• Mikrogranulirano startno gnojivo
  • 02.04.2014. 13:00

Pravim gnojivom do većih prinosa u sjetvi kukuruza!

Jedna od koristi primjene Cerafert start-up-micro gnojiva u sjetvi kukuruza je i smanjenje troškova sušenja zrna zbog manjeg sadržaja vode u zrnu kao i smanjene troškove prijevoza

  • 1.396
  • 119
  • 0

Cerafert start-up-micro je novo mikrogranulirano startno gnojivo. Po svojoj definiciji startno gnojivo se primjenjuje neposredno prije ili u samoj sjetvi ili sadnji.

Cerafert start-up-micro predstavlja nastavak uvođenja tehnologije primjene startnih gnojiva u hrvatsku poljoprivrednu svakodnevicu na ćemu tvrtka BA-MI AGRO radi od svog osnivanja.

Preporučuje se koristiti gnojivo prilikom sjetve ili sadnje čitavog niza ratarskih i povrtlarskih kultura, ali i u cvjećarstvu.

Koje aktivne tvari sadrži Cerafert start-up-micro gnojivo?

Gnojivo sadrži 13% aktivnog dušika, od toga 6% u amonijskom i 7% u amidnom obliku. Iz tog razloga je oslobađanje dušika postepeno i ujednačeno kroz čitavo razdoblje nicanja i rasta.

Čak 32% fosfora nalazi se u obliku koji klicini korjenčići mogu početi usvajati već na 60C, čime potiče raniji razvoj korijena i brži porast. Ovaj fosfor je zbog svoje posebne formulacije od strane biljke iskoristiv čak 80-100%.

Kao neophodni partner fosforu nalazi se 2% cinka. Uloga cinka je sudjelovanje u enzimatskim procesima koji počinju bubrenjem sjemenke, a završavaju razvojem korjenčića.

Magnezij u količini od 5%, kao sekundarno biljno hranjivo, čiji je nedostatak sve češći problem poljoprivrednih tala, snažno potiče fotosintezu i razvoj lisne mase mlade biljčice.

Gnojivo je mikrogranulacije veličine granula od 0,5-1,5 mm i koristi se dozi od 20-50 kg/ha.

Najčešća pitanja poljoprivrednih proizvođača

  • Ovo gnojivo je skupo - mala vreća, a puno novaca!
  • Koristiti ću ih ako mi jamčite porast prinosa!
  • Ma zar stvarno ta mala zrnca mogu biti toliko efikasna?
  • Zar samo 30 kg/ha , a ne 300, da niste nešto pogriješili?

Da prvo raspravimo cijenu vreće. Točno, ovo gnojivo je pakirano u male vreće od 10 kg, ali doza primjene je 20-50 kg/ha! Mora se uvijek, ne samo kod gnojiva, uspoređivati cijena po površini!

Jedan od razloga zašto se gnojivo koristi u tako malim količinama su hranjiva u njemu koja su tako formulirana da im je iskoristivost potpuna.

Kao primjer fosfor je u takvom vodotopivom obliku da je iskoristiv 80-100%, dok fosfor u standardnim gnojivima ima iskoristivost manju od 10%. U praksi ta iskoristivost hranjiva zbog raznih nepovoljnih vremenskih uvjeta bude i samo 1%.

Fosfor je izuzetno važan za razvoj prvih klicinih korjenčića, a dodatak od 2% cinka pokazuje dodatno povoljno djelovanje. Cink kao mikroelement ima veliki utjecaj na primordijalne korjenčiće kod svih biljaka, ali i je i dosta skupo hranjivo zato su neki proizvođači počeli smanjivati njegov udio u svojim gnojivima. Naravno, bez korekcije cijena.

U Cerafert start-up-micro gnojivu cink se nalazi u idealnom omjeru sa fosforom i uvijek u deklariranoj količini od 2%.

Cerafert start-up-micro gnojivo nasuprot standardnih gnojiva

U nastavku teksta vam donosimo prednosti upotrebe Cerafert gnojiva u odnosu na standardna gnojiva na primjeru sjetve kukuruza.

Kada temperature tla i zraka porastu krećemo u sjetvu kukuruza. Tada su još uvijek prisutne hladnije noći i jutra sa temp. tla i ispod 130C. Usvajanje standarnog oblika fosfora je gotovo blokirano kada je temp tla ispod 13OC. Što se tada događa? Sjemenka proklije, biljka počinje rasti, ali kako ima još i hladnijih razdoblja nadzemni rast je usporen, a korijen je visoko aktivan.

Da bi u toj aktivnosti uspio stvoriti što veću masu, korijen treba hranjiva i to u dostupnom obliku i u svojoj blizini. Korijen mlade biljčice da bi usvojio molekulu fosfora, ona mora biti na udaljenosti od barem 1 mm (za dušik je to 20 mm). Znamo da se standardno gnojiva dodaju širom, pa možda neko zrnce i bude u toj blizini.

Što se dalje zbiva sa našim kukuruzom? Počinje se dizati temperatura zraka i ubrzava se nadzemni rast. U ovom razdoblju ima obično dosta vlage i porast lisne mase mora biti snažan, ali biljka ipak slabije kreće. Zašto? Zato jer rast nadzemnog dijela mora biti u ravnoteži sa podzemnim razvojem, sa volumenom korijena i količinom hranjiva koje je on sposoban usvojiti. Da bi se biljka pripremila sa sušno razdoblje ona mora sada imati razvijeni bujni korijenov sistem.

Možete napraviti jedan praktični test provjere učinka startne gnojidbe u odnosu na standardnu, usporedite volumen korijena iščupanih biljaka! Razlika je jasno vidljiva!

Kod startne gnojidbe sa Cerafert start-up-micro u neposrednu blizinu sjemena dodaje se fosfor u obliku koji je klici dostupan već na 6OC. Tu sada nema prekida u porastu klicinih korijenčića - snažna sinergija cinka i fosfora odraditi će svoje od samog početka klijanja.

Dobro razvijen korijen opskrbljuje biljku i porast se odvija bez prekida. Takva biljka u konačnici ima i do 50% jače razvijen korijenov sustav, a samim time i veći potencijal usvajanja hranjiva, ali i ostvarenja većeg prinosa.

To je glavni cilj startne gnojidbe, ali ako ona nije praćena odgovarajućom prihranom tada neće biti povećanja prinosa!

Dakle, sama startne gnojidba, kao ni bilo koja pojedina agrotenička mjera, neće i ne može garantirati veći urod i prinos, ona mora biti praćena odgovarajućom daljnjom prihranom i naravno, agrotehnikom.

Preporuke za optimalni sistem gnojidbe kukuruza uz korištenje startnog gnojiva

U osnovnoj obradi tla zaorati na 20-25 cm dubine kompleksno hranjivo sa većim udjelom kalija, nešto fosfora, a malo dušika, npr. NPK 7:20:30 u dozi od 350 kg/ha uz 100 kg/ha uree.

U samoj sjetvi uz sjeme u brazdu ide 20-50 kg/ha Cerafert start-up-micro gnojiva. Točna doza ovisi o opskrbljenosti tla hranjivima, načinu korištenja tla u prethodnim godinama, tipu tla i sl. Ovakvim lokalnim načinom primjene povećava se iskorištenje hranjiva i djeluje se pozitivno na brzi početni rast kukuruza. Korjenov sistem mladih biljaka se brže povećava, a time raste i njegova apsorpcijska zona.

Daljnja prednost polaganja Cerafert-a tik uz sjeme je što dolazi do povećanja osmotskog tlaka sokova mlade biljke kukuruza, a taj povećan osmotski tlak snižava temperaturu smrzavanja biljke za 1-20 °C, što je dovoljno da se spriječe ili umanje štete od kasnih proljetnih mrazeva.

Preostala količina biljci potrebnih kalija i magnezija unosi se prihranom kad biljke dostignu fazu 4-6 listova folijarnim gnojivom Klomag K u dozi od 4 kg/ha.

Ujedno je jedna od koristi primjene Cerafert start-up-micro gnojiva, uz već navedeno pozitivno djelovanje na mlade biljke kukuruza, smanjenje troškova sušenja zrna zbog manjeg sadržaja vode u zrnu kao i smanjene troškove prijevoza i primjene 40 kg/ha gnojiva Cerafert start-up-micro u odnosu na 200 kg/ha NPK 15:15:15.


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: kuruza, koruza | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a njegova dužina vegetacije od nicanja do pune zriobe ovisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uvjeta uzgoja,... Pročitaj više »

Tagovi

Startno gnojivo Cerafert start-up-micro Ba-mi Agro Kukuruz Ratartsvo Cerafert start-up-micro gnojivo Startna gnojiva! Sjetva kukuruza Aktivni dušik Optimalna gnojidba kukuruza Klomag K Sekundarno biljno hranjivo