na sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane i hrane za životinje pa tako i na primarnu proizvodnju hrane.

Pravilnik o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje (NN 153/11) propisuje uvjete i način registracije poljoprivrednih gospodarstava koja se bave primarnom proizvodnjom hrane za životinje, a primjenjuje se i na hranidbu životinja koje se koriste za proizvodnju hrane.

Što se podrazumijeva pod primarnom proizvodnjom hrane za životinje?

 • Primarna proizvodnja jest proizvodnja i uzgoj primarnih poljoprivrednih proizvoda u biljnoj proizvodnji, stočarstvu i ribarstvu, uključujući žetvu i pobiranje plodova, mužnju i uzgoj životinja prije klanja, lov i ribolov te sakupljanje samoniklih plodova i biljaka.
 • To znači da su primarni proizvođači hrane za životinje svi naši stočari i ratari koji stavljaju na tržište gore navedenu hranu.

Tko se upisuje u Registar primarnih proizvođača hrane za životinje?

U Registar se upisuju svi primarni proizvođači odnosno poljoprivredna gospodarstva koja:

 1. Uzgajaju hranu za krmivo (žitarice, uljarice, krmno bilje i sl.) te provode jednostavnu fizičku obradu krmiva (to su aktivnosti koje ne dovode do bitnog mijenjanja svojstva poljoprivrednih proizvoda npr. žetva, pobiranje plodova, košnja, prirodno sušenje, mljevenje, drobljenje, siliranje, čišćenje, pakiranje i slične aktivnosti) uključujući napasanje, skladištenje i prijevoz od mjesta proizvodnje do nekog drugog objekta, a ta krmiva su namijenjena:
  - izravnoj hranidbi životinja na vlastitu gospodarstvu;
  - stavljanju na tržište;
  - proizvodnji potpunih krmnih smjesa isključivo za hranidbu životinja na vlastitu gospodarstvu i to miješanjem dvaju ili više krmiva s dopunskom krmnom smjesom ili bez nje, bez korištenja premiksa i/ili dodataka hrani za životinje, osim silažnih dodataka;
 2. Uzgajaju i hrane životinje industrijski proizvedenim potpunim krmnim smjesama.
  Upis u Registar obavezan je za velik broj naših stočarskih i ratarskih gospodarstva.
  Kada gospodarstvo kupuje dopunske krmne smjese (kao što su npr. silamin, milkivit, kuškovit i sl.), to znači da je ono primarni proizvođač hrane i upisuje se u registar, a ako kupuje premikse (koji su deklarirani kao dodaci hrani, a ne kao dopunske krmne smjese) ili se koristi ribljim brašnom, dikalcij fosfatom, trikalcij fosfatom, proizvodima od krvi, krvnim brašnom i dopunskim smjesama koje sadrže jedan od tih sastojaka, tada se mora registrirati po Pravilniku o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje (NN 72/08).
  Među dopunske krmne smjese pripadaju i mineralne mješavine koje sadrže minimalno 40 % sirovog pepela.

Upisu u Registar ne podliježu ona poljoprivredna gospodarstva koja:

 1. Ne plasiraju na tržište žive životinje, a proizvode životinjskog podrijetla koriste isključivo za osobnu potrošnju u kućanstvu;
 2. Uzgajaju i drže životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane;
 3. Male količine primarnih poljoprivrednih proizvoda plasiraju na tržište tako da ih unose izravno na drugo poljoprivredno gospodarstvo za njegove potrebe ili izravno krajnjem potrošaču ili lokalnom maloprodajnom objektu koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača (male količine = manje od 5 ha poljoprivrednog zemljišta u sustavu ARKOD i/ili najviše 1 uvjetno grlo);
 4. U proizvodnji potpunih krmnih smjesa primjenjuju sljedeća krmiva životinjskog podrijetla: riblje brašno, dikalcij fosfat, trikalcij fosfat, proizvode od krvi, krvno brašno, ili dopunske krmne smjese koje sadrže navedena krmiva (oni podliježu registraciji ili odobrenju po drugom propisu).

Način i rokovi upisa u Registar primarnih proizvođača hrane za životinje

Poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju jednu ili više gore navedenih djelatnosti obvezna su predati pravilno popunjen Zahtjev u regionalni ured/podružnicu Agencije za plaćanja najkasnije do 30. lipnja 2012. godine, a svi ostali koji se nakon toga počinju baviti tim djelatnostima dužni su u roku od 30 dana od početka obavljanja navedenih djelatnosti dostaviti pravilno popunjeni obrazac Zahtjeva Agenciji.

Obrazac Zahtjeva za evidentiranje u Registar primarnih proizvođača hrane za životinje bit će dostupan u uredima Agencije za plaćanje, Hrvatske poljoprivredne komore i Hrvatske poljoprivredne agencije. Upis će biti moguć nakon 1. ožujka kada Pravilnik stupa na snagu i kada Upisnik poljoprivrednih gospodarstava bude tehnički pripremljen za ovu novu aplikaciju.

Upis u ovaj Registar predstavlja samo jedan oblik evidencije i bit će vezan u potpunosti na Upisnik poljoprivrednih gospodarstava bez dodatnog Rješenja ili dodatnog evidencijskog broja.

Obaveze i uvjeti koje moraju ispunjavati poljoprivredna gospodarstva upisana u Registar primarnih proizvođača hrane za životinje

 1. Održavati higijenu u svim fazama (proizvodnja, prerada, pakiranje, skladištenje i prijevoz) da se smanji ili ukloni opasnost ugrožavanja sigurnosti hrane za životinje - redovito čišćenje i dezinfekcija gdje je to primjenjivo.
 2. Poduzimati mjere i postupke kojim će kontrolirati opasnosti od kontaminacije iz zemlje, vode, zraka, umjetnih gnojiva, sredstava za zaštitu bilja, veterinarskih lijekova i otpada te mjere vezane kontrolu zdravlja ljudi, životinja i biljaka - odvojeno skladištenje otpada, voda odgovarajuće kvalitete, sprječavanje kontaminacije mikroorganizmima i drugim štetnicima.
 3. Voditi evidencije o (ukoliko se koriste dalje navedene tvari):
  - primjeni sredstva za zaštitu bilja i biocida;
  - primjeni genetski modificiranog sjemena;
  - svakoj pojavi uzročnika bolesti i štetnika;
  - rezultatima analiza uzoraka primarnih proizvoda ili bilo kojih drugih proizvoda uzetih u dijagnostičke svrhe, a koji mogu utjecati na sigurnost hrane;
  - porijeklu i količinama svakog primarnog proizvoda prilikom ulaska u objekte, odredištu i količinama svakog izlaska hrane za životinje koji izlazi iz objekata.
 4. Uspostaviti sustav nadzora nad štetočinama.
 5. Napasanje stoke treba organizirati tako da se smanji izlaganje pašnih površina štetnim fizikalnim, biološkim ili kemijskim tvarima. Treba osigurati odgovarajuće vrijeme „odmora pašnjaka prije nego što se stoci dopusti ispaša na pašnjaku.
 6. Hranu treba skladištiti odvojeno od kemijskih sredstava i drugih proizvoda koji se ne koriste u hranidbi životinja.
 7. Sjemenski materijal treba skladištiti zasebno, da nije dostupan životinjama.
 8. Ljekovitu hranu za životinje i hranu za životinje namijenjenu različitim kategorijama ili vrstama životinja treba skladištiti tako da se smanji rizik od zamjene.
 9. Treba redovito izgnojavati objekte, uklanjati otpad i neutrošenu hranu te sprečavati ulazak štetnika u objekte radi sprečavanja zagađenja životinjske hrane i stelje.
 10. Sredstva za čišćenje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju trebaju se koristiti prema uputama za korištenje i držati u posebnim prostorijama, odvojenim od hrane za životinje.
 11. Hranu za životinje i stelju u objektima treba često mijenjati da ne popljesni.
 12. Osoba odgovorna za držanje i hranjenje životinja treba posjedovati potrebna znanja i vještine.
 13. Evidencije je potrebno čuvati najmanje godinu dana (preporuka je i duže, 3 godine).

Sve nabrojene obaveze poljoprivrednika propisane su Pravilnikom o higijeni hrane za životinje (NN 41/08); Prilog I, dio A i Prilog III.

Većina nabrojenih obaveza i uvjeta vezana je i uz poštivanje drugih Pravilnika i Zakona.

Autor: Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.


Izvori

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede


Tagovi

Registracija Proizvodnja hrane Proizvodnja hrane Pravilnik Poljoprivredna gospodarstva


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Wow, ljepota i boje jaja :)