Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Bakteriološko cjepivo
  • 08.08.2013.

Osiguranje vrhunskih prinosa i kvalitete

Primjena Phylazonit MC bakteriološkog cjepiva odlično i iznimno pozitivno djeluje na količinu prinosa i na kvalitetu krmiva.

  • 2.454
  • 113
  • 0

Tlo, biljke i zemljišni mikroorganizmi usko su povezani i određuju životne procese u tlu kao i fizičko stanje zemljišta. Zemljišni mikroorganizmi su neizostavni za zdrave biljke, visoke prinose i dobru strukturu tla.

Nedostatak mikroelemenata u tlu je sve učestalija pojava, dolazi do prekomjernog razvoja algi u kanalima, rijekama i jezerima, voda u bunarima se zagadila, dok su tla sve kiselija i njihova struktura se uništava. Takva situacija rezultira smanjenjem humusa u tlu.

Na Katedri za stočarstvo i ishranu stoke, Poljoprivrednog fakulteta u mađarskom gradu Kapošvaru je od siječnja pa do kraja listopada 2010. Godine, pod vodstvom profesora dr. Máté Sándor-a, izvršena su ispitivanja utjecaja Phylazonit bakteriološkog cjepiva za tlo na prinose i kvalitetu silažnog kukuruza. Godinu poslije su ispitivali utjecaj Phylazonita na prinos i kvalitetu trava: Najvažniji rezultati tog ispitivanja su:

  • Veća zelena masa
  • Visok sadržaj mineralnih tvari
  • Izrazito visok sadržaj bjelančevina i šećera

Utjecaj Phylazonita na vegetativan rast i kvalitetu silažnog kukuruza

Na površinama pokusnog centra Poljoprivrednog fakulteta postavljen je pokus na 4 parcele, na kojima se primijenjene različite tehnologije ishrane bilja. Posebna pozornost je posvećena analizi hranidbenih vrijednosti silažnog kukuruza, te su provedena ispitivanja njegove kvalitete i sadržaja mineralnih tvari. Pored izvedenog istraživanja, mjerena je i kvaliteta sa aspekta ishrane stoke čije su vrijednosti preračunate na vrijednosti t/ha sa ciljem dobivanja jasnije slike o rezultatima.

Prinos Suha tvar Sirove bjelančevine Sirove masti Sirova vlakna Pepeo Nmk- tvari bez sadržaja dušika
t/ha
Stajski gnoj (35 t/ha) 55,316 18,31 1,272 0,443 3,651 0,719 12,225
NPK (15-15-15 600 kg/ha) 58,581 21,15 1,23 0,527 3,925 0,644 14,821
PHYLAZONIT (20 l/ha) 60,356 22,87 1,75 0,543 3,802 0,905 15,874
Kontrola 59,452 21,76 1,427 0,476 3,983 0,832 15,041
Analiza kvalitete silažnog kukuruza na osnovu Wendei metode i preračunato na vrijednosti t/ha

Silaža kukuruza

Prilikom istraživanja analizirali su i sadržaj prirodnih mineralnih tvari i mikroelemenata. Usprkos njihovoj maloj količini, one imaju značajnu ulogu u životnim procesima biljaka. Rezultati pokusa u kukuruzu su dokazali da su se od svakog izmjerenog parametra najbolji rezultati dobili na površini koja je tretirana sa 20 l/ha Phylazonita. Rezultat primjene Phylazonita je izvrsna silaža kukuruza, bolja hranidbena vrijednost krme, niži troškovi ishrane stoke i daleko veći prinosi.

Ca P Mg K Na Mn Cu Zn Fe

kg/ha

Stajski gnoj (35 t/ha)
30,98
36,51
17,70
160,42
0,001
0,907
0,076
0,326
2,511
NPK (15-15-15 600 kg/ha)
30,46
35,15
22,26
116,58
0,001
0,592
0,069
0,351
3,046
PHYLAZONIT (20 l/ha)
43,46
40,44
28,97
146,06
0,001
1,436
0,111
0,622
5,275
Kontrola
37,45
31,51
26,75
158,74
0,001
1,029
0,083
0,321
3,918

Sadržaj mineralnih tvari i mikroelemenata u silažnom kukuruzu kg/ha

Utjecaj Phylazonit MC bakteriološkog cjepiva tla na prinos i kvalitetu trava

2011. godine su na parcelama pod brojem D-4 i D-5 pokusnog centra Poljoprivrednog fakulteta u Kapošvaru ispitivali utjecaj Phylazonit bakteriološkog cjepiva tla na prinos i kvalitetu trave. Veličine površina pokusa su bile 6,57 ha (kontrolna parcela) i 2,84 ha (Phylazonitom tretirana parcela). Tretiranje Phylazonitom su vršili 15.04.2011. sa dozom od 10 litara po hektaru po oblačnom vremenu u popodnevnim satima.

Zelena trava

Prilikom prve košnje 10.05.2011. analizirali su prinos zelene mase po hektaru i ustanovili su da je na površini tretiranoj sa 10 l/ha Phylazonita postignut prinos od 12.279 kg/ha, dok je na kontrolnoj parceli prinos bio 11.665 kg/ha. Razlika je 614 kg po hektaru ili 5,26 %.

Prinos
Suha tvar
Sirove bjelančevine Sirove masti Sirova vlakna
t/ha kg/ha
Phylazonit (10 l/ha)
12,279
23,10
2,70
0,54
6,80
Kontrola
11,665
22,20
2,40
0,52
5,90
%
Phylazonit (10 l/ha)
105,26
109,53
118,42
109,31
121,32
Analiza prinosa u t/ha i kvalitete u kg/ha zelene trave te odnos u % prema kontrolnoj površini

Ca P Mg K Cu Zn Fe Se
kg/ha
Phylazonit (10 l/ha)
17,80
10,56
5,65
61,76
0,023
0,076
0,361
0,000054
Kontrola
16,10
9,33
5,25
61,94
0,019
0,066
0,453
0,000041
%
Phylazonit (10 l/ha)
110,60
113,16
107,60
99,71
118,74
116,23
79,59
131,05

Analiza sadržaja mineralnih tvari i mikroelemenata u kg/ha i njihov odnos u % prema kontrolnoj površini

Sijeno

Travu su pokosili 28.05.2011. a nakon okretanja i sakupljanja sijeno su balirali 04.06.2011. Analizirali su prinos sijena po hektaru i ustanovili su da je na površini tretiranoj sa 10 l/ha Phylazonita postignut prinos od 3676 kg/ha, dok je na kontrolnoj parceli prinos bio 3082 kg/ha. Razlika je 594 kg po hektaru ili 19,27 %

Prinos Suha tvar Sirove bjelančevine Sirove masti Sirova vlakna
t/ha
kg/ha
Phylazonit (10 l/ha)
3,676
3381,92
209,53
62,49
1220,43
Kontrola
3,082
2801,54
163,53
43,15
952,34
%
Phylazonit (10 l/ha)
119,27
120,72
128,27
144,83
128,15

Analiza prinosa u t/ha i kvalitete u kg/ha sijena trave te odnos u % prema kontrolnoj površini

Ca P Mg K Cu Zn Fe Se
Phylazonit
(10 l/ha)
16,54 7,76 4,30 67,05 0,014 0,055 0,87 0,00010
Kontrola 14,08 5,92 4,38 53,35 0,011 0,047 0,314 0,00007
%
Phylazonit
(10 l/ha)
117,45 131,08 98,27 125,68 122,50 117,69 272,46 134,83


Analiza sadržaja mineralnih tvari i mikroelemenata u kg/ha u sijenu te njihov odnos u % prema kontrolnoj površini

Na površinama, koja su tretirana Phylazonit MC cjepivom tla postignut je veći prinos zelene mase trave i veći prinos sjena u odnosu na kontrolne površine. Kao razlog povećanja prinosa možemo navesti da je busanje trava izrazitije uslijed djelovanja aktivnih zemljišnih bakterija. Naposlijetku, može se zaključiti da primjena Phylazonit MC bakteriološkog cjepiva odlično i iznimno pozitivno djeluje na količinu prinosa i na kvalitetu krmiva.

U nastavku teksta je priložen .pdf dokument u kojem možete detaljnije pogledati sve detalje provedenog ispitivanja.

Agron d.o.o.

Ovlašteni zastupnik Phylazonit preparata za Hrvatsku:

Tel/fax: 031/673-242
Mob: 091/464-2266: 091/464-2271


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: kuruza, koruza | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a njegova dužina vegetacije od nicanja do pune zriobe ovisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uvjeta uzgoja,... Više [+]

Dokumenti


Tagovi

Kukuruz Sijeno Phylazonit Bakteriološko cjepivo Agron Mikroorganizmi Prinosi