Crni korijen

Sinonim: - | Engleski naziv: Black salsify | Latinski naziv: Scorzonera hispanica L.

Crni korijen

Crni korijen je slabo poznato povrće koje zbog svoje hranidbene i zdravstvene vrijednosti zaslužuje više pažnje u promicanju raznolike i zdrave prehrane. Višegodišnja je biljka, ali se uzgaja kao jednogodišnja.

Korijen može biti dugačak 30 cm, promjera do 4 cm, valjkastog oblika s tupim vrhom. Rozeta se sastoji od lancetastog lišća, a stabljika visine 60 – 120 cm nosi cvatove s žutim cvijetovima. Plod je jednosjemeni ahenij štapičastog oblika. U 1 g može biti 70 do 100 sjemenki koje brzo gube klijavost.

Agroekološki uvjeti za uzgoj crnog korijena

Temperatura

Optimalna temperatura za klijanje i nicanje je 20 – 25 ºC, a na oko 10 ºC nicanje je vrlo sporo i traje do 3 tjedna. Za vegetativni rast najpovoljnije su blage temperature 15 – 22 ºC, a biljka može dobro podnijeti niske temperature, pa u kontinentalnim područjima može prezimiti bez posebne zaštite.

Voda

Umjerena vlaga tla bitna je za razvoj dobrog korijena, ali ne podnosi stagnirajuću vodu. Za vrijeme duže suše može odbaciti lišće i ući u mirovanje. Tijekom ljetnih mjeseci navodnjavanje je preduvijet dobrog prinosa.

Tlo

Za uzgoj crnog korijena potrebna su duboka, strukturna tla bez skeleta, dobrog kapaciteta za vodu i zrak, neutralne ili blago alkalične reakcije.

Agrotehničke mjere u uzgoju crnog korijena

Plodored

Crni korijen zauzima površinu gotovo cijele godine. Najmanje 3 – 4 godine ne smije se sijati na istu površinu. Najbolje predkulture su žitarice ili krumpir.

Obrada tla

Tlo se duboko obrađuje uz primjenu podrivača u zimu, a predsjetvena se obrada obavlja u proljeće.

Njega nasada

U fazi početnog sporog rasta nije preporučiva međuredna obrada jer su u to vrijeme biljke vrlo osjetljive. Kada se biljke bolje razviju, potrebne su još dvije kultivacije uz prihranu.

Gnojidba

U predsjetvenoj pripremi ili još pri jesenskoj obradi gnoji se kalijevim i fosfornim gnojivima, a dušik se dodaje u dvije prihrane, prvi put kada počne intezivniji rast, a drugi put početkom kolovoza. Za prinos korijena od 20 t/ha gnoji se s 110 kg/ha dušika, 45 kg/ha fosfora i 150 kg/ha kalija.

Sjetva sadnja crnog korijena

U kontinentalnom području sije se početkom travnja. U obiteljskim vrtovima, gdje će se korijen ručno vaditi, može se sijati na razmak redova od 25 cm, a gdje je predviđena mehanizirana obrada na 35 – 45 cm. Uz dobru klijavost sjemena (oko 80 %) sije se 12 – 14 kg/ha, planirajući 50 – 60 biljaka/m2. Optimalna dubina sjetve iznosi 3 – 4 cm.

Berba i skladištenje crnog korijena

Crni korijen vadi se kasno u jesen ili rano u proljeće, a može i zimi ako zemlja nije smrznuta. Iako postoje kombajni za vađenje crnog korijena, manji proizvođači vade ga različitim adaptiranim strojevima. Lišće se može prethodno pokositi, ili se reže nakon vađenja 2 do 3 cm iznad glave korijena. U dobrim uvjetima može se postići prinos od 20 – 25 t/ha.

Za prodaju na tržištu crni korijen pakira se u manje letvarice ili kutije po 5 – 12 kg. Može se dobro skladištiti u podrumima pokriven pjeskom ili u trapovima, a u hladnjači na temperaturi od 0 – 1 ºC i relativnoj vlazi zraka 95 – 97 % do 6 mjeseci.

Izvor:

  • R. Lešić, J. Borošić, I. Buturac, M. Ćustić, M. Poljak, D. Romić; Povrćarstvo; Čakovec, 2002.

Crni korijen - Sorte

ukupno: 1, aktivno: 0, neaktivno: 1

EINJÄHRIGE RIESEN