Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Obavijest povrćarima
  • 13.07.2015. 11:00
  • Bjelovarsko-bilogorska

Zaštita krastavaca od grinje i tripsa

Obavijest Savjetodavne službe za povrćare.

  • 11.583
  • 70
  • 0

Kod uzgoja krastavaca na otvorenom prostoru, od štetnika možemo uočiti veću pojavu lisnih ušiju ( Aphididae) te u vrućim ljetima, koprivinu grinju (Tetranichus urticae) i tripse (Thripidae).

Kod uzgoja u zatvorenom prostoru, uz gore navedene štetnike, problem mogu biti i lisni mineri (Liriomyza spp.) te štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum). Štete čine na listu i to najčešće, sišući naličje lista dok se tripsi lako uočavaju i u cvijetu. Lisni mineri stvaraju hodnike na listu. Insekticidi koji imaju dozvolu u suzbijanju štetnih insekata na krastavcima, navedeni su u tablici 1.

Tablica 1.

Djelatna tvar

Naziv pripravka

Štetnik

Karence/dani

i dozvoljeni broj tretiranja

Dozvole

Lambda-cihalotrin

KARATE ZEON

lisne uši,lisne sovice,resičari

3

2x

krastavac

Alfa-cipermetrin

DIREKT

FASTAC 10 EC

staklenički štitasti moljac

lisne uši, staklenički štitasti i duhanov moljac,sovice

3

2x

1x

krastavac u zaštićenom prostoru

krastavac,

Deltametrin

DECIS 2,5 EC

duhanov trips i neke vrste lisnih ušiju

3

3x

krastavac na otvorenom,u zaštićenom prostoru i za preredu

Imidakloprid

CONFIDOR SL 200

DALI

duhanov štitasti moljac

lisne uši

7

1x

krastavac

krastavac

Tiametoksam

ACTARA 25 WG

lisne uši, staklenički štitasti moljac, kalifornijski trips, duhanov trips

3

2x

krastavac,

Pirimikarb

PIRIMOR 50 WG

lisne uši

4

4x

krastavac

Pimetrozin

CHESS 50 WG

štitasti moljci

lisne uši

3

3x

krastavac u zaštićenom prostoru

Tiakloprid

CALYPSO SC 480

lisne uši

3

2x

krastavac

Acetamiprid

MOSPILAN 20 SP

lisne uši,kalifornijski trips

3

2x

krastavac

Flonikamid

TEPPEKI 500 WG

lisne uši

3

3x

krastavac ( i za preradu)

Abamektin

KRAFT 18 EC

VERTIMEC 018 EC

crveni pauci, kalifornijski trips, muhe lisni mineri, grinje

crveni pauci,tripsi,

3

2x

2x

krastavac

krastavac

Spinosad

LASER

krastavac,kalifornijski trips,muhe lisnih minera

sovice

3

2x

krastavac u zaštićenom prostoru

Emamektin

benzoat

AFFIRM

sovice

3

3x

krastavac zaštićenom prostoru,

Azadiraktin

NEEMAZAL-T/S

lisne uši,štitasti moljac,muhe lisni mineri,tripsi

Nema karence

krastavac

Najznačajnije bolesti koje se javljaju kod proizvodnje krastavaca, kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru su plamenjača krastavaca (Pseudoperonospora cubensis) i pepelnica krastavaca. A koja će od tih dviju bolesti prevladati, ovisi o vremenskim prilikama.

Plamenjača se može prepoznati po žućkastim okruglim pjegicana na licu lista, dok se na naličju može vidjeti sivi mašak. Nakon posmeđenja, tkivo ne ispada. Moguća je pojava i bakterijoze (Pseudomonas spp.) kod koje se javljaju uglate pjegice, bez pojave maška na naličju lista te tu dolazi do ispadanja tkiva.

Pepelnica se može pojaviti kao Sphaerotheca fuliginea, kod koje na listovima nalazimo pepeljasto sivu prevlaku ili u vidu bijeličaste prevlake Erysiphe cichoracearum.

Kod uzgoja krastavca u zatvorenom prostoru može se pojaviti i siva plijesan (Botrytis cinerea).

U tablici 2, navedeni su fungicidi koji imaju dozvolu za suzbijanje bolesti. Najbolja primjena je prije pojave samih simptoma. Kod izbora preparata vodite računa o karencama.

Tablica 2.

Djelatna tvar

Naziv pripravka

Bolest

Doza l,kg/ha

Koncentracija

Dozvole

Preparati na bazi bakra

NEORAM WG

CHAMPION FLOW SC

NORDOX 75 WG

plamenjača

uglata pjegavost lista

primjena prije cvatnje

krastavac

Preparati na bazi sumpora

CHROMOSUL 80

KOSSAN WG

KUMULUS DF

SULFOLAC 80 WG

SUMPOR SC 80

BRIMFLO

THIOVET JET

pepelnica

14 krastavac u polju

3x

krastavac

Propineb

ANTRACOL WG 70

plamenjača i antracnoza

7

4x

krastavac

Azoksistrobin

ORTIVA

plamenjača

pepelnice

3

2x

krastavac zaštićeni prostor

Mandipropamid

REVUS

plamenjača

7

3x

krastavac

Mandipropamid

Mankozeb

PERGADO MZ

plamenjača

7

3x

krastavac,

Difenkonazol

DIFCOR

koncentrična pjegavost,pepelnica

7

4x

krastavac

Fenbukonazol

INDAR 5 EW

pepelnica

7

4x

krastavac

Meptil-dinokap

KARATHANE GOLD 350 EC

pepelnica

3

3x

krastavac,dinja lubenica

Bupirimat

NIMROD 25 EC

pepelnica

7

4x

lubenica krastavac,dinja,lubenica

Tetrakonazol

DOMARK 40 ME

pepelnice

7

3x

krastavac,dinje,lubenice,tikvice

Ciazofamid

RANMAN 400 SC

RANMAN TOP

plamenjača

3

4x

3x

6x

krastavac

krastavac za preradu

krastavac,krastavac za preradu

Famoksadon

Famoksadon

EQUATION PRO

plamenjača

7

3x

krastavac

Benalaksil

Mankozeb

GALBEN M

plamenjača

14

2x

krastavac

Metalaksil-M

Mankozeb

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

plamenjača

7 u polju

3 u zaštićenom prostoru

3x

krastavac

Mankozeb

Dimetomorf

ACROBAT MZ WG

plamenjača

14

3

krastavac

Tiofanat-metil

TOPSIN 500 SC

antracnoza

3

1x

krastavac zaštićeni prostor

Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO

plamenjača

1

3

2x

3x

krastavac u zaštićenom prostoru

na otvorenom

Miklobutanil

SYSTHANE 24 E

FOND 12 E

pepelnica

14

2x

7 tikvenjače

4x

krastavac

krastavci,

Fosetil

ALIETTE FLASH

AVI WG

plamenjača

4

3x

Krastavac,

Trifloksistrobin

ZATO 50 WG

pepelnice

3

2x

krastavac ( i za preradu)

Krezoksim-metil

STROBY WG

peplnice

3

2x

krastavci

Trifloksistrobin

Tebukonazol

NATIVO 75 WG

pepelnica

3

3x

krastavci

Pirimetanil

PYRUS 400 SC

siva plijesan

3

3x

krastavac zaštićeni prostor

Propamokarb

PROPLANT

plamenjača

14

3x

krastavac

Fosetil

Propamokarb

PREVICUR ENERGY

plamenjača

14

2x

tikvenjače

Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO

plamnjača

1 za zaštićeni prostor krastavci

3

2 ili 3 X

krastavci,

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu zbrinite na propisani način te vodite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida i Zakonu o održivoj uporabi pesticida.

Akcije sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja na području Bjelovarsko-bilogorske županije održat će se prema slijedećem rasporedu: 23. srpnja 2015., u Šandrovcu, na parkiralištu kod općine, Bjelovarska 6, od 08:00 do 11:00 sati i 27. srpnja 2015., u Velikom Grđevcu, na sajmištu, početak Bjelovarske ulice, od 08:00 do 11:00 sati. Podatke o potrebnoj dokumentaciji možete pročitati ovdje.

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: jadranka.beric@savjetodavna.hr


Tagovi

Savjetodavna služba Preporuke Savjeti Krastavci Lisne uši Koprivina grinja Tripsi Lisni mineri Štitasti moljac Naličje lista Plamenjača Pjegice Sivi mašak Bakterioza Karenca Evidencijska lista Šandrovac Veliki Grđevac Jadranka Berić


Autorica

Sandra Špoljar

Više [+]

Autorica i upravna pravnica Sandra Špoljar dolazi iz Koprivnice, gdje je na razne načine, tradicijom i obiteljski, vezana uz poljoprivredu. Godinama je radila kao novinarka u informativnom programu HTV-a te za Plodove zemlje i Agroglas.