• Obavijest ratarima
  • 15.05.2015. 15:00
  • Karlovačka

Zaštita kukuruza od korova

Obavijest Savjetodavne službe za ratare.

  • 382
  • 11
  • 0

Kukuruz se na većini parcela nalazi u fazi dva do tri razvijena lista. Korovna flora kukuruza je okopavinska. Od širokolisnih korova prevladavaju dvornik, loboda, divlja rotkva, rusomača, šćir, osjak i slak, a od uskolisnih, muhar, vlasnjače, ljuljevi, pirika i divlji sirak. Ovisno o sastavu korovne flore u usjevu, treba odabrati odgovarajući herbicid za suzbijanje korova.

Jednogodišnje širokolisne korove u fazi 2 - 8 razvijenih listova suzbijaju Callisto 480 SC, Cyntel 51 WG (mezotrion), Cambio, Basagran 480, Basagran super (bentazon), Peak 75 WG, Casper 55 WG (prosulfuron koji se koristi uz dodatak okvašivača npr. Eafixa pro u količini 0,3 l/ha), Habit 75 WG, Harass 75 WG ili Harmony SX (tifensulfuron-metil).

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u fazi 3-5 razvijenih listova suzbijaju Dicopur, Dikopin, DMA 6, Deherban A extra, Dikopur E, Esteron extra 600 EC (2,4 D), Starane 250, Tomigan 250 EC, Comet 250, Pluss (fluroksipir), Banvel 480 S, Kolo 480 S, Samba, Faraon, Motikan, Palacid (dikamba), Lontrel 300, Lira, Logo 300, Boss, Lontrax (klopiralid), Callam SL (dikamba+tritosurfuron) i Mustang (florasulam).

Tamo gdje u usjevu prevladavaju jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi, te jednogodišnji širokolisni, primijenite jedan od herbicida na osnovi nikosulfurona kao što su Motivell, Kelvin OD, Kelvin 40 SC, Nicogan 40 SC,Nisoch, Nisha, Samson extra 6 OD, Innovate 240 SC, Marvel ili Milagro. Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove, mogu se miješati sa herbicidima na osnovi dikambe (Banvel 480 S, Kolo 480 S ili Samba) i bentazona (Basagran super i Cambio).

Uskolisne korove suzbijaju herbicidi na osnovi djelatne tvari rimsulfurona kao što su Tarot 25 DF, Sorghum, Titan, Grizzly, Task 64 WG, Principal 53,6 WG ili Principal plus 66,5 WG. Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove, mogu se kombinirati sa sredstvima na osnovi dikambe (Banvel 480 S, Kolo 480 S ili Samba). Herbicide primijenite u fazi 2-6 razvijenih listova. Equip OD (foramsulfuron) može se kombinirati sa sredstvima na osnovi 2,4 D (Dicopur, Dikopin ili DMA 6) ili dodavanjem mineralnog ulja (Mineralno svijetlo ulje ili Bijelo ulje).

Kombinirani pripravci za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova su Elumis, Laudis OD, Task 64 WG, Motivell extra pack (Motivell + Cambio+ Dash HC), Kelvin+Callam+Dash HC ili Tarot 25 DG + Mustang.

Zbog boljeg prijanjanja herbicida na korovnu biljku i poboljšanog djelovanja, herbicidu dodajte jedan od odgovarajućih okvašivača kao što je Etalfix PRO (uz Peak 75 WG, Casper 55 WG ili Callisto), Break thru (uz Motivell, Cambio ili Callam), Citowett, Dash-HC (uz Motivell), Sandovit, Trend 90, Herbovit 90, Bijelo ulje ili Mineralno svjetlo ulje.

Herbicide i odgovarajuće okvašivače koristite prema uputi proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail:[email protected]


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: kuruza, koruza | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a njegova dužina vegetacije od nicanja do pune zriobe ovisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uvjeta uzgoja,... Pročitaj više »

Tagovi

Savjetodavna služba Preporuke Savjeti Kukuruz Okopavinska flora Korov Nikosulfuron Dikamba Bentazon Rimsulforon Okvašivač Tarot 25 DF Grizzly Nanvel 480 S Mirna Ceranić


Autorica

Sandra Špoljar

Autorica i upravna pravnica Sandra Špoljar dolazi iz Koprivnice, gdje je na razne načine, tradicijom i obiteljski, vezana uz poljoprivredu. Godinama je radila kao novinarka u informativnom programu HTV-a te za Plodove zemlje i Agroglas.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB