Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Borealis L.A.T
 • 14.04.2017. 12:45

Prednosti primjene KAN-a u odnosu na Ureu

Dušik (N) je glavni pokretač rasta biljaka i vrlo bitan element za njihov opstanak. Ovaj element potiče razvoj korijena i fotosintezu, kao i usvajanje ostalih hranjivih elemenata.

 • 71.970
 • 762
 • 1

Dušik (N) je glavni pokretač rasta biljaka i vrlo bitan element za njihov opstanak. Ovaj element potiče razvoj korijena i fotosintezu, kao i usvajanje ostalih hranjivih elemenata.

Najpogodniji oblik dušika za biljke

Urea sadrži 100% dušika u amidnom obliku, i kao takav nije direktno dostupan biljkama. Jedini oblik dušika kojeg biljke mogu odmah koristiti za ishranu je nitratni, dok dušik u amonijskom i amidnom obliku mora prvo proći kroz proces transformacije do nitrata.

Za ovaj proces transformacije može biti potrebno i do 6 tjedana, čime se odlaže ishrana biljaka. NAC 27 N (KAN) bogat je dušikom u nitratnom obliku koji je direktno dostupan biljkama. Na ovaj način osiguran je pravovremeni početak vegetacije poslije razdoblja mirovanja i osiguran brz početni porasta biljaka. Temperatura tla ne utječe na učinkovitost djelovanja NAC 27 N (KAN), tako da se njegova proljetna primjena po hladnom vremenu više preporučuje od primjene uree​.

Otpuštanje NH3

Učinkovitije iskorištavanje dušika - više usvojenog dušika bez njegovog isparavanja u vidu amonijaka

Gubitak amonijaka procesom isparavanja glavni je uzrok slabije učinkovitosti primjene uree. Iz uree se tijekom procesa transformacije amidne u nitratnu formu dušika izgubi oko 20% ovog elementa, što je za ishranu biljaka značajan gubitak dušika, a pored toga predstavlja i rizik po životnu sredinu.

Gubitak dušika tako dovodi i do ekonomskog gubitka. Veći prinosi do kojih dovodi primjena NAC 27 N (KAN) i veći stupanj iskorištenosti dušika, vode ka većem ekonomskom dobitku. Rezultati sa oglednih polja provedenih širom Europe govore da primjena gnojiva koja sadrže oblik dušika koji je odmah dostupan biljkama (tzv. DAN gnojiva), svake godine dovodi do viših prinosa bolje kvalitete, u usporedbi sa primjenom gnojiva na bazi uree (UAN i urea).

U razdoblju od 2004. do 2010. godine u Njemačkoj je ispitano 55 oglednih polja u ozimoj pšenici na različitim tipovima zemljišta. Sa prosječnom količinom primjene dušika od 210 kg/ha, upotreba NAC 27 N (KAN) dovela je do prinosa koji su za 2% bili viši i sadržavali su 0,23 jedinica proteina više u usporedbi sa učinkom primjene uree. Da bi se postigli ekonomski optimalna kvaliteta i visina prinosa poslije primjene uree trebalo je unijeti dodatnih 15 kg/ha dušika (7,1%). (Izvor: Brošura "Towards Smart Agriculture", Fertilizers Europe).

Bolja kvaliteta rasipanja zbog fizičkih osobina granula

Jedan od čimbenika koji utječu na kvalitetu rasturanja gnojiva jesu fizičke osobine granula. Različiti tipovi gnojiva razlikuju se po nasipnoj gustoći, obliku i veličini granula. Stoga, postoji velika razlika između priliranih gnojiva kao što je urea i granuliranih, kao što je NAC 27 N (KAN). Prilirana urea ima značajno nižu vrijednost nasipne gustine od 670 kg/m3 u usporedbi sa granuliranim KAN-om od 950 kg/m3. Teže granule se rasipaju na veće udaljenosti i ujednačeno prekrivaju zone preklapanja.

Kvaliteta gnojiva utječe na kvalitetu njegovog rasipanja. Zbog kvaliteta granula, primjena NAC 27 N (KAN) je preciznija:

 • zahvaljujući većoj nasipnoj gustini, primjena NAC 27 N (KAN) je precizna pri većim širinama radnog zahvata
 • zbog veće tvrdoće i optimalnije granulometrijerasprostranjivanje granula je homogeno
 • zbog većeg promjera granula manji je utjecaj strujanja zraka na preciznost primjene

Dobro skladištenje je od najvećeg značaja za očuvanje fizičkih osobina gnojiva:

 • zaštiti gnojivo od direktne sunčeve svjetlosti, vlage i izvora topline
 • opremu koja se koristi za rukovanje gnojivom treba zaštiti od korozije
 • sve puteve i prolaze u skladištu treba održavati čistim
 • sa hrpe gnojiva u rasutom stanju, proizvod treba skidati sa vrha
 • gnojiva u ‚big bag‘ pakiranjima treba slagati na siguran način, u obliku piramide
 • strogo se pridržavati pravila o sigurnosti
 • zabraniti pristup neovlaštenim osobama u skladišta
 • gnojiva na bazi amonijum nitrata i ureu ne bi trebalo skladištiti zajedno

Prednosti primjene NAC 27 N (KAN):

 • NAC 27 N (KAN) sadrži 13,5% dušika u nitratnoj formi koji je odmah i direktno dostupan biljkama
 • dovodi do većeg prinosa u usporedbi sa ostalim formama dušika budući da nema gubitaka dušika
 • ima brz i siguran učinak na razvoj biljke koji podržava povećanje visine prinosa i sadržaja proteina u strnim žitaricama i tako povećava njihovu hranjivu vrijednost
 • u odnosu na ostala dušična gnojiva, primjena NAC 27 N (KAN) ne dovodi do povećanja kiselosti tla i tako doprinosi očuvanju njegove plodnosti
 • NAC 27 N je pouzdano dušično gnojivo koje nema negativan utjecaj na životnu sredinu

Bez utjecaja na povećanje kiselosti tla

Na određenim tipovima tala primjena dušičnih gnojiva ima učinak zakiseljavanja, koji treba ispraviti dodavanjem vapna. Količina vapna koju treba unijeti u tlo poslije primjene NAC 27 N (KAN-a) značajno je manja nego ona koju traži primjena uree (izvor Sluijsmans C.M.J). S obzirom da sadrži 12,5% CaO, primjena NAC 27 N (KAN-a) ima mali utjecaj na povećanje kiselosti tla, što doprinosi održavanju njegove plodnosti.

Kalcij-amonijum nitrat sadrži vapno ili dolomit što omogućava dodatnu uštedu troškova i vremena za primjenu vapna.

Za više informacija o mineralnim gnojivima i primjenama, obratite se tvrtki Borealis L.A.T na jedan od niže navedenih kontakata.


Partner

Borealis L.A.T Hrvatska d.o.o.

Šetalište Petra Preradovića 8, 31000 Osijek, Hrvatska
tel: +385 31 540 260, e-mail: lat.hr@borealisgroup.com web: https://www.borealis-lat.com