• Dow AgroSciences
  • 04.10.2016. 12:00

Arylex active - inovativno sredstvo zaštite bilja

Arylex active po svojim karakteristikama potpuno ispunjava nove zahtjeve zaštite bilja i suvremene poljoprivredne proizvodnje.

Foto: Bigstockphoto.com/valio
  • 2.942
  • 122
  • 0

U okviru svojih inovacija, Dow AgroSciences je stvorio novu aktivnu tvar Arylex active, koja je ove godine na tržište Europe stigla kao herbicid namjenjen suzbijanju velikog broja širokolisnih korova u usjevima strnih žitarica.

Prvi član kemijske klase, arilpikolinata, Arylex predstavlja novu generaciju herbicida s jedinstvenim mehanizmom djelovanja koji nudi povećanu selektivnost usjeva uz poboljšanu kontrolu korova i fleksibilnost u proizvodnji.

Način djelovanja ArylexTM active

Po načinu djelovanja, Arylex je sistemski herbicid iz grupe auksina, koje biljke usvajaju korijenom i listovima. Nakon usvajanja molekule Arylexa u osjetljivim biljkama, prelazi u aktivan oblik i prenosi se do apikalnog meristema, odnosno točke rasta biljaka. Arylex rapidno prodire u ćelije rasta i u ćelijskom jezgru se veže za posebne auksin receptore AFB5. Ovo mjesto vezivanja izdvaja Arylex od drugih herbicida iz grupe auksina.

Veoma fleksibilan što se primjene tiče, Arylex se u strnim žitima može primjenjivati od fenofaze grananja pa sve do pojave zastavičara. Omogućava punu efikasnost već pri malih dozama primjene (5-7,5 g/ a.m. po hektaru) i suzbija veliki broj invazivnih korovnih vrsta, među kojima i nekoliko otpornih na herbicide iz grupe ALS inhibitora. Arylex uspješno kontrolira: Amaranthus retroflexus, Centaurea cyanus, Chenopidum album, Consolida orientalis, Fumaria officinalis, Galium aparine, Geranium spp., Lamium spp., Papaver rhoeas, Stellaria media, Veronica persica.

Najvažnije karakteristike

  • Kontrola velikog broja širokolisnih korova u strnim žitaricama i drugim usjevima (suncokret, uljana repica)
  • Efikasno suzbijanje korova i u nepovoljnim klimatskim uvjetima kao što su niske temperature ili u uvjetima suše
  • Suzbijanje rezistentnih korovnih vrsta
  • Nema ograničenja u plodoredu
  • Povoljan ekotoksikiloški profil

Kao odgovor na zahtjeve različitih tržišta, Dow AgroSciences je razvila nekoliko proizvoda koje čini kombinacija Arylex active i drugih aktivnih tvari kao što su: florasulam, piroksulam, aminopiralid, fluroksipir i dr. Na naše tržište uskoro stiže proizvod Quelex koji čini kombinacija Arylex active i aktivne tvari florasulam. Zaključuje se da Arylex active po svojim karakteristikama potpuno ispunjava nove zahtjeve zaštite bilja i suvremene poljoprivredne proizvodnje.

Za više informacija o samom proizvodu kontaktirajte Dow AgroSciences na jedan od niže navedenih kontakata!

Foto: Bigstockphoto.com/valio84sl


Tagovi

Biljke Korovi Herbicid Strna žita Dow AgroSciences ArylexTM active Arilpikolinat Florasulam Quelex


Partner

Dow AgroSciences RH

Ulica Petra Hektorovića 2, Zagreb, Hrvatska
tel: (0)99 / 47 - 01 - 010, e-mail: [email protected] web: http://www.dowagro.com