• Obavijest ratarima
  • 03.03.2014. 13:00
  • Međimurska

Zaštitite ozime žitarice

Obaviještavaju se ratari neka počnu planirati prve ovogodišnje prihrane usjeva

  • 161
  • 8
  • 0

Protekle je jeseni tijekom mjeseca listopada u središnjem dijelu županije palo samo 25,7 mm kiše, a temperature zraka su od 20. do 29. listopada 2013. tijekom dana dosezale najviše vrijednosti u rasponu 22.2° do 24.0°C. Stoga su usjevi ozimih žitarica posijani u ranijim i/ili optimalnim rokovima vrlo brzo klijali i nicali, pa je većina takvih usjeva u dobroj kondiciji dočekala zimske uvjete kakvi su zabilježeni početkom prve dekade prosinca 2013. godine, kada su najniže temperature zraka bile od -2.0 do -6.1°C.

Tijekom mjeseca siječnja, naročito u prve dvije dekade, zabilježeno je iznadprosječno toplo meteorološko razdoblje, a tijekom proteklog mjeseca veljače u Međimurju je zabilježeno od 105,6 mm (Novakovec) do 185,4 mm oborina (Donji Pustakovec). Uz jutarnje temperature oko 5°, a dnevne vrijednosti oko 10°C još krajem veljače je zabilježeno busanje ili početak vlatanja usjeva ozime pšenice.

Kao i proteklih sezona u ovom kalendarskom razdoblju kondicija ozimih usjeva je vrlo različita, ovisna o roku sjetve, provedenoj osnovnoj gnojidbi i tipu zemljišta, odnosno njegovoj kemijskoj reakciji ili pH vrijednosti. Veće količine oborina u proteklom su razdoblju za onemogućile mjere suzbijanja zimskih korova krajem zime. Ako i kada stanje vlažnosti zemljišta omogućuje valja planirati prve ovogodišnje prihrane usjeva manjim količinama pojedinačnih dušičnih gnojiva, npr. KAN u količini 100-150 kg/ha, što svakako preporučujemo obaviti u usjevima slabije kondicije i koji pokazuju znakove lokalnog žućenja.

Tijekom zimskih se mjeseci bez obzira na meteorološke uvjete dobro razvijaju neželjene biljke ili korovi u usjevima pšenice. Dominantni zimski korovi u žitaricama su: mrtva kopriva (Lamium), mišjakinja ili črevec (Stellaria), poljska ljubičica (Viola), divlji mak (Papaver), različak (Centaurea) i trava slakoperka ili pahovka (Apera). Njihovo suzbijanje ne preporučujemo još provoditi na poljima gdje su usjevi loše kondicije, odnosno dok se ozima pšenica nakon prve prihrane ne oporavi i bude u stadiju završetka busanja ili početkom vlatanja. Krajem busanja su još uvijek optimalni rokovi suzbijanja dominantne korovne trave u ozimoj pšenici - pahovke ili slakoperke (Apera spica venti) i drugih zimskih korova koji rastu iz sjemena.

Tablica 1. Neki herbicidi za suzbijanje korova u žitaricama:

Štetni organizmi i način primjene:
Aktivna tvar
Naziv SZB
Kulture u kojima se rabe
Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi. Primjena nakon sjetve, a prije ili nakon nicanja usjeva.
prosulfokarb
Filon 80 EC
Ozima pšenica
izoproturon & diflufenikan
Cougar, Legatio Plus, Tornado
Ozima pšenica, ozimi ječam - bez leguminoza kao podusjeva
Jednogodišnji širokolisni korovi - djelomično neki jednogodišnji uskolisni korovi. Primjena nakon sjetve, a prije ili nakon nicanja usjeva.
izoproturon & beflubutamid
Herbaflex
Ozimi i jari ječam, ozima i jara pšenica
triasulfuron
Logran 20 WG
Ozima pšenica i ozimi ječam
triasulfuron & klortoluron
Dicuran Forte, Tena
Ozima pšenica i ozimi ječam
dikamba & tritosulfuron
Arrat
Ozima i jara pšenica, ozimi i jari ječam
pendimetalin
Stomp, Ston, Strong, Pendigan, Dost
Ozima i jara pšenica
amidosulfuron
Grodyl
Ozima i jara pšenica, ječam
dikamba & triasulfuron
Lintur
Ozima i jara pšenica, ozimi i jari ječam
2,4-D & metosulam
Sansac
Ozima i jara pšenica, ozimi i jari ječam
bentazon
Sax 600, Bentagran 600, Bazano, Basagran 600
pšenica
mekoprop-D & bromoksinil oktanoat & joksinil oktanoat
Axal Super
Ozimi ječam, ozima pšenica
Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi - djelomično neki jednogodišnji uskolisni korovi. Primjena nakon nicanja korova i usjeva.
fluroksipir
Comet 250, Patrol, Voro, Tandus, Pluss, Starane 250, Starline EC, Tomigan 250 EC
Ozime i jare žitarice
mekoprop-P & 2,4-D
Deherban Combi DM
Pšenica, ječam
mekoprop-P
Deherban fluid, Duplosan KV, Optica
Pšenica, ječam
diklorprop-P & bentazon
Basagran DP-P
Ozime i jare žitarice (osim jare raži i tvrdih sorata pšenice)
diklorprop-P
Duplosan DP
Ozima i jara pšenica i ječam
2,4-D
Dicopur E, Dikocid, Dikopin, Dma Extra 600 EC, Deherban A, Diconit
Strne žitarice - bez podusjeva osim zobi i tritikala
Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi - djelomično neki jednogodišnji uskolisni korovi. Primjena nakon nicanja korova i usjeva.
diklorprop-P & MCPA & mekoprop-P
Optica Trio
Ječam
mekoprop-P & bifenoks
Excel D
Ozima pšenica i ječam
2,4-D & florasulam
Mustang
Ozima i jara pšenica, ječam
klopiralid
Boss, Korgal 300 SL, Lira, Loro 300, Lontrax, Lontrel 300, Loret, Lotus 300 SL, Cliophar 300 SL
Ozima i jara pšenica, ječam
metsulfuron-metil
Ally 60 PX
Ozima pšenica, jari ječam
fluroksipir & klopiralid
Vega
Ozima pšenica, ozimi i jari ječam, jara zob
amidosulfuron & jodsulfuron
Secator OD, Secator WG
Ozima i jara pšenica, ozimi i jari ječam
jodsulfuron
Hussar, Hussar OD
Ozima i jara pšenica (meke i tvrde sorte), ozimi i jari ječam
MCPA
Deherban M
Ozima pšenica (meke sorte), ozimi ječam bez podusjeva
bentazon & MCPA
Basagran TOP
Pšenica i ječam
Uskolisni korovi
izoproturon
Protugan 50 SC
Ozima pšenica (meke sorte), ozimi ječam, ozima raž
tribenuron
Grandus, Granstar 75 DF
Ozima i jara pšenica
pinoksaden
Axial 50 EC
Ozima pšenica i ozimi ječam
fenoksaprop-P-etil
Puma Extra, Puma Super
Ozima i jara pšenica, ozima i jara raž

Zadnjih je godina moguće slakoperku ili pahovku (Apera) suzbijati i tijekom kasnijih stadija razvoja pšenice, odnosno sve do razvoja trećeg koljenca, a u novije se vrijeme tada koriste herbicidi Axial u količini 0,6-0,8 lit./ha ili Hussar OD u količini 80-100 ml/ha. Istim je pripravcima potrebno dodati i neki od herbicida za suzbijanje širokolisnatih korova, npr. do kraja busanja moguće je koristiti Logran 20 WG u količini 40-50 grama/ha. Uz zimske širokolisnate korove pripravak Lancelot WG u količini 30-33 grama/ha suzbija u ranijim stadijima i poljski osjak (Convolvulus) do početka razvoj drugog koljenca žitarica.

U usjevima ozime pšenice gdje je zakorovljenost zimskim travnim korovom slakoperkom ili pahovkom (Apera) manja, moguće je koristiti samo pripravak Secator OD u količini 0,1-0,15 lit./ha. Navedeni herbicid učinkovito suzbija vrlo opasan i često raširen korov ozimin mačak ili priljepaču (Galium). Primijeniti ih uz utrošak 300-400 litara škropiva/ha. Navedene su niže količine, koje se smiju koristiti do kraja busanja, odnosno početka vlatanja ozimih usjeva. Primijeniti ih na poljima žitarica u dobroj kondiciji, bez znakova žućenja. Proizvođače pšenice još jednom upozoravamo da pregledaju stanje usjeva krajem zime, te je potrebno prije kasnozimskog suzbijanja korova poželjno obaviti prve prihrane u usjevima slabije kondicije, a prema dominantnim korovima na poljima odrediti dovoljno učinkovit izbor herbicida za njihovo usmjereno suzbijanje (prema izboru iz Tablice 1.). Voditi računa o selektivnosti herbicida u ozimim žitaricama, odnosno u uputama provjeriti u kojem je razvojnom stadiju optimalna primjena pojedinog pripravaka.


Tagovi

SZB Priljepača Pahovka Mišjakinja Različak Prihrana Ozima pšenica Ozime žitarice


Autorica

Nikolina Fako

Nikolina Fako

Nikolina je administratorica portala Agroklub. Ima 28 godina, a završila je diplomski studij marketing managementa na Ekonomskom fakultetu u Osijeku ... a moto joj je: „Život je puno lakši ako kroz njega ideš sa osmijehom“.


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi