• Javno savjetovanje
  • 13.07.2018. 18:00

Prijedlog pravilnika o dodjelama potpore u okviru mjere I.2. "Savjetodavne usluge“

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je nova savjetovanja!

Foto: Pixabay/RobinTheHooded
  • 309
  • 16
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje koje možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.2. "Savjetodavne usluge“

Kako objašnjavaju, Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I. 2. "Savjetodavne usluge“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za aktivnosti izrade studija izvedivosti i savjetodavnih usluga kojima se ocjenjuje održivost projekata koji su potencijalno prihvatljivi za primanje potpore, aktivnosti pružanja stručnih savjeta o okolišnoj održivosti s ciljem ograničavanja i/ili mogućih uklanjanja negativnih učinaka ribolovnih aktivnosti na morske, kopnene i slatkovodne ekosustave kroz razvoj i širenje ribolovnog znanja i tehnologije i aktivnosti pružanja stručnih savjeta za poslovne strategije usmjerene na proizvode i tržište ribarstva i strategije komercijalizacije s ciljem poboljšanja cjelokupne uspješnosti i konkurentnosti gospodarskih subjekata te promicanja održivog ribarstva. Korisnik potpore u okviru ove mjere je vlasnik/ovlaštenik povlastice, organizacija ribara, organizacija proizvođača i javnopravno tijelo. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2018.

Otvoreno je i sljedeće savjetovanje

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. "Zaštita zdravlja i sigurnost“

Opis savjetovanja: Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. "Zaštita zdravlja i sigurnost“ (Narodne novine, broj 88/2016). Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.8. "Zaštita zdravlja i sigurnost“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta.

Korisnik potpore u okviru ove mjere može biti vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2015/531 od 24. studenoga 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 , a kojom se detaljnije utvrđuju troškovi prihvatljivi za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u cilju poboljšanja higijenskih, zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta ribara.
Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2018.


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja


Tagovi

Javno savjetovanje Mjera I.2 Pravilnik Savjetodavne usluge


Autorica

Željka Rački-Kristić

Željka je diplomirana inženjerka poljoprivrede s dva desetljeća dugim iskustvom u novinarstvu, od lokalnih medija preko Večernjeg lista do uređivanja portala civilnih udruga. Urednica je portala Agroklub, predsjednica ogranka dopisnika HND-a, zamjenica predsjednika Županijskog vijeća HND-a te članica Međunarodne udruge agrarnih novinara (IFAJ).