Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Javni natječaj
 • 14.06.2016. 16:30

Potpore za očuvanje obrtničkih djelatnosti

Grad Zagreb raspisuje Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.

Foto: Tradicijska udruga Bajso/Facebook
 • 727
 • 65
 • 0

Grad Zagreb raspisuje Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti. Korisnici potpora moraju imati sjedište na području Grada Zagreba i obavljati tradicijsku, deficitarnu i proizvodnu obrtničku djelatnost. Popis djelatnosti koje mogu koristiti potporu možete preuzeti ovdje.

Potpora je namijenjena:

 • obrtima
 • djelatnostima slobodnih zanimanja
 • mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisana u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički način

Potpore se odobravaju za:

 • nabavu opreme, alata i inventara za obavljanje osnovne djelatnosti (osim prometnih sredstava)
 • uređivanje poslovnog prostora
 • edukaciju
 • promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketing i drugo)
 • certifikate kvalitete i znakove kvalitete
 • stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta

Pravo na korištenje potpora ostvaruje se za tekuću kalendarsku godinu, a korisniku se odobrava potpora prema kriterijima skupine koja je za njega najpovoljnija.

Visina potpore

Visina potpore ovisna je o ukupno utvrđenom koeficijentu prema kriterijima iz Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.

Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna.

Pravo na najvišu pojedinačnu potporu u iznosu od 30.000,00 kuna ostvaruju podnositelji zahtjeva koji imaju rješenje kojim je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra, odnosno koji su preventivno zaštićeni ili imaju status tradicijskog/umjetničkog obrta, koji zapošljavaju osobu s invaliditetom (vlasnik zaposlen u poslovnom subjektu ili zaposleni radnik).

Ako se obavlja više djelatnosti potpora se mora namjenski iskoristiti isključivo za onu djelatnost za koju je odobrena.

Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore. Korisnik potpore dužan je imati vlastito ulaganje u projektu. Visina vlastitog ulaganja mora biti u iznosu od najmanje 10% od dodijeljenog iznosa potpore. Vlastito ulaganje dokazuje se prilikom dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju potpore.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Postupak odobravanja i dodjele potpore

Zahtjev za dodjelu potpore, s pripadajućom dokumentacijom, podnosi se Povjerenstvu za odobravanje potpora preko Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. Obrazac zahtjeva za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih djelatnosti može se dobiti na web stranici Grada Zagreba.

Popunjeni obrazac zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo osobno u Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Odjel za poticanje razvoja obrta i poduzetništva i praćenje stanja u gospodarstvu, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

Grad Zagreb će s korisnikom potpore sklopiti ugovor kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Korisnik potpore je prilikom sklapanja ugovora dužan dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu za dužnika i jamca platca kao sredstvo osiguranja u slučaju povrata potpore ukoliko potpora nije namjenski utrošena ili ako potpora ne bude opravdana.

Kontrola namjenskog korištenja sredstava

Odobrene potpore korisnici su dužni utrošiti namjenski te najkasnije u roku od 90 dana od dana njihove uplate na poslovni račun, dostaviti dokaz o namjenskom korištenju. Kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju. Dokazi o namjenskom korištenju potpore ne smiju se koristiti kao dokaz o namjenskom korištenju drugih potpora koje dodjeljuje Grad Zagreb i drugi davatelji državnih potpora.

Neprihvatljivi su računi, predračuni i troškovnici za robe i usluge od dobavljača/izvođača s kojima je podnositelj zahtjeva/korisnik potpore povezan vlasničkim odnosima ili upravljačkim odnosima. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo provodit će kontrolu namjenskog korištenja sredstava na način da će korisnici potpore u roku od 90 dana dostavljati izvješće o namjenskim utrošenim sredstvima s prilozima računa i bankarskim izvodima nakon čega će se metodom uzorka provesti kontrola na licu mjesta. Ako se utvrdi da korisnik potpore dodijeljena sredstva nije iskoristio namjenski, dužan je vratiti doznačenu potporu u roku 30 dana od dana primitka poziva za povrat potpore.

Rok za prijavu

Prijaviti se možete do 20.06.2016. godine do 12:00 sati. Svi podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima javnog natječaja u roku od 95 dana od dana zaključenja natječaja. Cijeli natječaj možete naći na stranicama Grada Zagreba.

Foto: Tradicijska udruga Bajso/Facebook


Tagovi

Grad Zagreb Javni natječaj Obrt Tradicijska djelatnost


Autorica

Karolina Rastija

Više [+]

Magistra agroekonomike s iskustvom u poljoprivredi. Svoje znanje i savjete dijeli i s čitateljima Agrokluba.