• Obavijest ratarima
  • 12.06.2014. 12:00
  • Bjelovarsko-bilogorska

Obavijest proizvođačima rajčice i krumpira!

Obavijest Savjetodavne službe za ratare.

  • 97
  • 6
  • 0

Pregledom rajčice na otvorenom i u zatvorenom prostoru, primijećeni su simptomi plamenjače (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) te nešto sive plijesni (Botrytis cinerea).Za vikend se predviđaju oborine kao i pad temperatura.Takovi uvjeti bit će povoljni za daljnje širenje bolesti. U ovakvim uvjetima za primjenu se preporučavaju pripravci sistemičnog djelovanja.

Djelatna tvar Naziv preparata Dozvole za bolesti Doza l,kg/ha Karence / dani
Benalaksil Galben M Fantic-M Galben_C plamenjača 2-3 2,5 5-6 14
Metalaksil -M Ridomil gold MZ pepite plamenjača 0,25 % 14 rajčica u polju

7 rajčica u zaštičenom prostoru

Azoksistrobin + difenkonazol Ortiva top plamenjača koncentrična pjegavost pepelnica 0,8-1 7
Famoksadon + cimoksanil Equation pro plamenjača 0,4 7
Ciazofamid Ranman 400 SC Ranman top plamenjača 0,2 0,5 3
Difenkonazol Difcor koncentrična pjegavost siva pjegavost baršunasta plijesan pepelnica 0,4-0,5 7
Mandipropamid Revus Pergado MZ plamenjača 0,4-0,6 2,5 14
Iprovalikarb Melodi duo WP 66,75 plamenjača koncentrična pjegavost 0,25 14 rajčica u polju 10 rajčica u zatvorenom
Cimoksanil Cursate B WG plamenjača 3 14
Zoksamid Electis WG plamenjača koncentrična pjegavost 1,5-1,8 7
fenheksamid Teldor SC 500 siva plijesan bijela trulež 1-2 4
fludioksonil Switch 62,5 WG siva trulež bijela trulež 60-100g/100lvode 3
boksalid Signum siva plijesan pepelnica 0,1-0,15% 3
pirimetanil Pyrus 400 SC siva plijesan 0,2 % 3

*Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do 1.4.2014.

U proizvodnji rajčice u vanjskom uzgoju načešće susrećemo od štetnika lisne uši, u zatvorenom prostoru češće se javljaju lisni mineri, lisne uši , tripsi, koncem vegetacije štitasti moljci i rijeđe grinje.Na području Bjelovarsko-bilogorske županije za sada nismo susretali južnoameričkog moljca rajčice.

U tablici 2 naveli smo neke insekticide koji imaju dozvolu u rajčici.

Tablica 2.

Djelatna tvar Naziv preparata Namjena Doza l,kg/ha Koncentracija Karenca/dani
Tiametoksam Actara 25 WG Neke vrste lisnih ušiju Štitasti moljci 0,015-0,02% 0,02-0,03 % 3
Tiakloprid Calypso SC 480 Lisne uši 0,03 % 3
Alfa -cipermetrin Fastac 10 EC Lisne uši Štitasti moljci 0,15 0,3 14
Lambda-cihalotrin Karate zeon

Lisne uši i drugi grizući i sisajući insekti

Štitasti moljac
0,15 0,2 3
Flonikamid Teppeki 500 WG Neke vrste lisnih ušiju 0,1-0,12 3
Pirimikarb Pirimor 50 WG Lisne uši 0,04-0,06% 7
Spinosad Laser Lisni mineri 0,03.0,05 % 3
Abamektin Vertimec 018 EC Kraft 18 EC Tripsi Lisni mineri Hrđasta grinja rajčice Crveni pauci Lisni mineri Kalifornijski trips

Južnoamerički moljac rajčice

0,06-0,075 % 0,08 -0,1 % 0,75-1,2 7
Imidakloprid Bxser 200 SL , Rapid, Kohinor 200 SL, Congo, Dali, Confidor 200 SL Staklenički štitasti moljac 0,1 %

Za sva navedena sredstva još prema uputama provjeriti dozvolu za primjenu u zaštičenom prostoru.

Obavještavaju se proizvođači krumpira da i dalje rade intenzivnu zaštitu prema navedenim preporukama, jer i dalje nalazimo simptome plamenjače, a prognoze za slijedeće dane su pad temperatura i oborine što će ponovo aktivirati bolest.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano: Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: [email protected]


Tagovi

Savjetodavna služba Preporuke Savjeti


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Sretan i blagoslovljen Božić, budite zdravi i veseli !! :)