• Proizvodnja mlijeka
 • 17.06.2013.

Kako ublažiti utjecaj visokih temperatura u proizvodnji mlijeka

Govedarstvo

Foto: RGBStock.com
 • 617
 • 31
 • 0

U periodu koji dolazi za očekivati je da će temperature zraka dosezati vrijednosti i preko 30 ºC što za svaku životinju predstavlja izuzetno velik stres. Kod krava dojilja i proizvodnje mlijeka taj se stres manifestira kroz manju konzumaciju hrane, veće potrebe za svježom pitkom vodom, slabije znakove gonjenja i na kraju opadanjem proizvodnje mlijeka koja se može u ljetnim mjesecima smanjiti i do 50 %.

Uz visoke temperature posebno je važan i negativan utjecaj visoke vlage u zraku pa se mjerenjem tih dvaju parametara dobiva podatak koji nazivamo "Temperaturno humidni indes". Koliko parametar vlage utječe na proizvodnju mlijeka iščitava se iz činjenice da se kod temperature zraka od 28 ºC i vlage 30 % goveda praktično ne nalaze u stresu ali temperatura od 30 ºC i vlaga od 85 % karakterizira se kao izuzetno jaki stres za životinju.

Ovakve visoke temperature u kombinaciji s visokom vlagom zraka mogu imati i letalne posljedice pa je izuzetno važno da se svaki stočar pripremi kako bi se gubici sveli na najmanju moguću mjeru.

Što može učiniti sam uzgajivač?

 • Kod izgradnje novih stajskih objekata posebnu pažnju obratiti na volumen objekata i kvalitetno izvođenje prirodne ventilacije.
 • Životinjama osigurati dovoljne količine pitke i svježe vode. Životinje s niskom proizvodnjom mlijeka kod temperature od 15 ºC troše oko 60 litara vode na dan dok životinja koja proizvodi oko 35 litara mlijeka dnevno i pri temperaturi okoliša oko 30 ºC popije dnevno i preko 150 litara vode. Životinja koja ne dobije dovoljne količine vode slabije konzumira hranu za 25-30 % što posljedično vodi i k manjoj proizvodnji mlijeka.
 • Životinje zaštititi od direktnog utjecaja sunčevog zračenja na način da se na ispustima izgrade nadstrešnice ili posadi drveće.
 • Promatranje tjeranja krava obavljati kasno navečer i rano ujutro kada su temperature niže. Naime za vrijeme velikih vrućina trajanje estrusa je kraće a često nema ni vidljivih znakova.
 • U obroku krava povećati nivo unosa energije kako bi se smanjio nedostatak energije izazvan smanjenom konzumacijom hrane.
 • Krave hraniti u hladnije doba dana (kasno navečer ili rano ujutro) te paziti da na hranidbenom stolu ne zaostaje stara hrana koja se lako kvari te je životinje ne žele uzimati.
 • Paziti da staja nije prenapučena životinjama.
 • Održavati higijenu staje, redovito mijenjati prostirku te provesti dezinfekciju objekta kako bi se smanjio broj muha i komaraca.
 • Postavljanje dodatne ventilacije unutar objekta (posebni ventilatori) te korištenje sustava hlađenja hladnom vodom uz pomoć visokotlačnih pumpi i finih dizni.

Autor: Jurica Bengeri dipl. ing. agr. Foto: RGBStock.com


Povezana stočna vrsta

Govedarstvo

Govedarstvo

Govedarska proizvodnja uključuje uzgoj goveda i proizvodnju mesa, odnosno tov te predstavlja značajnu granu stočarstva Republike Hrvatske. Prema podatcima Hrvatske poljoprivredne... Pročitaj više »

Izvori

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba


Tagovi

Govedarstvo Proizvodnja mlijeka Krave


Partner