• Javno savjetovanje
  • 07.07.2018. 10:30

Dopuna Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, registru povlastica i ribolova koćom

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je tri nova savjetovanja vezana uz ribarstvo!

Foto: Pixabay/skeeze
  • 208
  • 10
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje koje možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

Kako objašnjavaju, ovim Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica omogućit će se prijenos rampona s manjeg na veće plovilo te prijenos neaktivnog rampona i to do 1. rujna 2018. godine kao i usklađivanje razdoblja tijekom kojeg se utvrđuje aktivnost alata koji se prenosi na isti način kao što je propisano za utvrđivanje aktivnosti povlastice kod prijenosa povlastice u cijelosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.7.2018.

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je i novo savjetovanje koje možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom

Kako objašnjavaju, tijekom provedbe postupka izdavanja Odobrenja za ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je veći broj zamolbi za pronalaskom rješenja za ostvarivanje prava na izdavanje Odobrenja za plovila koja ne udovoljavaju kriterijima propisanim u članku 6. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (Narodne novine br.102/17.). Analizirajući pristigle zahtjeve, zaključeno je da postoji potreba da se objavi dopuna Pravilnika kojom bi se osiguralo premošćivanje određenih situacija u kojima, zbog posebno otegotnih okolnosti, pojedina plovila nisu bila u stanju prikupiti potreban broj ribolovnih dana te udovoljiti uvjetima za izdavanje odobrenja i nastavak ribolova. 

Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica sadrži odredbe kojima se predviđaju dva izuzeća od uvjeta minimalnog broja ostvarenih ribolovnih dana za izdavanje odobrenja. Na ovaj način, pod određenim uvjetima, omogućilo bi se izdavanje odobrenja za ribolov pridnenom povlačnom mrežom koćom plovilima u slučaju potonuća ili duže nemogućnosti plovidbe, ukoliko su ista ponovno osposobljena te nastavila s ribolovnom aktivnošću.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2018.

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje koje možete pronaći na sljedećoj poveznici

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji, način odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu u okviru prioriteta Europske unije "Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije“, u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Ovaj Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu.

Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi (Narodne novine, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom. Osim usklađivanja sa pravnom osnovom, ovaj dokument sadrži određene izmjene i dopune trenutno važećeg Pravilnika kojima su odredbe usklađene i unaprjeđene u skladu sa praksom i iskustvom stečenim tijekom dosadašnje provedbe Pravilnika, a sadrže dodatna pojašnjenja u dijelovima vezanima uz postupke i obveze u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2018.


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja


Tagovi

Javno savjetovanje Gospodarski ribolov Pravilnik


Autorica

Željka Rački-Kristić

Više [+]

Diplomirana inženjerka poljoprivrede s dva desetljeća dugim iskustvom u novinarstvu, od lokalnih medija preko Večernjeg lista do uređivanja portala civilnih udruga. Urednica je portala Agroklub, predsjednica ogranka dopisnika HND-a, zamjenica predsjednika Županijskog vijeća HND-a te članica Međunarodne udruge agrarnih novinara (IFAJ).

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Kopački rit, goveda pasmine Hereford na baranjskim pašnjacima, dvorac Tikveš...
Čist' pristojno provedeno subotnje popodne ;)