• Hrvatska poljoprivredna agencija
  • 07.11.2018. 07:30

Hrvatska dobiva moderan i cjelovit laboratorij Banke gena domaćih životinja!

Financijska sredstva za koja se kandidirala HPA kroz natječaj Podmjere 10.2 "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi", zasigurno su od velikog značaja, jer će omogućiti veliki iskorak u naporu i radu u očuvanju naših izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, kaže nam ravnatelj HPA doc.dr.sc. Zdravko Barać.

Foto: Hrvatska poljoprivredna agencija
  • 667
  • 111
  • 0

Još početkom 2013. godine u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji (HPA) su postavljeni temelji Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske. Ona je od rujna 2017. sastavni dio Službe za genetsko vrjednovanje domaćih životinja i banku animalnih gena pri HPA, a sada će zahvaljujući sredstvima dobivenim kroz Podmjeru 10.2. biti omogućeno opremanje modernog i cjelovitog laboratorija Banke gena domaćih životinja RH, kao temeljne jedinice u programima dugoročnog očuvanja svih naših hrvatskih pasmina.

"Republika Hrvatska duži niz godina ulaže u očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja kroz razne stručne programe i dodjelom novčanih potpora. Prema Popisu izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva nastalih na prostoru Republike Hrvatske definirano je 27 pasmina u kategoriji izvornih i zaštićenih domaćih životinja. Dodatno, u postupku priznavanja i uvrštavanja na popis izvornih je bila i banijska šara svinja", doznajemo od ravnatelja HPA doc.dr.sc. Zdravka Baraća

Plansko vođenje uzgoja na molekularnoj razini 

Odlukom Vlade 2010. godine usvojen je Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja Republike Hrvatske čiji ciljevi su:

  • podržavanje transparentnosti i definiranje nadležnosti u aktivnostima zaštite izvornih pasmina (državne institucije, nevladine organizacije, ustanove, privatni sektor),
  • razvoj i nadzor provedbe in situ i ex situ programa zaštite izvornih pasmina,
  • razvoj modela očuvanja izvornih pasmina u sustavima održivog korištenja,
  • razvoj modela zaštite izvornih pasmina u okviru upravljanja/očuvanja prirodnih staništa,
  • razvijanje suradnje na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini.

Uspostava Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske temelji se na odredbama Nacionalnog programa, a sukladno točki 6.4.4. izrađen je Operativni program uspostave Banke gena domaćih životinja u Republici Hrvatskoj koji je usvojen 2012. godine od strane Ministarstva poljoprivrede. Sukladno propisanim zaduženjima u Nacionalnom programu, početkom 2013. godine u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji (HPA) su postavljeni temelji Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske koja izravno preuzima poslove definirane u Nacionalnom i Operativnom programu. Banka gena je od rujna 2017. godine sastavni dio Službe za genetsko vrjednovanje domaćih životinja i banku animalnih gena pri HPA. Lokacija smještaja Banke gena i laboratorija Službe je prostor HPA u Poljani Križevačkoj. 

Upravo godišnji plan rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu, koji je prihvaćen od strane Ministarstva poljoprivrede, bio je osnova za kandidiranje HPA na natječaj za provedbu podmjere 10.2 "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi" iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaju te je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100% za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

"Kroz navedene aktivnosti planira se nastaviti s prikupljanjem i pohranom biološkog materijala, opremiti laboratorij banke gena s potrebnom opremom, kako za skladištenje tako i za provedbu suvremenih metoda i postupaka obrade biološkog materijala", pojašnjava nam ravnatelj. Provest će se aktivnosti karakterizacije populacija koristeći fenotipske i genotipske karakteristike što će u konačnici omogućiti dobivanje vjerodostojnih podataka na molekularnoj razini o genetskom stanju populacija izvornih pasmina goveda te stvaranju temelja za plansko vođenje uzgoja na molekularnoj razini u cilju očuvanja genetske varijabilnosti.

Genotipizacija izvornih pasmina 

"Prvi put će se planski provesti primjena suvremenih metoda molekularne genetike kroz postupke genotipizacije izvornih pasmina koristeći SNP genetske markere čime će se omogućiti i otkrivanje genetskih defekata i karakteristika u ovim populacijama, potvrđivanje roditeljstva na molekularnoj razini, te procjena udjela genoma koji pripada određenoj jedinki i pasmini", dodaje dalje i pojašnjava da će se pomoću genetske karakterizacije utvrditi autentičnost pasmine te će se izlučiti iz uzgoja one životinje koje su imale visoki udio drugih pasmina. Informacije o genotipu SNP-ova ujedno će biti i osnova za genomsko vrednovanje. Sve spomenute aktivnosti pratit će i korištenje računalnih programa obrade, analize i pohrane materijala.

Na popis izvornih hrvatskih pasmina uvrštena je i banijska šara svinja

Program ruralnog razvoja, dodaje, obuhvaća širok spektar ne samo poljoprivredne aktivnosti u ruralnim područjima nego veliki broj općenito životnih aktivnosti, a sve u cilju očuvanja ruralnih krajeva te zadržavanja stanovništva u istim prostorima koje kroz svakodnevne aktivnosti čuva ruralni prostor.

"Financijska sredstava za koja se kandidirala HPA kroz natječaj Podmjere 10.2 "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi", zasigurno su od velikog značaja, jer će omogućiti veliki iskorak u naporu i radu u očuvanju naših izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja", naglašava doc.dr.sc. Barać. 

Najznačajniji iskorak, pak, koji će biti omogućen kroz Podmjeru 10.2. je opremanje modernog i cjelovitog laboratorija Banke gena domaćih životinja RH, kao temeljne jedinice u programima dugoročnog očuvanja svih naših hrvatskih pasmina. "Metode moderne molekularne genetike koje će se provoditi u navedenom laboratoriju omogućit će veću vjerodostojnost rodovničkih podataka, a time i planskog vođenja uzgoja, a što u konačnici rezultira vjerodostojnijim podacima matičnih pasminskih knjiga i registara", zaključuje. 

Popis izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj kao i Popis aktivnosti za provedbu Podmjere 10.2 pronađite u dokumentu ispod teksta. 


Fotoprilog


Dokumenti


Tagovi

Hrvatska poljoprivredna agencija HPA Ruralni razvoj Podmjera 10.2.


Autorica

Željka Rački-Kristić

Više [+]

Diplomirana inženjerka poljoprivrede s dva desetljeća dugim iskustvom u novinarstvu, od lokalnih medija preko Večernjeg lista do uređivanja portala civilnih udruga. Urednica je portala Agroklub, predsjednica ogranka dopisnika HND-a, zamjenica predsjednika Županijskog vijeća HND-a te članica Međunarodne udruge agrarnih novinara (IFAJ).


Partner

Ruralni razvoj RH

Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: 01 6408 144, web: http://ruralnirazvoj.hr/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Mislim da sam našla uzrok svog imuniteta na koronu 😅 (1997. godina, malo selo i klanje kokoša).