• Agro-nika
  • 21.10.2019. 16:30

Ne loži, razloži: Uniker gnojivom ubrzajte proces razlaganja žetvenih ostataka!

Poznato je dа je spаljivаnje biljnih ostаtаkа zаbrаnjeno zаkonom. Unatoč tome, slаmа strnih žitаrica i kukuruzovinа često se spаljuju pod izgovorom dа prаve velike poteškoće prilikom obrаde zemljištа i sjetve nаrednog usjevа, kаo i zbog potrebe dа se unište biljne bolesti i sjeme korovа. Umjesto toga, izaberite UNIKER - tekuće mikrobiološko gnojivo.

Foto: Depositphotos/NewNow, Agro-nika
  • 2.017
  • 256
  • 0

Poznato je dа je spаljivаnje biljnih ostаtаkа zаbrаnjeno zаkonom. Unatoč tome, slаmа strnih žitаrica i kukuruzovinа često se spаljuju pod izgovorom dа prаve velike poteškoće prilikom obrаde zemljištа i sjetve nаrednog usjevа, kаo i zbog potrebe dа se unište biljne bolesti i sjeme korovа. 

Spaljivanje znači potpun gubitak organske tvari i dušika. Osim gubitaka u organskoj tvari, vatra uništava korisne članove životne zajednice tla, ugrožava divljač, zagađuje okoliš i predstavlja veliku opasnost zbog mogućnosti nekontroliranog širenja požara. Zaoravanje žetvenih ostataka biljne proizvodnje ima niz prednosti. Zaoravanjem se biljni ostaci uključuju u proces kruženja organske tvari u zemljištu, stimulira se biološka aktivnost zemljišta i pozitivno utječe na strukturu i vodo-zračne i toplinske osobine zemljišta. Drugim riječima, popravlja se plodnost i produktivnost zemljišta. Pored toga, na teškom zemljištu organski ostaci poboljšavaju unutrašnju dreniranost u sloju u koji su uneseni. Količina žetvenih ostataka u intenzivnoj biljnoj proizvodnji je dosta značajna i ovisi o biljnoj vrsti, sorti, kao i o vremenskim uvjetima pojedinih godina.

Koristite tekuće gnojivo za razlaganje žetvenih ostataka

Tvrtka Agro-nika u svojoj ponudi ima proizvod UNIKER - tekuće mikrobiološko gnojivo - mobilizator hranjivih elemenata, koje je certificirano za primjenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji u ratarstvu, povrćarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu za razlaganje žetvenih ostataka i kompostiranje.

Pališ strnište? Sam si sebi najveći neprijatelj, a možeš ostati i bez poticaja!

Primjenom UNIKER-a ubrzavaju se procesi transformacije žetvenih ostataka u zemljištu. UNIKER sprječava stvaranje dušične depresije (nedostatak pristupačnog dušika u zemljištu), jer sadrži  organsku tvar koja se uz pomoć proteolitičkih bakterija razlaže do pristupačnog dušika (NH4+) čime se regulira C/N odnos. Žetveni ostaci se pretvaraju u novu organsku tvar - humus. Humus sprječava ispiranje hranjivih tvari, poboljšava vodo-zračni režim i strukturu zemljišta. Primjenom UNIKER-a žetveni ostaci se brže razlažu uslijed čega je lakša predsjetvena priprema zemljišta i sjetva.

Primjena u voćarstvu i vinogradarstvu

U voćarstvu i vinogradarstvu UNIKER se koristi za prskanje opalog lišća, grančica i kore drveta uslijed čega se smanjuje inokulum patogena i infektivni potencijal za sljedeću godinu. Zemljište se obogaćuje novom organskom tvari koja povećava plodnost zemljišta.

Kompostiranjem organskih ostataka nastaje stabilna organska tvar slična humusu - kompost.  Kompost je kvalitetno organsko gnojivo koje se koristi za popravak fizičkih, kemijskih i bioloških osobina zemljišta, a može se proizvesti u svakom domaćinstvu kompostiranjem ostataka hrane, opalog lišća, trave, grančica, sirovog stajskog gnoja.

Za više informacija o proizvodu, obratite se tvrtki Agro-nika na jedan od niže navedenih kontakata.


Tagovi

Agro-nika Paljenje strništa Zabranjeno paljenje Uniker Razlaganje biljnih ostataka Humus


Partner

Agro-nika d.o.o

Hrvoja Vukčića Hrvatinića br.2, 32000 Vukovar, Hrvatska
tel: +385 (0) 32 550 719, e-mail: [email protected] web: https://agro-nika.com/