• Moderna agrikultura
  • 17.07.2014. 08:00

Pravilno upravljanje tlom za bolju budućnost

Tlo je uvjetno obnovljiv prirodni resurs pa je jasno kako bi prioritetni cilj trebao biti očuvanje tla, sa ciljem daljnje dostatnosti u proizvodnji hrane

Foto: www.depositphotos.com, elenathewise
  • 511
  • 57
  • 0

Svjetska populacija raste po stopi od ~1,6 % godišnje, a u najmanje razvijenim zemljama s najvećim potrebama za hranom, ta je stopa čak do 3 %. Istovremeno su prirodni resursi, kao što su zemlja i voda, u opadanju, kako količinski tako i u kakvoći, zbog urbanizacije i degradacije. Naime, potreba za što više hrane čest je uzrok antropogene degradacije poljoprivrednog zemljišta (gubitak organske tvari, zaslanjivanje, zakiseljavanje, erozija vodom i vjetrom, fizička, kemijska i biološka degradacija i dr.) i na taj izazov sadašnjice potrebno je znati odgovoriti, pravovremeno i učinkovito.

U svom radu 'Izazovi i zamke moderne agrikulture', prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović i prof. dr. sc. Danijel Jug postavljaju formulu koja jasno prikazuje izvor ovakve situacije:

Ekološko opterećenje okoliša =

broj stanovnika x tehnologija x životni standard

Korištenjem zemljišta u poljoprivrednoj proizvodnji pokušava se zadovoljiti više, često proturječnih ciljeva, pa najbolji uvjeti za rast biljaka nisu i najbolji za sprječavanje onečišćenja okoliša (organska i mineralna gnojiva, zaštitna sredstva i dr.), gubitka plodnosti, erozije (agrotehnika, uređenje zemljišta i dr.), degradacije tla itd. Budući da konvencionalna, posebice intenzivna poljoprivreda, ima sve odlike industrijske proizvodnje (primjena mehanizacije, kemijskih prirodnih i sintetskih preparata kao što su gnojiva, pesticidi, aditivi, proizvodnja na velikim površinama i dr.), česti su negativni efekti kao što su prekomjerno onečišćenje i devastacija prirodnog okoliša što opravdano izaziva nezadovoljstvo potrošača uz gubitak povjerenja u kakvoću i zdravstvenu ispravnost hrane.

Bitna je pravilna gnojidba tla

Zdravlje tla je njegovo bitno svojstvo koje se ne može izravno mjeriti niti se mogu u kratkom ljudskom vijeku utvrditi značajne promjene njegove produktivnosti. Zbog toga moramo naučiti kako zemljišne resurse mudro i odgovorno koristiti u proizvodnji hrane, ali i za druge namjene. Stoga je važno naglasiti kako se u poljoprivredi upravljanje tlom mora promijeniti tako da:

  • proizvodnja hrane bude bez štetnog utjecaja na okoliš
  • upravljanje prirodnim eko sustavima bude vezano za početno stanje ili moguće buduće promjene

Gnojidba mora uvažavati agronomski, ekonomski i ekološki aspekt i ne smije se promatrati isključivo kao dodatak i/ili nadoknada prirodnog izvora hraniva kako bi se zadovoljile potrebe biljaka za ostvarenje visokih prinosa, kompenzirao gubitak i odnošenja hraniva iz tla te poboljšala nepovoljna svojstva tla, već mora istovremeno imati prihvatljiv i kontrolirani rizik za okoliš uz isplativu cijenu (gnojidba je investicija, nikako samo trošak). Pridržavanje navedenih principa temelj je veće i profitabilne proizvodnje hrane jer uključuje povećanje prinosa, kakvoće i dobiti koja proizlazi iz primjene gnojiva, a istovremeno ima povoljne dugoročne učinke na plodnost tla uz smanjivanje gubitaka hraniva ispiranjem do podzemne vode ili volatizacijom i denitrifikacijom u atmosferu.

Obrada tla, kao neizostavan agrotehnički zahvat, i dalje će ostati jedan od najznačajnijih segmenata direktnog i indirektnog utjecaja na tlo, sa svim pozitivnim i (još uvijek i najčešće) negativnim implikacijama na agroekosustav. Klasični autori naglašavaju važnost formiranja plodnog površinskog sloja tla koji će biti pogodan za uzgoj biljaka. Glavni zadatak obrade tla je očuvanje i popravljanje njegovih fizikalnih i bioloških svojstava do dubine koja neće izazvati degradaciju tla.

Izvor: Izazovi i zamke moderne agrikulture, prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović i prof. dr. sc. Danijel Jug, Osijek 2014.

Foto: www.depositphotos.com, elenathewise


Tagovi

Obrada tla Pravilna gnojidba Moderna agrikultura Vladimir Vukadinović Danijel Jug Urbanizacija Antropogena degradacija Onečišćenje okoliša Plodnost tla Agroekosustav Svojstva tla

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Jel on to pere prskalicu?!