• Završio projekt ABCD Posavina
  • 12.02.2013.

Poljoprivrednom biomasom do čiste energije

U okviru završne konferencije predstavljen je Katalog za investitore, dokument čiji je cilj olakšati i poboljšati realizaciju projekata korištenja poljoprivredne biomase u energetske svrhe

  • 325
  • 31
  • 0

Završnom konferencijom Projekta prekogranične suradnje ABCDE Posavina, koji je započeo 1. ožujka 2011.godine, a u čijoj su provedbi kao nositelji sudjelovali Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) iz Zagreba i Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci (IGR), a kao partneri Vukovarsko-srijemska županija te Brčko distrikt i općine Orašje, Odžak, Domaljevac-Šamac i Šamac s područja bosanske Posvine, završila je provedba toga projekta koji je za cilj imao promociju energetskog iskorištavanja poljoprivredne biomase u Posavini.

U okviru završne konferencije predstavljen je Katalog za investitore, dokument čiji je cilj olakšati i poboljšati realizaciju projekata korištenja poljoprivredne biomase u energetske svrhe. Predstavljeni su i rezultati te vizija nastavka ovog projekt. Zaključeno je između ostalog kako projekt ABCDE Posavina i pripadajući rezultati, posebno Studija poljoprivrednog tržišta i Zajednički akcijski plan, imaju i imat će i ubuduće vrlo pozitivan utjecaj na opći razvoj ove regije i poboljšanje realizacije projekata korištenja poljoprivredne biomase u energetske svrhe te da su ovim projektom postavljeni izuzetni temelji za daljnju suradnju.

„Ovaj je projekt bio posvećen ovom kraju, poljoprivrednicima, lokalnoj samoupravi, da približi problematiku gospodarenja sa poljoprivrednim zemljištem i kulturama u svrhu korištenja za proizvodnju električne energije. Obuhvatio je mlade i njihovu edukaciju i na kraju dao šansu budućim investitorima da imaju što više informacija za poduzimanje poduzetnih aktivnosti", kazao je ravnatelj Instituta Hrvoje Požar iz Zagreba Goran Granić.

Prema riječima direktorice Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci Gordane Đurić, projekt ABCD Posavina ima za cilj promociju korištenja poljoprivredne biomase za proizvodnju energije u ruralnim područjima Posavine, s obje strane rijeke Save. Izvori poljoprivredne biomase koja se koristi u energetske svrhe su otpad i ostaci iz poljoprivredne proizvodnje (prvenstveno stajsko gnojivo), kao i energetski usjevi. Pod pojmom energetske svrhe podrazumijeva se proizvodnja bioplina te proizvodnja tekućih biogoriva (biodizela i bioetanola).

Bioplin se može koristiti za proizvodnju električne energije i toplotne energije, ali i za proizvodnju biometana koji se dalje može koristiti kao pogonsko gorivo ili uvesti u mrežu prirodnog plina. U pogledu tečnih biogoriva, biodizel i bioetanol se koriste kao pogonska goriva za motorna vozila, kao čisto gorivo, ali iz tehničkih razloga najčešće se ipak miješaju s fosilnim gorivom.

Za razliku od tradicionalnog energetskog planiranja, korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) usmjerava energetsko planiranje s centralizovanih, nacionalnih projekata prema lokalnim zajednicama s energetskim projektima regionalnog značaja. Korištenjem biomase pruža se mogućnost ostvarivanja pozitivnih socio-ekonomskih efekata i pozitivnih efekata za prirodnu sredinu.

Projekt ABCDE Posavina (eng. Agricultural Biomass Cross-border Development of Energy in Posavina) provodio se u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007 - 2013. Provedba je započela 1. ožujka 2011. godine, a aktivnosti na projektu trajale su dvije godine.

Autor: Alen Kuns


Tagovi

Bioenergija Biomasa Biogoriva Proizvodnja energije Posavina Energetsko planirane Prekogranična suradnja


Autor

Alen Kuns

Diplomirani novinar sa više od dvadeset godina staža na temama vezanim uz poljoprivredu, selo i ruralni razvoj. Dugogodišnji suradnik glasila Hrvatske gospodarske komore (HGK) Hrvatsko gospodarstvo, Gospodarskog lista te niz novina poput Glasa Slavonije i Vjesnika.