• Korovi u kukuruzu
  • 06.05.2014. 15:16

Kako se uspješno riješiti korova u kukuruzu?

Nakon prvog tretmana zaštite kukuruza, svakako će biti potrebno odraditi korektivni tretman dok se vremenske (ne)prilike stabiliziraju

  • 1.463
  • 125
  • 0

Kao i u svakoj drugoj uzgajanoj kulturi, pa tako i u kukuruzu, korovi znaju praviti velike probleme smanjujući kvalitetu i količinu prinosa.

Kukuruz u razvoju

Iako ste vjerojatno već odradili prvi tretman zaštite od korova pri sjetvi ili neposredno nakon nje, svakako ćete morati odraditi korektivni tretman dok se vremenske (ne)prilike stabiliziraju.

Za uspješno suzbijanje korova u kukuruzu Dow AgroSciences Vam preporučuje herbicide:

Deherban A Extra

U uvjetima gdje je moguća naknadna pojava višegodišnjih rizomskih korova kao što su slak i osjak, isti se mogu vrlo uspješno i jeftino suzbiti herbicidom Deherban A Extra u količini 1-1,2 l/ha, ali do stadija 4 lista kukuruza. Ovdje je potrebno napomenuti da se vodi računa o stadiju primjene jer se radi o tzv. hormonskom pripravku koji djeluje na hormon rasta i ako kukuruz pređe stadij primjene, može izazvati oštećenja na usjevu koja se mogu prepoznati kao sindrom pijanog kukuruza, odnosno može izazvati polegnuće usjeva.

Mustang

Mustang je kombinirani sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. Sadrži dvije aktivne tvari (2,4 -D i florasulam). Primjenjuje se u dozi 0,6 l/ha kada je kukuruz u stadiju od 4 do 5 poptuno razvijenih listova. Suzbija kamilicu, broćiku, ambroziju, mišjakinju, rusomaču, kužnjak, crnu pomoćnicu, abutilon (0,8 l/ha) i mnoge druge korove.

Idealno vrijeme primjene kada su korovi

u razvojnom stadiju kao na slici!

Na tržištu je dostupan i i DUOPAK Mustang+Tarot® 25 DF koji poljoprivrednim proizvođačima daje mogućnost da kupovinom jednog proizvoda istovremeno rješavaju probleme svih vrsta korova u kukuruzu.

Lontrel 300

Herbicid Lontrel 300 je sistemično kontaktni herbicid za suzbijanje korova iz porodica glavočika, štitarki i mahunarki (pelinolisne ambrozije, osjaka, kamilice, samoniklog suncokreta). Najbolji učinak u suzbijanju korova postiže se kada su u korovi u stadiju od 2-6 listova, a kukuruz u stadiju 2-5 listova. Primjenjuje se u dozi 0,2 - 0,33 l/ha.

Starane 250

Starane 250 je translokacijski herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokoilsnih korovskih vrsta (kupina, dvornik, broćika, slak). Primjenjuje se u količini od 0,8 l/ha u stadiju 3-6 listova kukuruza.


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: kuruza, koruza | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a njegova dužina vegetacije od nicanja do pune zriobe ovisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uvjeta uzgoja,... Pročitaj više »

Tagovi

Kukuruz Sredstva za zaštitu bilja Deherban A Extra Mustang Lontrel 300 Starane 250 Polegnuće usjeva Pelinolisna ambrozija Dow AgroSciences Ambrozija


Partner

Dow AgroSciences RH

Ulica Petra Hektorovića 2, Zagreb, Hrvatska
tel: (0)99 / 47 - 01 - 010, e-mail: [email protected] web: http://www.dowagro.com

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Razmišljam o mom šipku i kako bi ga, kad sazrije, očistio. Nema savjeta na youtubu :-)