• Poljoprivredna agencija
  • 21.04.2011.

Godišnje izvješće Hrvatske poljoprivredne agencije za 2010.

Predastavljeno godišnje izvješće za prošlu godinu

  • 1.501
  • 74
  • 0

19. travnja 2011. godine u četvrtak u Kino dvorani Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u Zagrebu Hrvatska poljoprivredna agencija predstavila je Godišnje izvješće za 2010. godinu.

Godišnje izvješće HPA predstavlja publicirane sumirane podatke o brojnom stanju domaćih životinja i to goveda, svinja, ovaca i koza i malih životinja, rezultate uzgojno selekcijskog rada, kontrole kvalitete poljoprivrednih proizvoda, podatke iz administriranja zahtjeva za državnim novčanim potporama u stočarskom sektoru. Podatci su prikazani usporedno s ranijim godinama iz čega se mogu pratiti kretanja u stočarskoj proizvodnji u Hrvatskoj.

Predstavljanju je nazočio državni tajnik iz Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja mr. sc. Josip Kraljičković koji je u pozdravnom govoru, uz mjere koje provodi Ministarstvo u sektoru poljoprivrede i stočarstva, istaknuo kako je 2011. godina referentna godina za isporuku mlijeka, tovnu junad, ovce i koze te duhan, što znači da će ostvareni iznosi postignuti u 2011. godini biti osnova za visinu iznosa potpora u idućim godinama. Ravnatelj HPA mr. sc. Zdravko Barać u uvodnom je dijelu predstavio glavne djelatnosti koje provodi HPA, te ukratko prikazao stanje uzgojnih programa za govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo, iznio ukupne količine isporučenog mlijeka u 2010. godini. Predstavio je i najnovije projekte HPA, te najavio aktivnosti HPA u budućnosti, što se prije svega odnosi na provedbu uzgojnih programa, ažuriranje i razvoj Jedinstvenih registara domaćih životinja, ispitivanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda te uz postojeće ispitivanje kvalitete mlijeka, mesa i stočne hrane, otvaranje laboratorija za kontrolu meda, organiziranje web servisa, odnosno žive burze teladi i svinja. HPA će i u budućnosti biti pomoć uzgajivačima prilikom podnošenja zahtjeva za novčanim potporama, kao i ažuriranje ARKOD-a. Uslijedilo je izlaganje načelnika odjela HPA koji su detaljnije prikazali stanje u provedbi uzgojnih programa. Razvoj govedarstva tijekom 2010. godini predstavila je Vesna Bulić, dipl. ing., načelnica odjela, za svinjogojstvo Željko Mahnet, dipl. ing., za ovčarstvo, kozarstvo i male životinje Danijel Mulc, dipl. ing., za podršku razvoja uzgojnih udruženja Davor Pašalić, dr. vet. med., označavanje i evidenciju domaćih životinja Davorin Pranić, dipl. ing., ARKOD sustav Robert Bakota, dipl. ing., za ispitivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda za mlijeko Danijela Stručić, dipl. ing., rukovoditeljica SLKM-a, za KOLK Tomislav Anđelić, dr.vet.med., te za stočnu hranu dr. sc. Nataša Pintić-Pukec, tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda predstavila je mr. sc. Dubravka Živoder, a ukupne količine podnesenih zahtjeva i isplaćene iznose prikazala je Zrinka Čačić, dipl. ing., načelnica Odjela za tehničku potporu sustavima plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.


Tagovi

Poljoprivredna agencija Godišnje izvješće

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Ko se boji zime još?