• Javno savjetovanje
  • 29.08.2019. 07:30

Otvoreno savjetovanje o potpori u okviru mjere I.9.

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim-povlačnim mrežama koćama za rujan/listopad 2019 otvoreno je do 6.9.

Foto: Pixabay/GregMontani
  • 1.781
  • 92
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja otvorilo je novo savjetovanje čija je tema Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim-povlačnim mrežama koćama za rujan/listopad 2019.

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" u okviru Operativnog programaza pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva naknadu ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskih plovila obuhvaćenih prostorno - vremenskim ograničenjem obavljanja gospodarskog ribolova na morupridnenom povlačnom mrežom - koćom u razdoblju od 16. rujna 2019. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2019. godine u 24:00 sati na području ribolovnih zona C, D i E, a sukladno Planu upravljanja pridnenim povlačnim mrežama – koćama (KLASA: 022-03/14-04/96, URBROJ: 50301-05/25-14-2 od 27. ožujka 2014. godine) i Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolovana moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini. 

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim-povlačnim mrežama koćama za rujan/listopad 2019 pronađite ovdje

Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu s Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom(EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi za europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondove) te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.9.2019.


Tagovi

Javno savjetovanje Mjera I.9. Prestanak ribolovnih aktivnosti Naknada


Autorica

Maja Celing Celić

Više [+]

Maja je profesorica hrvatskog jezika i književnosti s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Također je hobi vrtlarica te urednica Agrokluba.