• Ozimi usjevi
  • 03.05.2017. 15:00

Što se to događa sa pšenicom?

Početkom ovog tjedna zaredali su upiti poljoprivrednih proizvođača o iznenadnoj pojavi bolesti na listovima pšenice.

Foto: bigstockphoto.com, simazoran
  • 4.215
  • 210
  • 0

Početkom ovog tjedna zaredali su upiti poljoprivrednih proizvođača o iznenadnoj pojavi bolesti na listovima pšenice.

Ne moraju sve promjene na biljnom tkivu biti uzrokovane pojavom štetnih organizama (uzročnika biljnih bolesti ili pojavom štetnika). Tako je i ovaj puta.

Krivac je vjetar

Naime, jak sjeverni vjetar tijekom posljednjih nekoliko dana i negativne temperature zraka zabilježene 21. i 22. travnja izazvale su oštećenja na listovima pšenice. Uglavnom su oštećeni gornji listovi, a stupanj oštećenja razlikuje se ovisno o izloženosti svake pojedine parcele negativnim temperaturama i/ili vjetru, kondiciji usjeva, ali i sorti.

Pšenice uglavnom još uvijek nemaju razvijen list zastavičar. Razvojem novog lista, ova će oštećenja biti manje uočljiva. Na takvim usjevima nema potrebe za primjenom sredstava za zaštitu bilja, već se sredstva za zaštitu bilja trebaju primijeniti ovisno o stanju svakog pojedinog usjeva.

Leme progrizaju listove

Prije prodora hladnog zraka, sredinom mjeseca travnja na usjevima pšenice su se u žarištima mogla uočiti oštećenja listova uzrokovana progrizanjem listova koje su uzrokovali odrasli oblici leme. U takvim je žarištima odloženo puno jaja. Stoga, treba redovito pratiti stanje i po potrebi suzbiti ličinke.

Još uvijek nemali broj poljoprivrednika ne poznaje razvojnu fazu u kojoj se nalazi njihov usjev. Poznavanje faze razvoja važno je za pravodobnu prihranu i primjenu sredstava za zaštitu bilja. Biljne vrste u pojedinim fazama rasta i razvoja imaju različite zahtjeve prema ekološkim uvjetima, a naročiti prema temperaturama i vlazi tla i zraka.

Faze razvoja

Sve strne žitarice (i ozime i jare) prolaze iste faze rasta i razvoja (jedino zob umjesto klasanja ima fazu metličanja), ali trajanje i potrebe biljke u pojedinim fazama ovise o vrsti žitarice. U uputama za primjenu sredstava za zaštitu bilja navedene su faze razvoja u kojima je dopuštena primjena registriranog sredstva. Npr: "U ozimoj pšenici tretirati od početka busanja do razvijenog drugog koljenca (fenofaze 21-32 po BBCH skali)" ili "Sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 3 lista pa do pojave ligule zadnjeg lista (13-39 po ZCK/BBCH skali)".

Stanje usjeva pšenice na oranicama jako se razlikuje. Njihova kondicija i razvojna faza ovisi o roku sjetve, količini oborina na pojedinim lokacijama, do sada provedenoj agrotehnici i plodnosti tla.

Rane sorte, sijane u optimalnim rokovima uglavnom se nalaze u fazi 3. koljenca. Visina usjeva ne smije nas zavarati. U dijelovima Hrvatske u kojima je nedostajalo oborina tijekom mjeseca veljače i ožujka, usjevi su nešto nižeg habitusa, no to ne znači da nisu dostigli određenu razvojnu fazu. Ratari, redovito obilazite usjeve, provedite potrebne mjere njege. Prinos i prihod po jedinici površine ovisi i o Vama.

Autor: mr. sc. Tatjana Međimurec, viša koordinatorica za ratarstvo, Foto: bigstockphoto.com, simazoran


Povezana biljna vrsta

Pšenica

Pšenica

Sinonim: Žito | Engleski naziv: Winter wheat | Latinski naziv: Triticum aestivum (L) em. Fiori et Paol.

Pšenica se koristi u mlinarstvu, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Najznačajniji je ratarski usjev te je njome zasijana ¼ obradivih površina na svijetu. Pšenični kruh... Više [+]

Izvori

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba


Tagovi

Pšenica Bolest Lema


Partner