Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Osječko-baranjska županija
 • 03.02.2017. 10:30

Ispričajmo i brendirajmo Slavonsku priču!

U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije održano je inspirativno izlaganje na temu: Strateške studije o utjecaju na okoliš Master plana turizma i Nacrt Master plana turizma Osječko-baranjske županije koji u svom nacrtu preferira razvoj lokalnih tržišta.

 • 4.026
 • 620
 • 0

Osječko-baranjska županija pokrenula je u rujnu 2015. godine otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za usluge izrade projekta Master plana turizma Osječko-baranjske županije. Odlukom o odabiru najpovoljnije ponude, odabrana je ponuda Horwath HTL Hrvatska i Oikon d.o.o. s kojima je potpisan Ugovor.

Dugoročni strateški razvojni okvir do 2025.

Ciljevi i programska polazišta za izradu Master plana su uspostava dugoročnog strateškog razvojnog okvira do 2025. godine i definiranje upravljačko-implementacijskih smjernica održivog razvoja turizma u Županiji, povećanje kvalitete usluživanja i profitabilnosti poslovanja pojedinačnih gospodarskih subjekata u turizmu, stvaranje preduvjeta za provedbu akcijskog plana i stvaranje preduvjeta za provedbu Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine.

OBŽ kroz turizam nastoji stvoriti prostor za oporavak gospodarstva

Uzimajući u obzir da je Osječko-baranjska županija jedna od najnerazvijenijih po iskorištavanju turističkog potencijala te da se u istoj dugi niz godina nastavlja negativan trend, odnosno pad broja stanovnika, kao i negativan prirodni prirast i migracijski saldo, a koji traje još od 1991. godine kada se broj stanovnika uslijed ratnih zbivanja značajno smanjio (gotovo za 10%), Osječko-baranjska županija kroz Master plan turizma nastoji, također, stvoriti prostor za iskorištavanje bogatog turističkog potencijala, povezati domaće proizvođače i pružatelje usluga u turizmu, dovesti do oporavka gospodarstva, povratka lokalnog stanovništva i povećanja broja turista te, naposljetku, područje Osječko-baranjske županije učiniti prepoznatljivim ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu.

Javno izlaganje Strateške studije pred zainteresiranim članovima institucija

Zahvaljujući tome, u Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije održano je inspirativno javno izlaganje na temu: Strateške studije o utjecaju na okoliš Master plana turizma i Nacrt Master plana turizma Osječko-baranjske županije koji u svom nacrtu preferira razvoj lokalnih tržišta te da sami pružatelji usluga u turizmu prepoznaju njih kao svoje sudionike, odnosno da se u zajedništvu razvija naša bogata eno i gastro ponuda.

Pročelnica Silva Wendling pozdravila nazočne članove institucija

Izlaganje je u ime Osječko-baranjske županije pozdravnim riječima otvorila pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, Silva Wendling, nakon koje se u kratkom vremenu brojnim članovima različitih institucija svečano obratio i župan Osječko-baranjske županije, Vladimir Šišljagić.

Župan Vladimir Šišljagić

Župan Šišljagić: Gdje smo danas, kuda želimo ići i kako doći do željenog cilja

"Master plan turizma Osječko-baranjske županije obuhvaća tri glavne međusobno povezane cjeline - analiza stanja, strategija turističkog razvoja i akcijski plan odnosno provedbene aktivnosti. Odgovarajući na pitanja "gdje smo danas", "kuda želimo ići" i "kako doći do željenog cilja", ovakav sadržajni obuhvat omogućava sustavno promišljanje i planiranje dugoročnog turističkog razvoja Županije i pojedinih njenih dijelova do 2025. godine.

To je još jedan značajan korak u bolju budućnost turizma u Osječko-baranjskoj županiji u idućih desetak godina. Uz Strategiju razvitka Županije, master plan koji obuhvaća razdoblje do 2025. godine bit će podloga za ulaganja. Kada se iščitava master plan tu su biciklističke staze, zgrade, prometnice. Dakle, objekti u prostoru u funkciji turizma procijenjene vrijednosti na milijardu kuna. Javna rasprava otvorena je 30 dana i nakon ugrađivanja primjedbi slijedi usvajanje na Županijskoj skupštini", rekao je župan dr. sc. Vladimir Šišljagić.

Birov: Utjecaj Master plana turizma na okoliš

Kakav je utjecaj na okoliš Master plana turizma govori nam stručna suradnica Tena Birov ispred Instituta za primijenjenu ekologiju, OIKON d.o.o.

O razvoju turizma

"Kroz stratešku studiju o utjecaju na okoliš Master plana turizma Osječko-baranjske županije dan je pregled postojećeg stanja okoliša za sve sastavnice okoliša (tlo, vodu, bioraznolikost, krajobraz, kulturno-povijesnu baštinu itd.), gospodarske djelatnosti (poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo), infrastrukturu i pritiske na okoliš (buku i otpad), te kratki pregled okolišnih značajki područja na koja provedba plana može značajno utjecati, kao i analiza mogućih i vjerojatno značajnih utjecaja na okoliš.

Za sve planirane mjere Plana, mogući negativni utjecaji na nivou pojedinog projekta mogu se smanjiti ili potpuno ukloniti primjenom predloženih mjera zaštite okoliša. Nadalje, za pojedine projekte izgradnje zona za turizam i odmor obavezna je provedba postupka procjene utjecaja na okoliš (Prema Uredbi o PUO (NN 61/14, 3/17)) u sklopu koje će se provesti detaljne analize utjecaja na sve sastavnice okoliša na temelju kojih će se precizno definirati mogući utjecaji i predložiti adekvatne mjere zaštite okoliša na projektnoj razini.

Prema strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Master plana turizma Osječko-baranjske županije mali je rizik od značajno negativnih utjecaja zbog kojih ne bi bilo moguće provesti ciljeve Master plana turizma OBŽ", poručuje Tena Birov, stručna suradnica Instituta za primijenjenu ekologiju, OIKON d.o.o.

Nakon obraćanja Tene Birov, nazočnima se ispred ureda Horwath HTL, obratio i direktor Siniša Topalović.

Topalović: OBŽ jedna od najnerazvijenijih po korištenju turističkih potencijala

"Osječko-baranjska županija jedna je od najnerazvijenijih po tomu koliko koristi svoj turistički potencijal. I u tome smislu, izravni prihodi koji se generiraju u cjelokupnome sektoru turizma iznose otprilike deset milijuna eura, što zapravo predstavlja biznis jednog ozbiljnog hotelskog ili kamping objekta na obali", priča Topalović.

Ključni razvojni projekti za područje Osječko-baranjske županije!

Master plan je u ovom segmentu identificirao ključne projekte (planirane ili postojeće ideje), a koji u najvećoj mjeri pozitivno utječu na daljnju izgradnju imidža regije kao turistički atraktivnog područja. Projekti privatnog sektora:

 1. Golf resort - investicija 19-22 milijuna eura, otvara mogućnost prostora za natjecanje, dolazak gosti veće kupovne moći...
 2. Slavonski dvori/Panonski resort, investicija 25-35 milijuna eura
 3. Zdravstveni i wellness resort, investicija 7-11 milijuna eura
 4. Vinski i wellness hotel, investicija 9-12 milijuna eura
 5. Fisherman resort, investicija 2-4 milijuna eura. Ideja je revitalizirati pecanje u rijekama na području OBŽ.
 6. Glamping resort, investicija 2-3,5 milijuna eura. Glamping resort predstavlja luksuzno kampiranje u samostalnim jedinicama zamišljenim na osnovi šatora koji predstavljaju vrlo visoku ugodu boravka u njima.
Predstavljen županijski Nacrt Master plana turizma

Projekti javnog sektora:

 1. Panoramski balon Slavonija - Ako je ključni motiv Slavonije ravnica, treba ju predstaviti iz zraka. investicija 1-1,5 milijuna eura
 2. Interpretacijski i centar za posjetitelje Slavonija - investicija 5-10 milijuna eura
 3. Urbana rehabilitacija manjih gradskih središta Županije
 4. Proširenje Državne ergele Đakovo, investicija 2-4 milijuna eura
 5. Unaprjeđenje infrastrukture za riječna kružna putovanja, investicija 1,3-1,5 milijuna eura
 6. Sustav turističke smeđe signalizacije na regionalnoj razini

U ovom segmentu planiranja aktivnosti fokus se stavlja na aktivnosti javnog sektora u pogledu realizacije ključnih investicijskih projekata u turističkom sektoru. Navedeni projekti se imaju dijelom realizirati kroz inicijativu javnog sektora ili javnih poduzeća/organizacija.

U sklopu ostalih razvojnih projekata nalaze se projekti koji su značajni, ali ne predstavljaju ključne investicijske projekte javnog sektora, no imaju snažan potencijal turističkog unaprjeđenja kvalitete ponude ili stvaranja novih proizvoda, odnosno preduvjeta za njihovu profesionalnu komercijalizaciju.

 • Profesionalni razvoj i upravljanje događajima
 1. Jačanje Đakovačkih vezova
 2. Jačanje Olimpijade starih sportova
 3. Festival svjetlosnih instalacija
 4. Festival lipicanaca
 5. Međunarodni festival rock glazbe
 6. Međunarodni festival dunavske gastronomije i glazbe
 • Razvoj biciklističke, konjičke i pješačke infrastrukture OBŽ
 • Aktivacija dvoraca

Vizija Osječko-baranjske županije kao turističke regije 2025.

"Osječko-baranjska županija regija je koja svoj održivi razvoj uspješno temelji na spoju poljoprivredne proizvodnje više dodane vrijednosti i inovativne turističke ponude. Njeni su stanovnici posvećeni neprestanom podizanju kvalitete tradicionalnih gastronomskih proizvoda i vina, a svoje posjetitelje dočekuju na autentično gostoljubljiv i opušten način. Ne zaboravljajući svoju kulturu i način života koje nanovo otkriva i interpretira, ovo multikulturalno područje aktivno komunicira i surađuje s drugim podunavskim regijama i oblikuje svoju kulturnu ponudu u skladu s najboljim svjetskim praksama.

Najveća mreža konzalting stručnja u hotelijerstvu, turizmu i industriji slobodnog vremena predlaže stvaranje jedinstvenog brenda regije!

Predlaže se projekt stvaranja jedinstvenog brenda regije koji bi u osnovi integrirao turistički brend i brend prehrambene proizvodnje regije. S obzirom na ograničena financijska sredstva na razini Županije te činjenicu da ne postoji profesionalno razvijen turistički brend regije, predlaže se da se jednim procesom definira zajednički brend koji bi na racionalan način objedinio suštinu turističke ponude i poljoprivredne proizvodnje regije te ih snažno i sinergijski komunicirao kroz jedinstveni identitet i pojavnost na turističkom tržištu i tržištu prehrambenih proizvoda.

Pod zajedničkim krovnim brendom razvijaju se posebni brendovi, koji dijele identitet i imidž regije, ali ga i nastupom na tržištu, u kasnijim koracima, zajednički izgrađuju i tvore jedinstvenu tržišnu sinergiju. Tako formiran krovni brend regije, otvara prostor za jasno diferencirane, ali međusobno usklađene brendove koji bi trebali uključivati. Uspješnost ovakvog pristupa potvrđuje krovni brend regije Južni Tirol kojeg se danas može promatrati kao jedan od najuspješnijih modela povezivanja identiteta regije i njegovog komuniciranja kroz jedinstveni brend na području turizma i trgovine/izvoza.

Ispričajmo Slavonsku priču! Brendirajmo Slavoniju!

Slavonija iz makro regije mora prerasti u jedan brend, turistički brend. Isti se može oslanjati na dva stupa. Turizam i proizvodnju hrane. Oslonimo se na ono što Slavonija već jest! Stvorimo sinergiju između turizma i ruralnog proizvoda. Iskoristimo gastronomiju. Prezentirajmo se svijetu kao brend Slavonija. Koristimo slavonske atribute i ispričajmo Slavonsku priču. Pitanje je, sada, tko će napraviti prvi korak, tko će brendirati Slavoniju?", pita se Siniša Topalović, direktor zagrebačkog ureda Horwath HTL-a.

Uzimajući u obzir da su strateški ciljevi u razvoju Osječko-baranjske županije održivi razvoj i unaprjeđenje prostora, te razvoj konkurentnog gospodarstva, a jedna od značajnih mjera u razvoju konkurentnog gospodarstva je razvoj kontinentalnog turizma, ne sumnjamo da je upravo Osječko-baranjska županija idealan kandidat za brendiranje Slavonije.


Fotoprilog


Tagovi

Osječko - baranjska županija Silva Wendling Vladimir Šišljagić Master plan turizma Brendiranje Slavonije Konkurentnost Kontinentalni turizam Ruralni turizam Slavonija


Autorica

Roberta Kljenak

Više [+]

Roberta je dvostruka magistrica u području poljoprivrede. Obožava pisanje i fotografiju! Dobitnica je dekanove nagrade za najbolje studente, predavačica na brojnim poljoprivrednim kongresima i nezaposlena profesorica.


Partner