• Hrvatske male mljekare
  • 08.04.2014. 11:50

Organizacija mljekarstva prema europskim standardima

U suradnji sa Češkomoravskim mljekarskim savezom, preradili više od 10 posto ukupne količine otkupljenog mlijeka u Hrvatskoj!

Foto: depositphotos.com
  • 473
  • 54
  • 0

Udruga Hrvatske male mljekare je osnovana 2006. Od ukupno 23 članice, 22 članice otkupljuju mlijeko. "Lani smo preradili ukupno 51.248.418 kg kravljeg mlijeka, a to je 10,17 % ukupne količine otkupljenog mlijeka u Hrvatskoj. Osam članica Udruge je povećalo otkup, a 14 članica je smanjilo količinu otkupljenog mlijeka u odnosu na prethodnu godinu.

Sir mljekara Udruge Hrvatske male mljekare

13 članica Udruge je pojedinačno otkupilo 1 milijun kg kravljeg mlijeka u 2013. godini, a zajedno smo otkupili 98 % ukupnog otkupljenog mlijeka unutar Udruge. Najmanji otkup unutar Udruge je 144.187 kg, najveći je 10.027,482 kg mlijeka. U udrugu su uključene male mljekare, koje dnevno prerade 2.000-25.000 tisuća litara mlijeka malih farmi, naprimjer PIK Rijeka, Euro-milk, Megalis, Hamer, Križevačka mljekara, Paška sirana,“ informirala nas je o aktivnostima Udruge jedna od njezinih članica Melita Pokorni, vlasnica minimljekarne Biogal u Donjem Daruvaru, gdje radi devet zaposlenih, a dnevno prerade 2.000 litara mlijeka.

Članovi Udruge su sudjelovali na edukacijskim putovanjima po europskim zemljama - Austriji, Italiji, Švicarskoj, Francuskoj. Lani su posjetili češke mini mljekare i prvi se put sastali sa predstavnicima Českomoravskog mljekarskog saveza. "Mljekarska industrija u Češkoj se bitno razlikuje od naše - dobiva redovito sredstva iz europskih fondova i organizacija mljekarstva je na višom nivou nego naša,” pojasnila je Melita Pokorni.

Kooperanti u Hrvatskoj mogu biti samo zadovoljni sa činjenicom da je došlo do povećanja prosječne otkupne cijene kravljeg mlijeka na 3 kn/litri i više, ovisno o kvaliteti. Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji, povećao se priljev mliječnih proizvoda i došlo je do povećanja konkurencije, a to nam je otežalo situaciju,“ požalila se Melita Pokorni, dobitnica nagrade Hrvatske turističke zajednice. Čovjek je, kako kaže, ključ uspjeha u turizmu, a na njezin prijedlog, redovna skupština je bila organizirana prvi put u Daruvaru. Po reakcijama članova, to nije bio i zadnji put.

Foto: depositphotos.com


Fotoprilog


Tagovi

Udruga Hrvatske male mljekare Melita Pokorni Biogal Českomoravski mljekarski savez Donji Daruvar Otkup mlijeka Edukacije Otkupna cijena PIK Rijeka Euro-milk Megalis Hamer Križevačka mljekara Paška sirana


Autorica

Alena Rais

Završila je Poljoprivredni fakultet u Pragu - agronomija gdje je i tri godine radila na Poljoprivrednom institutu - mikrobiologija i zaštita bilja u Pragu - Ruzyně. U češkom tjedniku Jednota Daruvar piše o poljoprivrednim temama od 2001. godine. Kod kuće sa suprugom uzgaja čemprese i vinovu lozu.