Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Poljoprivreda
 • 26.10.2008.

Agroklubov savjet kupnje traktora na lizing

HRVATSKE LIZING KUĆE SPREMNE SU ZA NAPAD NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

 • 7.093
 • 308
 • 0

Lizing (engl. leasing), poseban oblik tuđeg (vanjskog) financiranja ili financiranja iz pozajmljenih izvora. Lizingom, mala ili srednje velika poduzeća mogu pribaviti proizvodna i druga dobra bez trošenja vlastitih fondova i bez uzimanja skupih kredita na financijskome tržištu. Leasing takvim poduzećima omogućuje plaćanje naknade za korištenje predmetom lizinga po načelu: »plaćaj iz onoga što zaradiš« (pay as you earn).

Prema ekonomskoj definiciji, lizing je oblik financiranja nabave pokretnih i nepokretnih dobara koja se na temelju posebnog ugovora daju na uporabu korisniku lizinga, uz određenu naknadu i na određeno vrijeme. Po pravnoj definiciji, radi se o ugovoru o lizingu, kojim se davatelj lizinga obvezuje predati stvari na korištenje primatelju lizinga za određeno vrijeme ili za određeni posao, a korisnik lizinga obvezuje se platiti određenu naknadu u ratama, tako da istekom ugovorenog roka stvar vrati davatelju lizinga, produži njezino korištenje ili je otkupi.

Ovisno o načinu financiranja i odnosima koji nastaju tijekom odvijanja lizing-transakcije, razlikuju se:

1. neizravni lizing (koji razumijeva trostranu poslovnu transakciju u kojoj sudjeluju: proizvođač ili isporučitelj nekoga dobra, korisnik, odnosno primatelj lizinga i davatelj lizinga, odnosno lizing-organizacija, pri čemu se posebno sklapa kupoprodajni ugovor između proizvođača i lizing-poduzeća te drugi ugovor o lizingu između lizing-poduzeća i korisnika lizinga);

2. izravni lizing (ugovor o lizingu sklapa se izravno između proizvođača kao davatelja lizinga i korisnika predmeta lizinga);

3. financijski lizing (ugovaranje osnovnog razdoblja trajanja lizinga u kojem ga ugovorne strane ne mogu otkazati, a koncipiran je kao »ugovor pune amortizacije«, što znači da korisnik lizinga, tijekom trajanja ugovora isplaćuje davatelju lizinga punu vrijednost predmeta lizinga; troškove održavanja i zastarjelosti predmeta lizinga snosi primatelj lizinga);

4. operativni lizing (kratkoročni ugovor o lizingu koji se može raskinuti u svakome trenutku, pod uvjetima iz ugovora; traje kraće od ekonomskog vijeka predmeta lizinga; lizing-naknada manja je od vrijednosti predmeta lizinga, pa davatelj lizinga amortizira samo dio svojih troškova i preuzima rizik zastarjelosti i troškove održavanja predmeta lizinga, zbog čega nastoji ugovoriti ovakvu vrstu lizinga s više korisnika, čime osigurava sukcesivnost iznajmljivanja opreme i rentabilnost vlastitog poslovanja; koristi se u slučajevima kada korisnik lizinga treba privremeno, iz sezonskih ili drugih razloga osigurati povećanje svoga voznog parka, građevinskih ili poljodjelskih strojeva, uređaja i sl.; omogućuje korisniku bolje gospodarenje raspoloživim kapitalom);

5. kratkoročni lizing (trajanje korištenja predmetom od jedne do tri godine);

6. dugoročni lizing (korištenje predmetom lizinga duže od tri godine);

7. neto lizing (korisnik lizinga snosi troškove održavanja, servisiranja i osiguranja predmeta lizinga);

8. bruto lizing (davatelj lizinga snosi troškove održavanja, servisiranja i osiguranja predmeta lizinga, a može se ugovorom davatelj obvezati na zamjenu novijim i suvremenijim predmetom lizinga).

Prema predmetu lizinga, postoje:

 • lizing investicijske opreme (equipment leasing);
 • lizing kompletnih postrojenja (plant leasing);
 • lizing robe široke potrošnje trajnije vrijednosti (leasing of durables)

Prema iskorištenosti predmeta lizinga razlikuju se:

Blanketni lizing

Lizing neupotrebljavanih dobara (first-hand-leasing) te lizing upotrebljavanih dobara (second-hand-leasing). U vanjskotrgovinskoj praksi još se koristi:

1. individualni lizing (predmet ugovora o lizingu točno je određen);

2. blanketni lizing (okvirni ugovor o lizingu kojim se davatelj lizinga obvezuje nabaviti i predati na korištenje predmete lizinga po izboru korisnika lizinga);

3. standardni lizing ugovor (kod kojeg se predmet lizinga vraća davatelju lizinga po isteku ugovorenog roka ili se novim ugovorom produžuje njegovo korištenje);

4. ugovor s pravom opcije (kojim se korisniku lizinga dopušta da po isteku ugovorenoga roka odluči hoće li korišteni predmet vratiti ili produžiti njegovo korištenje);

5. ugovor s klauzulom o pravu otkupa (po kojemu korisnik lizinga pridržava pravo kupnje predmeta lizinga po isteku ugovorenoga roka korištenja);

6. vremenski lizing (unaprijed utvrđen rok korištenja i obveze vraćanja predmeta lizinga - tzv. run-off-leasing);

7. rotirajući - revolving lizing (s pravom korisnika da produži ugovor o korištenju ili zamijeni predmet lizinga suvremenijim modelom);

8. povratni lizing (sale and lease back, koristi se kada vlasnik nekoga dobra, da bi pribavio gotovinska financijska sredstva, prodaje ta dobra lizing-poduzeću i istodobno uzima isto prodano dobro natrag u lizing, obično financijski, pri čemu nakon ugovorenog razdoblja, otplatom lizing-naknade, može ponovno doći u vlasništvo tog dobra);

9. lizing s odlukom o kupoprodaji (tzv. hire purchase, pri kojem se ugovor o lizingu može sklopiti na način da se odmah donese odluka o kupoprodaji predmeta lizinga čim istekne razdoblje zakupa; može se koristiti za sve vrste proizvoda koji se koriste duži niz godina - od običnoga pisaćeg stroja, računala, automobila i sl. pa do brodova, zrakoplova itd.).

Lizing-naknada može se ugovoriti na sljedeće načine: kao fiksna linearna naknada (sigurnija je za davatelja lizinga, jer ne ovisi o ekonomičnosti korištenja predmetom lizinga); kao naknada s klauzulom revizije (štiti interese obaju partnera, jer se promjenom uvjeta lizing-naknada, kao i kod klizne skale, može prilagoditi interesima obaju partnera); kao visoka naknada u prvome mjesecu, koja se u daljnjim mjesecima smanjuje (kada se ugovorom predviđa otkup predmeta lizinga); kao niska naknada u početnome razdoblju koja se nakon toga znatno povećava (pogodno za korisnika lizinga, koji u početku ne postiže puno iskorištenje kapaciteta predmeta lizinga, npr. industrijskog postrojenja); kao naknada čija se visina prilagođuje intenzitetu i vremenu rada opreme uzete u lizing (elastično utvrđivanje i prilagođivanje visine lizing-naknade prema stvarnom intenzitetu korištenja predmetom lizinga; nesigurno je za davatelja lizinga, ako je kontrola stvarnog korištenja predmetom lizinga otežana).

Oblici ugovaranja

Oblici ugovaranja lizing-naknade mogu se prilagoditi konkretnim slučajevima u praksi. Prednosti korištenja lizingom za primatelja su sljedeće: lizing-naknada otplaćuje se iz prihoda ostvarenih uporabom predmeta lizinga; ne moraju se odmah angažirati sva raspoloživa financijska sredstva; lizing-obroci su isključivo materijalni troškovi; koristeći opciju kupnje, investicijsko se dobro može dobiti jeftinije, jer se plaća cijena prema preostaloj, neamortiziranoj vrijednosti toga dobra; ovakav način financiranja pruža mogućnost korištenja najnovije visoke tehnologije koja je, inače, zbog visoke cijene nedostupna.
Leasing je oblik financiranja koji omogućuje korisniku leasinga da potreban predmet (osobno, dostavno ili gospodarsko vozilo, građevinski, proizvodni ili poljoprivredni stroj, opremu, plovilo, zrakoplov ili nekretninu) ne angažira vlastita likvidna sredstva već ga za ugovorena periodična plaćanja dobije na korištenje.

U Hrvatskoj se nude operativni i financijski lizing

Po isteku leasing perioda, ovisno o tipu ugovora koji izaberete, postoji mogućnost prijenosa vlasništva nad predmetom leasinga, zamjena predmeta leasinga i povrat predmeta leasinga
Upotrebom predmeta leasinga generira se dodatni priliv novca koji olakšava plaćanje ugovorenih leasing obroka. Troškovi i porezne obveze vezane uz korištenje predmeta leasinga mogu se lakše predvidjeti i kontrolirati. Korisnik leasinga može odabrati da li mu odgovara opterećenje PDV-om na početku leasinga ili periodično razdijeljeno na obroke, pišu na stranicama UniCredit leasinga, tvrtke koja je trenutno u ekspanziji kada je u pitanju lizing financiranje kupnje poljoprivredne mehanizacije. Oni savjetuju da kada pronađete dobavljača i predmet leasinga im dostavite zahtjev za odobrenje leasinga, ponudu dobavljača i uobičajenu dokumentaciju za kreditnu analizu. UniCredit leasing financira jednostavno sve. Vozila, osobna i gospodarska, plovila svih namjena, opremu i strojeve i nekretnine.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PROCJENU BONITETA:

 • Ispunjen zahtjev za financiranje
 • Kopija osobne iskaznice
 • Rješenje o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava
 • Kopija ugovora o kooperantskim odnosima
 • Original BON 2 (SOL 2) glavnog računa ne starijeg od 30 dana
 • Potvrda o stanju poreznog duga ( Porezna Uprava )
 • Potvrda banke o stanju i kumulativu prometa po računu za tekuću godinu
 • Potvrda banke o eventualnim blokadama
 • Rješenje Porezne uprave ( privremeno porezno rješenje ) za zadnje dvije godine
 • Pregled knjige primitaka i izdataka za zadnje dvije godine i tekuću godinu
 • Popis dugotrajne imovine za prethodnu poslovnu godinu

Donosimo i jedan primjer izračuna rate lizinga.
Kupnja opreme vrijedna 3000 eura na operativni lizing kod UniCredit leasing Croatia d.o.o.i jamčevinu od 20 posto. Rok otplate je pet godina. Dakle cijena bez PDV-a je 30 tisuća eura, a jamčevina je šest tisuća. Rata mjesečna iznosi 430 eura. Kod financijskog lizina je iznos s porezom na dodanu vrijednost 36.600 eura, a jamčevina 7320 eura. Tada je mjesečna rata 600 eura.

U Hrvatskoj djeluje desetak ozbiljnih leasing kuća i sve one manje-više u svom planu imaju i lizing za kupnju poljoprivredne mehanizacije. No, zasigurno je da se sve više okreću poljoprivredi i seljacima. Najčešće se u krugovima poljoprivrednika ipak spominju VB leasing d.o.o., S-leasing d.o.o., PBZ-leasing, UniCredit Leasing Croatia, Raiffeisen Leasing, Locat leasing Croatia, Hypo-Leasing Kroatien i Euroleasing.
Damir RUKOVANJSKI

Zašto UniCredit Leasing Croatia ?

UniCredit Leasing Croatia je dio vodećeg leasing društva u Europi kao i vodeće financijske grupacije u središnjoj i istočnoj Europi, kojoj pripada i Zagrebačka banka, naša vodeća banka i naš snažan strateški partner. U toj kući ističu i da se njihova ponuda temelji na veličini i iskustvu UniCredita te na vodećem tržišnom položaju Zagrebačke banke. U mogućnosti su pružiti visoku kvalitetu usluge i pratiti u realizaciji nabave materijalne imovine bez obzira na njenu vrijednost, uz uvjete koji su konkurentni u odnosu na sličnu ponudu na domaćem tržištu. I kako kažu - Osiguravamo Vam dostupnost financiranju velikom mrežom poslovnica Zagrebačke banke i UniCredit Leasinga širom Hrvatske. Vjerujemo da ćete u spektru naše ponude, pronaći najbolje rješenje za sebe, ističu u propagandnim materijalima ove kuće.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

U tijeku je rasprava o klimatskim promjenama u voćarstvo i povrćarstvu, što nedostaje za njihov značajni razvoj, ali i o ulozi robotike u ovom sektoru 🍎🍐🍅🫑