• Obavijest ratarima
  • 02.07.2014. 18:45
  • Karlovačka

Obavijest proizvođačima salate

Obavijest Savjetodavne službe za ratare.

  • 40
  • 3
  • 0

U uvjetima visoke vlažnosti, u zaštićenom prostoru i na otvorenom, stvaraju se povoljni uvjeti za razvoj bolesti na salati. Siva plijesan (Botrytis cinerea) i bijela trulež (Sclerotinia minor, S. sclerotiorum) uzrokuju trulež u bazalnom djelu stabljike, dolazi do razvoja bijelog (sivog) micelija (prevlaka) i propadanje čitave biljke. Biljke mogu biti zaražene u svim razvojnim fazama. Ovisno o vremenu preostalom do berbe, za zaštitu se može koristiti jedan od fungicida: Signum (bijela trulež, siva plijesan; 1 kg/ha, dozvoljene maksimalno dvije primjene u vegetaciji, K-14 dana); Switch 62, 5 WG (siva plijesan, bijela trulež; 0,5-0,8 kg/ha, maksimalno dva puta u vegetaciji, K-14 dana); Pyrus 400 SC (siva plijesan; 2 l/ha uz utrošak 150-400 l vode na hektar, primjeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini).

Za zaštitu od plamenjače (Bremia lactucae), gdje se na licu listova razvijaju uglate žute pjege, a na naličju se za vlažnog vremena razvija siva prevlaka) mogu se koristiti fungicidi: Aviso DF (2,5 kg/ha uz utrošak od 400-600 l vode po hektaru, dozvoljeno je jedno tretiranje u vegetaciji, K-21 dan); Aliete flash, Avi, Avi WG, Topic (0,25-0,37 posto, primjeniti najviše tri puta u vegetaciji, K-14 dana); Revus (0,6 l/h, dozvoljena maksimalno 2 tretiranja na otvorenom i jedno tretiranje u zaštićenom prostoru u jednoj vegetacijskoj sezoni, K- 7 dana); Pergado MZ (2-2,5 kg/ha, dozvoljena maksimalno 2 tretiranja na otvorenom i jedno tretiranje u zaštićenom prostoru u jednoj vegetacijskoj sezoni, K-21 dan); Ridomil gold MZ pepite (1,9-2,5 kg/ha, primijeniti najviše tri puta u vegetaciji K-21 dan); Polyram DF (endivija, 1,2 kg/ha, maksimalno dva tretiranja u vegetaciji, K-21 dan). Fungicide primjeniti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura. Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: [email protected]


Tagovi

Savjetodavna služba Preporuke Savjeti


Partner