• Agronom
  • 01.04.2016. 13:30

Snaga Tytanita u poljoprivredi

Tytanit je tekući preparat s biostimulirajućim djelovanjem u poljoprivredi i vrtlarstvu. Njegovo višestruko djelovanje osobito se ističe u porastu biomase biljaka, utjecaju na fotosintezu, rastu biljke i hranjivih sastojaka, povećavanju trajnosti peluda i snagu klijanja, smanjenju utjecaja uzgojnog stresa.

Foto: imagemania/bigstockphoto.com
  • 632
  • 22
  • 0

TYTANIT® je tekući preparat s biostimulirajućim djelovanjem - aktivira prirodne fiziološke procese u biljci čime oni postaju intenzivniji i učinkovitiji. Sadržaj titanija iznosi 8,5 g Ti u 1 l proizvoda, a standardna jednokratna doza je 0,2 l/ha.

Titanij je element koji u mineralnim tlima postoji u znatnim količinama - prosječni sadržaj u površinskom sloju zemljine kore iznosi 0,33%. Nažalost, prilična većina tog elementa postoji u tlu u nedostupnom za biljke obliku jer je on potpuno neotopiv u vodi. Sadržaj titanija u biljkama je, dakle, obično malen. Ova tvar katalizira metaboličke procese te se ne smatra kao hranjiva tvar.

Kako bi se poboljšala opskrba biljaka tim sastojkom, neophodna je folijarna prihrana biljaka preparatima koji sadržavaju titanij u biljkama lako dostupnom obliku. Pored očiglednih koristi koje proistječu iz primjene titanija kod različitih poljoprivrednih i vrtnih kultura, na tržištu gnojiva i biostimulatora imamo trenutno praktički jedan preparat koji sadrži titanij kao glavni sastojak - TYTANIT® koji proizvodi firma INTERMAG.

Provedena istraživanja o djelovanju Tytanita

Kao jedan od rijetkih proizvoda sa stimulirajućim djelovanjem u poljoprivredi i vrtlarstvu, Tytanit ima detaljno prepoznat mehanizam djelovanja. Zahvaljujući tome, moguće je objasniti kakvu ulogu ima u poboljšanju veličine i kakvoće uroda različitih vrsta biljaka. Te činjenice su široko dokumentirane mnogim rezultatima istraživanja koja su se sprovodila u Poljskoj i u inozemstvu. Kompleksna istraživanja određenih smjerova djelovanja Tytanita su sprovedena između ostalog na Slovačkom poljoprivrednom sveučilištu u Nitri pod vodstvom prof. Petera Kováčika, na Poljoprivrednom sveučilištu u Krakovu pod vodstvom dr hab. Monike Bieniasz, u Institutu vrtlarstva u Skierniewicama pod vodstvom doc.dr hab. Barbare Dyke te na Odsjeku za poljoprivredu Sveučilišta u Mariboru pod vodstvom prof. Marija Lešnika.

Pelud bez Tytanita

Višestruko djelovanje Tytanita!

Ioni titanija utječu na aktivnost iona željeza, što vodi prema intenzifikaciji fotosinteze, sinteze klorofila te aktivnosti enzima, a kao rezultat i prema porastu biomase: mase korijenja te nadzemnog dijela biljke.

Poljski pokus koji je trajao tri vegetacijske sezone (2009.- 2012.) i koji je na ozimoj pšenici sorte Šarlota sprovelo Slovačko poljoprivredno sveučilište, pokazao je ujedno apsolutni porast nadzemne i podzemne biomase biljaka koje su bile podvrgnute djelovanju Tytanita u usporedbi s kontrolom, kao i relativno ubrzanje procesa rasta. Naime, prosječna biomasa biljke pri kraju cvjetanja (BBCH 67) bila je za 40,9% veća, uz što se porast odnosi ujedno na korijenje (+46,3%), kao i nadzemni dio (+40,5%).

Istodobno u fazi klasanja biljke koje su se folijarno gnojile Tytanitom dostigle su 51,5% završne mase (to je u odnosu na zadnje mjerenje na kraju cvjetanja), dok je taj indeks u slučaju kontrole za navedene godine iznosio ukupno 37,7%. ujedno na korijenje (70% prema 56,4%) kao i nadzemni dio (49,8% prema 36%).

Ubrzava porast biomase

Relativnom ubrzanju porasta biomase odgovara porast sadržaja klorofila, koji je za navedeno trogodišnje razdoblje istraživanja u slučaju biljaka prskanih Tytanitom u fazi klasanja bio veći za 9,7% u usporedbi s kontrolom.

Tijekom svake sezone Tytanit se primjenjivao u navedenom pokusu dvokratno: pri kraju busanja te tijekom vlatanja, svaki put u dozi od 0,2 l/ha. Pokus je sproveden u uvjetima tla i klime koji su slični uvjetima u istočnoj Slavoniji.

Gore navedenim postignutim rezultatima, koji potvrđuju utjecaj na fotosintezu, odgovaraju rezultati dobiveni u lanjskom pokusu na vinovoj lozi sorte Graševina, koji je u okolini Maribora sproveo Odsjek za poljoprivredu Sveučilišta u Mariboru. On je pokazao da je u fazi kada su cvatovi jasno vidljivi veći sadržaj klorofila za 20,9% kod biljaka podvrgnutih djelovanju Tytanita u usporedbi s kontrolnim biljkama. Površina lišća je prema mjerenju u fazi BBCH 77 (bobice se počinju dodirivati) bila na parcelama gdje se primjenjivao Tytanit za 14,9% veća nego u slučaju kontrolnih površina. Tytanit se u navedenom pokusu koristio dvokratno: u fazama BBCH 17-18 te 53, svaki put u dozi od 0,2 l/ha.

Pelud s upotrebom Tytanita

Djeluje na rast biljke i hranjivih sastojaka

Tytanit poboljšava učinkovitost upijanja hranjivih sastojaka iz tla, što je usko povezano s pojačanjem metaboličkih promjena u biljci.

To je posljedica boljeg razvoja korijenskog sustava, a kao rezultat i posljedica pojačanja mehanizma upijanja sastojaka, o čemu svjedoči porast udjela određenih hranjivih sastojaka u suhoj tvari biljaka.

Podaci, koji obuhvaćaju cijelo trogodišnje razdoblje istraživanja provođenih u Slovačkoj, odnose se na materijal prikupljen na kraju cvjetanja pšenice (BBCH 65 - 69) i pokazuju porast ukupnog udjela primarnih i sekundarnih makroelemenata (N, P, K, Ca, Mg, S) u iznosu od 23%, on se odnosi pogotovo na K, ali izrazit je također u odnosu na N, P, i Ca.

Biljke bolje podnose uzgojni stres

Moramo ipak imati u vidu da se ovaj udio istodobno odnosi na biljke veće biomase, stoga je mjerilo potpunog, kumuliranog učinka djelovanja Tytanita na rast biljaka i njihov metabolizam porast količine hranjivih sastojaka u jednoj biljci koji je ukupno za navedene primarne i sekundarne makroelemente u trogodišnjem razdoblju istraživanja iznosio prosječno preko 73%.

Intenzifikacija upijanja hranjivih sastojaka, bolja ishrana biljaka, vodi ne samo obilnijem urodu nego i boljem podnošenju uzgojnih stresova - abiotičkih (povezanih obično s vremenskim uvjetima) te biotičkih - izazvanih pritiskom patogena i štetočina. To osigurava biljkama bolju kondiciju te ograničava gubitke u urodu.

Za više informacija obratite se tvrtki Agronom na jedan od niže navedenih kontakata.

Autori: Grzegorz Cieśliński, Marek Skawiński Foto: imagemania/bigstockphoto.com


Tagovi

Tytanit Intermag Preparat Titanij Metabolički procesi Vrtlarstvo Biomasa Klorofil Klasanje Cvatnja Kalcij


Autorica

Karolina Rastija

Karolina je magistrica agroekonomike sa iskustvom u poljoprivredi, a svoje znanje i savjete dijeli i sa čitateljima Agrokluba!