Cikorija, krmni radič

Sinonim: - | Engleski naziv: Large-rooted chicory | Latinski naziv: Cichorium intybus L. var. sativus Bischoff

Cikorija, krmni radič

Cikorija, krmni radič uzgaja se zbog svog zadebljalog, mesnatog i sočnog korijena. Korijen cikorije se koristi za ishranu stoke ali u zimskom periodu. Za divljač se cikorija uzgaja na manjim površinama u smjesi s ostalim krmnim biljkama ili se pak silira. Muznoj stoci dodaje se u manjim količinama, pomješana s drugim krmnim vrstama, tako da mlijeko ne bi dobilo gorak okus.

Sije se na međuredni razmak od 20 – 40 cm, što zavisi od sorte i plodnosti zemljišta. Na plodnim zemljištima razmak može biti veći (30 – 40 cm), a na siromašnijima manji (20 – 30 cm). Sije se sa 2 – 4 kg/ha na dubinu od 1 – 2 cm na težim i vlažnim tlima, a 2 – 3 cm na lakšim tlima.

Izvor: 

  • Prof. dr. P. Erić, dr. V. Mihailović, prof. dr. B. Ćupina, prof. dr. Đ. Gatarić; Krmne okopavine; Novi Sad, 2004.

Cikorija, krmni radič - Sorte

ukupno: 1, aktivno: 0, neaktivno: 1

MAGDEBURGER