Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Zakup pašnjaka
 • 23.02.2021. 09:30

Objavljen Prijedlog Pravilnika za zakup zajedničkog pašnjaka u vlasništvu RH

U javnom je savjetovanju Pravilnik kojim se propisuje dokumentacija i postupak za raspisivanje javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu države.

Foto: Bigstock/ elvisvaughn
 • 547
 • 95
 • 0

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje na temu Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske.

Cilj ovog savjetovanja, pojašnjavaju, je omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika kojim se propisuje dokumentacija i postupak za raspisivanje javnog natječaja.

Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka je sljedeća:

 • popis katastarskih čestica koje čine zajednički pašnjak i predmet su javnog natječaja,
 • zemljišnoknjižni izvadci (e-izvadak iz ZIS aplikacije zemljišno knjižnog sustava Ministarstva pravosuđa,
 • posjedovni listovi iz e-baze Preglednika katastarskih podataka Državne geodetske uprave,
 • Uvjerenje Upravnog tijela jedinice regionalne (područne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje, da se prema važećem prostornom planu uređenja, predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja,
 • mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve i očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže ako su one propisane aktom u provedenom postupku ocjene prihvatljivosti programa za ekološku mrežu,

Također, potrebno je očitovanje ministarstva nadležnog za poslove razminiranja o katastarskim česticama i površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su minirane, a nalaze se na području jedinice lokalne samouprave koje su na popisu miniranih i minski sumnjivih područja, očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprava šuma podružnica jesu li katastarske čestice obuhvaćene šumskogospodarskim planovima te Hrvatskih voda jesu li katastarske čestice javno vodno dobro, odnosno jesu li u zonama sanitarne zaštite.

Promjena broja uvjetnih grla nakon sklapanja ugovora dopuštena je ukoliko je uvjetovana prirodnim prirastom teladi, ždrebadi, janjadi, jaradi i odojaka i ako ne prelazi maksimum utvrđen sukladno članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika.

Zakupnici su obvezni sklopiti sporazum o korištenju zajedničkog pašnjaka koji im je dan u zakup, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora radi utvrđivanja međusobnih prava i obveza.

Ponuditelji iz javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka su dužni za sudjelovanje na javnom natječaju navesti u ponudi ime, prezime/naziv adresu i OIB ponuditelja te uz ponudu priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • potvrdu jedinice lokalne samouprave o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
 • potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,
 • izjavu da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta,
 • izjavu da nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske,
 • izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup zajedničkog pašnjaka koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru.

Više o savjetovanju možete pronaći ovdje.

Ugovor se raskida ukoliko zakupnici zajedničkog pašnjaka ne sklope sporazum u roku iz stavka 2. ovoga članka. Sklopljeni sporazum te godišnje izvješće o njegovoj provedbi dostavljaju se jedinici lokalne samouprave, odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području zemljište nalazi i Ministarstvu poljoprivrede.

Savjetovanje je otvoreno do 9. ožujka 2021. godine.


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede


Tagovi

Savjetovanje Prijedlog Pravilnika Zakup pašnjaka Dokumentacija


Autorica

Lucija Bencaric

Više [+]

Magistra agroekonomike. Rado istražuje novosti u poljoprivredi.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Odvojite 15-ak minuta vremena i popunite anketu vezanu za položaj žena u ruralnim sredinama. Dostupna je na linku 👉 https://t.ly/Dmxc1
Foto: Depositphotos/budabar