• Silaža kukuruza
  • 30.08.2016. 10:30

Zbog niske cijene kukuruza navala na siliranje

Silaža je glavna hrana za krave mnogim stočarima. No, mnogi ratari se okreću siliranju kukuruza uslijed niske cijene za tu žitaricu.

  • 6.072
  • 639
  • 0

Silaža je sitno isjeckana masa pojedinih vrsta biljaka, bogata hranjivim tvarima i po iskustvima mnogih stočara, riječ je o najboljoj i zasigurno, cjenovno najpovoljnijoj hrani za ishranu stoke.

Hranjive tvari su u silaži konzervirane djelovanjem bakterija mliječno-kiselog vrenja, koje su nastale kada je svježe pokošena i usitnjena masa uvezena u silos i kada je iz nje nagazivanjem i pokrivanjem istisnut zrak, čime su nastali povoljni uvjeti za brz razvoj bakterija koje proizvode mliječnu kiselinu. Silažu je najbolje obaviti po suhom vremenu. Optimalna temperatura je od 20-25 stupnjeva Celzijevih. Ako je temperatura suviše visoka, doći će do brzog isušivanja zelene mase.

Gotovo savršen izvor energije u prehrani preživača

"Kada se siječe, bolje je što brže sve napraviti, što brže zatvoriti silažu i prekriti je folijom i to jako dobro kako ne bi zrak ušao unutra", kaže iskusni babogredski poljoprivrednik vlasnik OPG-a Nenad Iljezić.

Kukuruz u zrnu

Dok pokazuje svježe napravljenu silažu, navodi kako ima zidani silos u koji prikolicama dovozi siječiku i onda ju sabija traktorom, ali može za silažu poslužiti bilo koja jama ili neki drugi prihvatljiv prostor.

Silaža najjeftinija, ali i najbolja hrana za stoku

Silaža je, svi se slažu, najjeftiniji izbor hrane za krave izuzev možda sjenaže ljulja, a zna se pokvariti samo onda ako dobije zraka dok traje vrenje koje iznosi minimalno 21 dan ili ako je kukuruz prezreo.

Kukuruz u jednoj trećini mliječne faze

"Kukuruz stoga mora biti u fazi kada je zrno u jednoj trećini mliječne faze, odnosno kada je jedna trećina zrna mliječna, a dvije trećine u voštanoj zriobi. Kada se klip prelomi, to izgleda ovako. Ovaj donji dio je još uvijek mliječan, a gornji je u voštanoj zriobi.

Zašto je bitno da je ovaj dio mliječni? Zato da kada zrno dođe u stroj da ga ono salomi i rastvori kako bi došlo do oslobađanja škroba i šećera i onda dođe do vrenja koje sačuva kvalitetu silaže. Inače, ukoliko bi zrno bilo prezrelo ono bi samo prošlo kroz stroj kao i kroz probavni trakt krave i od njega krava ne bi imala nikakve koristi", pojašnjava naš domaćin.

Otkupna cijena kukuruza nešto više od kune

Silaža je glavna hrana za krave mnogim stočarima i po mišljenu mnogih to je i najbolja hrana za mliječne krave. Nakon što prođe 21 dan, silos se može otvoriti i početi koristiti silažu s tim da se mora predvidjeti da se troši u dubinu silosa bar 10 centimetara zimi, ljeti i dvadesetak, odnosno da se stalno ide u dubinu da ne bi došlo do ulaska zraka i kvarenja. Inače, po hektaru bude oko 50 tona zelene mase koja je veliki izvor energije u ishrani preživača.

Tržišno-informacijski sustav u poljoprivredi, koji djeluje pri Ministarstvu poljoprivrede, navodi u svom izvješću kako prosječna otkupna cijena kukuruza u kolovozu iznosi tek nešto više od kune, a pšenice 0,92 lipe, dok je cijena stočnog ječma 0,96 kuna po kilogramu. Inače, po našim selima kukuruz u zrnu prodaje se po cijeni do 1,20 do 1,60 za kilogram.


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: kuruza, koruza | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a njegova dužina vegetacije od nicanja do pune zriobe ovisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uvjeta uzgoja,... Pročitaj više »

Tagovi

Silaža Kukuruz Sječika Izvor Najjeftinija Krave Mlijeko Opg Stoka Mliječna Faza Cijena Traktor Vrenje Temperatura Zrak Ljulj Sijenaža


Autor

Alen Kuns

Diplomirani novinar sa više od dvadeset godina staža na temama vezanim uz poljoprivredu, selo i ruralni razvoj. Dugogodišnji suradnik glasila Hrvatske gospodarske komore (HGK) Hrvatsko gospodarstvo, Gospodarskog lista te niz novina poput Glasa Slavonije i Vjesnika.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Nešto se sprema ovdje, hmm, ali što? ;)