• Obavijest ratarima
  • 18.06.2014. 08:00
  • Međimurska

Obavijest proizvođačima povrća

Obavijest Savjetodavne službe za ratare.

  • 38
  • 2
  • 0

Prije 15 dana upućena je preporuka proizvođačima povrća u plastenicima i otvorenim poljima (gredicama), a zbog promjenljivog meteorološkog razdoblja istu ponavljamo i danas. Nakon što smo u svibnju o.g. bilježili iznadprosječne količine oborina uz prosječnu mjesečnu vlažnost zraka u rasponu od 83,8-92,5 posto, početkom zadnje dekade proteklog mjeseca pronađeni su prvi znakovi najopasnije bolesti rajčice - plamenjače (Phytophthora infestans), posebice u područjima središnjeg dijela županije gdje su u blizini polja krumpira!

U razdoblju od 8.-12. lipnja o.g. zabilježeno je vrlo vruće i sparno meteorološko razdoblje s temperaturama zraka višima od 30°C, a nakon 14. lipnja o.g. dominira uglavnom oblačno razdoblje s manjim količinama oborina. Nove padaline očekujemo za dva dana - 20. lipnja o.g.!

Prema dugogodišnjem iskustvu već sredinom ili krajem svibnja u kontinentalnim regijama započinje zrioba i berba plodovitog povrća, poglavito velikih (salatnih) krastavaca, pa je u mjerama kemijske zaštite potrebno birati isključivo sredstva koja imaju karencu do 7 dana, a pritom izbjegavati primjenu fungicida koji nepovoljno utječu na cvatnju i zametanje plodova, (npr. metelaksil i sl.).

Tablica 1. Mogući izbor fungicida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Phytophthora Alternaria Botrytis Fulvia

Equation PRO

+ + - - 7

Daconil 720 SC

+ + -/+ -/+ 7

Signum DF*

- + + +/- 3

Quadris* ili Ortiva*

+ + - - 3

Revus SC

+ - - - 14

Ranman Top SC

+ - - - 4

Domark ME*

- -/+ - + 4

Teldor 500 SC

- - + - 4

Melody Duo WP

+ - - - 14

*pripravci učinkoviti i na pepelnicu rajčice (Leveillula)!

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida Quadris ili Ortiva SC (0,1 %) (K = 3 dana). Na otvorenom malim krastavcima (kornišonima) više prijeti brzi razvoj plamenjače (Pseudoperonospora), pa je u zaštiti moguće koristiti npr. Aliette Flash WG (Avi, Topic WP) (0,3 %) (K = 4 dana) ili Revus SC (0,06 %) (K = 7 dana) ili Ranman Top (0,05 %) (K = 3 dana) ili Previcur Energy SL (0,2 %) (K = 3 dana) i sl. U usjevima paprike moguće je primijeniti fungicide Signum DF protiv pepelnice, plijesni i pjegavosti, (0,1-0,15 %) (K = 7 dana), Previcur Energy SL (0,25 %), protiv plamenjače ili gangrene korijenova vrata,(K = slatka paprika 3 dana) i/ili Stroby DF (0,02 %) protiv pepelnice i pjegavosti (K = 3 dana) i sl.

Pratiti populaciju štetnika rajčice i paprike pomoću žutih i plavih ljepljivih ploča i pregledima biljaka, a ako je potrebno preporučujemo primjenu insekticida navedenih u Tablici 2.

Tablica 2. Mogući izbor insekticida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Lisne uši Štitasti moljci Gusjenice Grinje

Avaunt SC

- - + - 3

Actara WG

+ + - - 3

Runner SC

- - + - 1

Laser KS*

- - + - 3

Affirm WG

- - + - 3

Vertimec EC*

- - - + 7

Kraft EC*

- - - + 7

Teppeki WG

+ + - - 3

*pripravci djelotvorni na kalifornijskog tripsa (paprika, krastavac veliki)

Zbog vrlo visokih temperatura zraka u razdoblju 8.-12. lipanj o.g. zabilježeni su optimalni uvjeti za razvoj različitih kategorija štetnika životinjskog podrijetla kao što su tripsi, gusjenice, grinje te uši, pa je potrebno redovito praćenje zdravstvenog stanja usjeva!

Papriku u plastenicima redovito pregledavati na populaciju kalifornijskog tripsa! Tek kad se pojavi njihova početna populacija u cvjetovima moguće je za njihovo suzbijanje koristiti pripravke Laser KS (0,06 %) ili Vertimec EC (0,1 %) ili Kraft EC (0,1 %), uz propisanu karencu 7 dana.

Također, plodovito je povrće u plastenicima osjetljivo na vršnu trulež zbog nedostatka kalcija i neravnomjerne opskrbe vlagom, a posebice rajčicu i papriku preporučujemo redovito folijarno prihranjivati kalcijevim (Ca) vodo-topivim hranjivima. Ista mjera dovoljno učinkovit učinak ima samo ako se tretiraju mladi i tek zametnuti plodovi. Primijećene su i negativne posljedice niskih temperatura i hladnih sjevernih vjetrova zabilježenih sredinom svibnja o.g. pri razvoju prvih etaža plodova pojedinih hibrida rajčice u plastenicima.

Zadnjih godina u regiji se sve češće pri zaštićenom uzgoju rajčice i paprike pojavljuju i druge kategorije biljnih bolesti, naročito virusnog i bakterijskog podrijetla. Biljne uzorke je na determinaciju uzroka neželjenih promjena moguće dostaviti u prostorije Savjetodavne službe u Čakovcu.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr


Tagovi

Savjetodavna služba Preporuke Savjeti


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB