• Agrimatco
  • 25.05.2018. 10:30

Prepoznajte simptome nedostatka fosfora i cinka na kukuruzu i na vrijeme krenite s prihranom!

Gnojiva primijenjena folijarno biljka odmah usvaja te je potrebno koristiti posebno pripremljena gnojiva za tu svrhu. Tvrtka Agrimatco u svojoj ponudi ima bogatu paletu gnojiva za folijarnu prihranu!

Foto: Agrimatco
  • 2.070
  • 108
  • 1

Prihrana je važna agrotehnička mjera u većini poljoprivrednih kultura, pa tako i u kukuruzu jer tada biljke usvajaju najviše hraniva unešenih u tlo ili putem lista, a koja poslije utječu na kvantitetu i kvalitetu prinosa. Folijarnu prihranu potrebno je obavljati u ranim jutarnjim ili kasnim poslije podnevnim satima kako bi se izbjeglo oštećenje lista. Gnojiva primijenjena folijarno biljka odmah usvaja te je potrebno koristiti posebno pripremljena gnojiva za tu svrhu. 

Kukuruz je naročito osjetljiv na nedostatak cinka i fosfora. Nedostatak cinka čest je na neutralnim i karbonatnim tlima (visok pH), ali i ekstremno kiselim te se javljaju sljedeći simptomi nedostatka cinka na kukuruzu:

  • pojava žutih i tamnožutih traka na listu razvijenih paraleleno sa glavnom nervaturom lista
  • prvi simptomi se pojavljuju na mladom lišću
  • skraćeni internodiji
  • nepopunjeni klipovi kukuruza

Nedostatak fosfora na kukuruzu se pojavljuje u najranijem rastu, prije nego što kukuruz postigne visinu oko 0,5 m. Biljke su skraćene, tamnozelene, sporo rastu, a neki hibridi mogu poprimiti crvenoljubičastu boju na vrhovima i rubovima listova. Znakovi nedostatka fosfora najčešće se opažaju na izrazito kiselim tlima s malim sadržajem organske tvari, zatim kad je hladno i prevlažno ili presuho.

Preporuke za folijarnu prihranu kukuruza

Za uklanjanje nedostataka cinka i fosfora tvrtka Agrimatco preporuča sljedeće:

Novalon i Bioplex su važni za razvoj lisne mase i akumulaciju asimilata, povećavaju otpornost biljke na sušu, doprinose povećanju prinosa i kvaliteti zrna.

Bioplex je biostimulator koji se treba koristiti tijekom cijele vegetacije, posebno u nepovoljnim uvjetima, nakon primjene herbicida i prilikom svake gnojidbe. U Bioplexu je veliki utjecaj organskih ekstrakata, aminokiselina i fitohormona, smanjujenegativni učinak herbicida, bolesti i štetnika. Koristiti ga u dozi 0,5L/ha na 200-300L vode.

Rootex

Rootex je snažna formula sa visokom koncentracijom fosfora, organskih ekstrakata, slobodnih aminokiselina, savršena za jačanje korijena u svim fazama rasta. Primjenjuje se u jednogodišnjim kulturama i višegodišnjim nasadima putem sistema za navodnjavanje ili folijarno. Osim što stimulira rast sadnica, Rootex omogućava biljkama da se u potpunosti razviju kada je ukorijenjavanje nepovoljno zbog različitih utjecaja iz okoline (temperatura, vlaga, ishrana, bolesti, koncentracija soli...).

xs
Preporuke kod nedostatka fosfora i cinka u kukuruzu

Aminoton

Aminoton je aktivator plodnosti tla s aminokiselinama za tlo i folijarnu primjenu. Potiče rad mikroorganizama tla i povećava biološku plodnost tla. Aminoton je organska tekućina, gnojivo s visokim sadržajem dušika izrađen od mješavine aminokiselina i peptida prirodnog podrijetla. Visok sadržaj dušika i organskih tvari daje Aminotonu veliku sposobnost da omogući ujednačeni rast biljaka bez razdoblja sa zastojem u rastu, odličan rast korijena, smanjen gubitak makro i mikro elemenata u tlu te utječe na pojačanu otpornost biljaka na bolesti. S obzirom na svojstva Aminotona kao aktivatora sa aminokiselinama, on je neophodan u biljnoj proizvodnji.

Promet Zn

Promet Zn je tekuće gnojivo sa cinkom i organskom materijom. Promet Zn je inovativni proizvod koji je sastavljen od cinkovog kompleksa s aminokiselinama prirodnog podrijetla. Promet Zn sprječava nedostatak cinka i osigurava brzu i kvalitetnu opskrbu cinkom u svim poljoprivrednim i hortikulturnim usjevima. Promet Zn, primijenjen u bilo kojem standardnom programu oplodnje, opskrbljuje biljke s cinkom (Zn) uz povišenu biološku učinkovitost. Cink je bitan i ključan element u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Puni učinak Kalex ZN daje u kombinaciji s proizvodom na bazi aminokiselina (Aminoton).

Kelatex Zn

Kelatex Zn je formulacija koja sadrži cink sa dodatkom organskih ekstrakta i L-aminokiselina. Kelatex Zn je suh topiv proizvod, razvijen kao formulacija koja je jednostavna za primjenu i kompatibilna sa većinom gnojiva i folijarnih sredstava za prskanje. Visoka koncentracija zinka omogućava aktivno učestvovanje u mnogobrojnim metaboličkim procesima, koji su važni za pravilan rast i funkcioniranje biljaka. Cink je sastavni dio mnogih enzima i značajan je u sintezi hormona rasta (Auksin) i u razvoju reporoduktivnih organa, a sudjeluje i u oplodnji. Neodstatak cinka se najčešće javlja u rano proljeće, kada je temperatura tla niska, obično na alkalnim tlima, gdje je prisutna visoka koncetracija fosfora, kalcija i željeza.

Simptomi nedostatka cinka su: patuljasti, rozetasti izgled biljke, klorotične pjege na listu, blijedo zelena boja listova. Nedostatak cinka također povećava opadanje mladih plodova i smanjuje veličinu ploda. Kelatex Zn treba se koristiti preventivno, ali se može koristiti i po pojavi simptoma nedostatka cinka. Može se primjenjivati folijarno, zemljišno ili preko sustava za navodnjavanje kap na kap. Kelatex Zn preporučaju koristiti u kukuruzu, voćarstvu i povrtlarstvu. Preporuča se primjenjivati u kombinaciji sa vodotopivim gnojivima Novalon.

Kalex Zn

Kalex Zn je NP gnojivo sa cinkom. Stimulator je rasta i razvoja korjena i obrambenog sustava biljke. Kalex Zn je posebno tekuće mineralno gnojivo koje sadrži visoku koncentraciju fosfora i cinka. Pored prehrambenih funkcija, stimulira prirodno zaštitno djelovanje kao rezultat povećanja proizvodnje fitoalexina. Iz tih razloga, Kalex Zn može se smatrati izvrsnim fosfornim i cinkovim gnojivom, pogodnim za korekcije.

Nanesite proizvod u prvoj fazi rasta, ponoviti primjenu po potrebi i više puta. Puni učinak Kalex Zn daje u kombinaciji s proizvodom na bazi aminokiselina (Aminoton).

Za više informacija o prihrani kukuruza, obratite se tvrtki Agrimatco na jedan od niže navedenih kontakata.


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: kuruza, koruza | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a njegova dužina vegetacije od nicanja do pune zriobe ovisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uvjeta uzgoja,... Više [+]

Tagovi

Agrimatco Kukuruz Prihrana Fosfor Cink Simptomi Gnojivo Boja listova


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Mozgalica⁉️
- Što je prikazano na fotografiji?

Foto: Tomislav Januš