Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Jabuka

Sinonim: - | Engleski naziv: Apple | Latinski naziv: Pyrus malus L.

Jabuka

Jabuka je temelj voćarske pro­izvodnje i služi kao osnovica za usporedbu isplativosti uzgoja drugih voćaka. Njezini plodovi dozrijevaju od najranijeg ljeta sve do zime. Plodovi zimskih sorata jabuka najcjenjeniji su jer dosežu najbolju kakvoću, a i sezona potrošnje im je zimi kada nema ve­likog izbora drugih vrsta voća. To voće ima gotovo sve što je potrebno ljudskom organizmu: voćne šećere i voćne kiseline, vitamine, minerale, pektine i sasvim čistu vodu. 

Agroekološki uvjeti za uzgoj jabuke

Temperatura

Jabuka zahtijeva srednje prosječne temperature zraka u vegetaciji 14 - 19 °C. Podnosi vrlo niske tempe­rature zraka od -25 do -28 °C (bez težih posljedica) u vrijeme duboko­g zimskog mirovanja te apsolutne maksimalne tempe­rature do 35 °C (bez težih posljedica, ali ovisno o relativnoj vlazi zraka i vlazi tla). Pogoduje joj umjerena relativna vlaga zraka do 60 % i blaga zračna strujanja u doba povećane vlažnosti zraka ili jakih ljetnih žega, ali joj štete topli i suhi vjetrovi u vrijeme oplodnje. Osjetljiva je na tuču u svako doba vegetacije ali ne i snježni pokrivač u doba velikih hladnoća (pokriveno tlo sprječava smrzavanje korijenja).

Voda

Sustav navodnjavanja preporučljiv je kod intezivnog uzgoja jabuka. Najčešće se upotrebljava sustav »kap po kap«. Najveću potrebu za vodom jabuke imaju u vrijeme cvjetanja, tj. u svibnju.

Tlo

Jabuka zahtjeva duboka tla, pjeskovito-ilovastog sastava, s dovoljno humusa (barem 3 %) i mineralnih hraniva (npr. 10 mg fosfora i 20 mg kalija) te s dobrim poljskim vodnim kapacitetom. Voli tla blago kisele reakcije (pH 5,5 - 6,5) koja nemaju previše fiziološki aktivnog vapna (ne više od 5 %).

Izbor položaja za podizanje nasada jabuke

Zadovoljavajuće nadmor­ske visine terena za uzgoj zimskih jabuka u kontinentalnom području RH bile bi između 120 i 600 m. Bolja kakvoća plodova zimskih sorata jabuka postiže se na sjever­nim nego na južnim ekspozicijama. Najpogodniji nagib terena bio bi oko 4° jer takav pad ipak omogu­ćuje najpovoljniju primjenu strojeva, lako otjecanje površinske vode i suvišne vode tla, dobru osvijetljenost krošnje, dobru regulaciju tem­perature zraka (zimi za iznimno niskih temperatura, u hladno pro­ljeće u vrijeme cvatnje i ljeti za vrijeme jakih žega), a ne izaziva erozi­ju tla.

Priprema tla za sadnju jabuke 

Prije dubokog oranja (na dubinu 40 - 50 cm) ili rigolanja potrebno je aplicirati preporučenu količinu fosfornih i kalijevih mineralnih gnojiva, da bi se ta hraniva iz­miješala po čitavoj dubini oranja (tamo gdje će sljedećih godina rasti korijenova mreža). Glavna masa korijenova sistema rasprostire se na dubini do 50 cm, što ovisi o plodnosti tla i dubini propusnog sloja. Duboko oranje (ili rigolanje) obavlja se ljeti (ako se planira jesen­ska ili proljetna sadnja voćaka) ili u jesen (planira li se proljetna sad­nja). Izrigolanu površinu (prije označavanja sadnih mjesta - kolčenja i sadnje) potrebno je potanjurati.

Izbor podloga jabuke

Jabuka je jedina voćna vrsta koja ima na raspola­ganju širok raspon raznovrsnih tipova vegetativnih podloga za različita podneblja, raznoliku kakvoću tla i za podizanje raznovrsnih sustava uzgoja - od ekstenzivnog (najbujnije podloge), preko poluintenzivnog (bujne podloge), intenzivnog (srednje bujne po­dloge) do superintenzivnog (slabobujne podloge). Za superintenzivne jabučnjake predlažu se podloge  M9 (EMIX), MM 106. Podloga M9, zbog slabog učvršćenja u tlu, traži na­slon (armaturu) i vezanje provodnice uz armaturu te savijanje i ve­zanje primarnih elemenata uz armaturu. Standardna armatura za taj uzgojni oblik su deblji kolci uz svako stablo ili složena armatura - koju čine stupovi (betonski ili drveni), jedna napeta žica između stupova na visini 170 cm i jedan kolac uz svaku sadnicu.

Izbor sorata jabuke

Budući da je u svijetu poznato čak više od 10 000 sorata jabuka, teško je razumjeti da od tako golemog broja nije lako odabrati nekoli­ko najboljih za određeno ekološko područje. Bez obzira na to što je u jabučarskim područjima cijeloga svijeta zastupljen tek neznatan broj istih vodećih zimskih sorata jabuka, ipak se mora voditi računa o sklonostima potrošača koji više vole određene sorte (ili skupine sličnih sorata) jabuka - bilo po krupnoći (vrlo krup­ne, srednje krupne), obliku (okrugle, čunjaste, zvonolike), po boji (crvene, žute, zelene), okusu (slatke, kisele, kiselkastoslatke itd.), mi­risu (vrlo mirisave, nenametljivo mirisave itd.), sočnosti, teksturi itd. U RH se u kontinentalnom dijelu traže jabuke europskog, a u primorskom dijelu američkog okusa.

Izbor uzgojnog oblika jabuke

Za uzgoj jabuka u gustim nasadima najčešće se primjenjuje uzgojni oblik vitki vretenasti grm koji se sastoji od provodnice s primarnim granama, koje su ujedno i rodno drvo ili nose na sebi rodno drvo (sekundarne elemente). Najbolja je kombinacija uzgojnih oblika vretenastoga grma na do­njoj trećini krošnje i vitkog vretenastoga grma na gornje dvije trećine krošnje. Time će se dobiti vrlo prikladan uzgojni oblik, koji će objediniti sve pozitivne značajke obaju uzgojnih oblika. Visina mu je oko 220 cm i uske je krošnje (100 - 140 cm), što ovisi o bujnosti sorte i razmaku unutar reda.

Takva stabla pružaju velike prednosti u proizvodnji jabuka jer se u svim pomotehničkim zahvati­ma (oblikovanje, rezidba, berba) smanjuje ljudski rad. Zbog niskog stabla, svi radovi se mogu obaviti sa zemlje (bez uporabe ljestava), čime se postižu visoki učinci u rezidbi i berbi. Na takvim stablima, zbog njihove velike rodne površine po jedinici površine voćnjaka postižu se vrlo visoki prirodi.

Vrijeme i tehnika sadnje jabuke

Za sadnju voćaka kopaju se jame dimenzija korijena mlade sadnice. Poslije sadnje (jesenske ili proljetne), prije početka vegetacije, potrebno je sadnice prikratiti na visinu (za pred­viđeni uzgojni oblik) 80 cm od tla. Za predviđeni gusti nasad jabuka s uzgojnim obli­kom »vitko vreteno« predlažu se razmaci sadnje od 3,2 x 1,2 m, odno­sno 2 604 sadnica/ha.

Održavanje nasada jabuke

Rezidba rodnih stabala obavlja se u razdoblju mirovanja voćki i u doba vegetacije. Zimskom rezidbom može se održavati uz­gojni oblik zamišljenih svojstava i usmjeravati uravnoteženi odnos vegetativnog i generativnog rasta. Ljetnom rezidbom uklanjaju se ne­potrebne mladice (time se poboljšava osvijetljenost unutarnjeg dijela krošnje i omogućuje bolja kakvoća prskanja), a hraniva koja se troše za rast nepotrebnih mladica preusmjeravaju se u rast skeleta krošnje, rast plodova i rodnih pupova.

Međuredni prostor zatravljuje se tek nakon 2 - 3 godine nakon podizanja nasada. Košnjom (malčiranjem) tratine povećava se sadržaj or­ganske tvari, poboljšavaju fizikalna, kemijska i biološka svojstva tla. Tratina omogućuje bolje upijanje kiše i snijega na padinama. Smanjuju se nagla kolebanja temperature tla, pa je ljeti tlo ispod tratine hladnije (uz visoke temperature tla korijen slabije prima hranu), a zimi toplije (pa teško dolazi do izmrzavanja gornjega korijenja). Otpali plodovi prije berbe i u berbi manje se oštećuju i prljaju. Iz tla ispod tratine smanjuje se gubitak dušika. Poslije košnje trave taj dušik se vraća u tlo, ali tada u organskom obliku. Time se voćnjaci mogu štedljivije gnojiti dušikom, pa ne dolazi do zagađenja vodotokova. Nedostatak je u tome što u razdobljima suše, travni pokrov oduzima potrebnu vlagu korije­nu jabuke. Da bi se to ublažilo, tratina u voćnjaku mora se redovito kositi 6 - 8 puta tijekom vegetacije.

Gnojidba jabuke

Prva godina - Pri sadnji voćaka dodaje se 40 - 60 t/ha zreloga staj­skoga gnojiva u brazde s obje strane reda. Čim korovi počnu nicati ručno se okopa dio tla oko voćki koji se ne može obraditi strojevima. Prije ručnog okopavanja, oko sadnica, u pro­mjeru 30 - 40 cm, rasipa se KAN 27% u količini od 10 dag po svakome sadnome mjestu. Drugo prihranjivanje voćaka obavlja se početkom lipnja, na istoj površini i istom vrstom i količinom mineralnoga gnojiva. Potkraj kolovoza u međuredove voćnjaka rasipa se 500 kg/ha mineralnoga gnojiva KAN 27%. Nakon toga slijedi oranje, tanjuranje i drljanje međurednog prostora kako bi se mogla obaviti sjetva uljane repice (za zelenu gnojidbu).

Druga godina - Prije početka vegetacije obavlja se prihrana dušikom (15 dag KAN 27% po stablu). Međuredni prostor se zaorava kada uljana repica bude u punoj cvatnji. Drugo prihranjivanje dušikom obavlja se po­četkom svibnja istom vrstom i količinom gnojiva kao i u prvom prihranjivanju.

Treća godina - Prihranjivanje dušikom obavlja se mjesec dana prije cvat­nje jabuka (u prvih deset dana ožujka), i to traktorskim rasipačem, s 200 kg/ha KAN-a 27%. Drugo prihranjivanje dušikom obavlja se također strojem, neposredno po­slije cvatnje (krajem travnja) s 200 kg/ha KAN-a 27%. U jesen, poslije berbe plodova, aplicira se mineralno gnojivo NPK 5:20:30, s 800 kg/ha.

Četvrta godina - Prvo prihranjivanje dušikom obavlja se mjesec dana prije cvat­nje jabuka, a drugo prihranjivanje poslije cvatnje i to oba sa 150 kg/ha KAN-a 27 %.

Berba i skladištenje jabuke

Dva su stupnja zrelosti plodova jabuka i podjednako su važna za određivanje vremena berbe:

 • Fiziološka zrelost ili dozrelost - nastupa kad je plod jabuke najkrupniji, a sjemenke mogu u povoljnim uvjetima proklijati.
 • Tehnološka zrelost ili dospjelost ploda - nastupa kad plodovi postignu najbolje karakteristike potrebne za daljnju namjenu (konzumacija, čuvanje u skladištu, čuvanje u hladnjači ili prerada).
 • Za različite sorte jabuka potrebni su različiti uvjeti čuvanja. Preporučuje se čuvanje plodova jabuka u hladnjači s kontroliranom atmosferom (0 - 5 °C, koncentracija CO2 2 - 4 %, koncentracija O2 1 % i relativna vlaga zraka 90 - 92 %). U takvim uvjetima jabuka se može čuvati 6 - 12 mjeseci. Ako plodovi jabuka stoje 4 dana na temperaturi 20 °C, smanjuje im se vrijeme čuvanja u hladnjači za jedan mjesec. Plodovi namijenjeni duljem čuvanju moraju biti zdravi (bez znakova fiziološkog oboljenja) i što ujednačeniji. Ako ne postoji mogućnost čuvanja jabuka u hladnjači, onda ih je potrebno potopiti u otopinu bogatu kalcijem.  

  Izvor:

  • Ivo Krpina i suradnici; Voćarstvo; Zagreb, 2004.
  • Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu

  Jabuka - Sorte

  ukupno: 169, aktivno: 102, neaktivno: 67

  Alkmene

  Ananas
  (Ananasova reneta)

  Annaglo

  Anurka
  (Annurca)

  Ariane

  Arkcharm

  Baigent

  Baujade

  Baumanova reneta

  Bellida

  Blushing golden

  Bobovec
  (Bohnapfel, timočanka)

  Božićnica
  (Kolačara, pogačara)

  Carević
  (Kronoprinz rudolf)

  Caudle

  Charden

  Civg 198

  Civni

  Close

  Collina

  Coop 43

  Cox's orange pippin
  (Peping, koksova)

  Cripps Pink

  Dalili

  Dalinbel

  Dalinstar

  Delblush

  Đerdan

  E. N. R. James grieve
  (Crveni džems griv nojman)

  Early jonagold

  Ecollete

  Elise

  Evereste (oprašivač)

  Floribunda (oprašivač)

  Francuska kožarka

  Fuji fubrax

  Fuji kiku 8 brak

  Fuji nagafu 6

  Fujijan

  Fujijon

  Funtača
  (Ilinjača)

  Gala rosa

  Gala Royal Beaut

  Gala Schnitzer Schniga

  Gloria mundi

  Gold pink

  Gold rush

  Gold star

  Golden crielaard

  Golden delicious b

  Golden gem (oprašivač)

  Golden hornet (oprašivač)

  Goldspur
  (Auvil spur)

  Gravenstein

  Heisei fuji
  (Beni shogun)

  Hidala

  Honeycrisp

  Huaguan

  Imperatore dallago
  (Imperatore)

  Jerseymac

  Jomured

  Jonadel

  Jonared

  Jonathan

  Jonee

  Julyred

  Kraljica čardaša

  Krivopeteljka
  (Reinischer krummstiel)

  La flamboyante

  Ljepocvjetka
  (Yellow bellflower)

  Lochbuie red braeburn

  London pipping
  (Londoni papin)

  Lonjon

  Maigold

  Mantet

  Mariri red

  Mašanka
  (Steirischer maschanzler)

  Milwa

  Mollie's delicious
  (New jersy 28)

  Mondial gala
  (Mitchgla)

  Morens jonagored supra

  Mutsu

  Nevson

  Nicogreen

  Nicoter

  Novajo

  Ontario

  Orahovačka

  Ovčji nos

  Peasgood

  Pinova

  Primiera

  Profesor sprenger (oprašivač)

  Quinte

  Rafzubex

  Rafzubin

  Ranger gold

  Red cap valtod

  Red jonaprince wilton

  Red rome beauty

  Red spur delicious

  Roho 3615 s

  Roter boskoop sch-hub
  (Crvena boskopka šmic- hibš)

  Royal beaut

  Rubinstep pirouette

  Rumeno vreteno

  Šampanjka
  (Reinette de schampagne, šampanska reneta)

  Sansa

  Santana

  Scifresh

  Siva jesenska

  Stark delicious
  (Roza delišes)

  Stark's earliest
  (Starkova najranija)

  Starkrimson delicious
  (Starkrimson)

  Staymanred

  T. E. Worcester

  Vesna

  Vista bella

  Wellspur delicious
  (Velsper)

  Zari

  Zeleni dragulj

  Zelenika
  (Zelenka)

  Zlatna zimska parmenka
  (King of the pippins, golden winter pearmain)

  Za pregled svih sredstava zaštite bilja za biljnu vrstu Jabuka.

  Jabuka @ KLUB

  Posle mraznog proleća - plodove jabuke je trebalo prorediti. Zašto? Uskoro detaljnije na Agroklubu!

  +3

  Ovce mi obrslile sadnice jabuka i kajsija... Samo se nadam da ce se oporaviti na proleće...

  Tko ide kroz voćnjak jabuka da bere? 👀 Ovaj mali speedster je "novi" iz kućanstva Claas i zove se Nexos. Posebno u voću i vinogradarstvu, "mali" ističe velike i uvjerava svojom svestranošću i primjerenim performansama, udobnošću i pouzdanošću. Dakle, Nexos je pogodan za sve koji žele u kratkom vrem...

  +3

  Jabuka, posle šljive, zauzima najveće površine u Šumadiji. Ove godine u voćnjacima gde su primenjene sve potrebne agrotehničke mere rod je kvalitetan sa visokim prinosom. Ipak i pored toga otkupna cena je niska a potražnja za jabukom slaba tako da se većina voćara odlučuje da jabuke ostavi u hladnja...

  Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, krompir je najskuplji u Beogradu, te je Beograđanima potrebno da izdvoje između 70 i 100 dinara po kilogramu, dok se u Vranju može kupiti i za 50 dinara. U Beogradu se kilogram jabuka može kupiti po ceni od 60 do 103 dinara, najjeftinije su u Leskovcu...

  EVO MENE MOJI LJUDI - U jabukama, na magunjama... A tu je i profešur Ante Kolega Bage. Sad idemo u vinograde na paletkovanje. Čehulje!!!

  +3

  Kakvog je kvaliteta jabuka ove godine i kako teče berba? Gde ce ove godine zavrsiti sočni plodovi i po kojoj ceni? Uskoro o berbi jabuka na Agroklubu...

  +3

  U toku je berba jabuka, za nas značajnog izvoznog voća. Na većini plantaža, zbog prolećnog mraza i vrelog leta, stručnjaci očekuju rod do 25% manji nego prošle godine. Iako je izvoz krenuo, usledio je mali zastoj, jer su cene pale - budući da se u Evropi očekuje značajan rod. Berba jabuka se obavlja...

  #Rezidba je u punom jeku, a mi vam u suradnji sa stručnjacima pripremamo članak o samom orezivanju s naglaskom na najčešće greške i kako ih izbjeći #jabuka #višnja #šljiva

  +3