• Obavijest povrćarima
  • 06.08.2014. 10:00
  • Međimurska

Obavijest povrtlarima

Obavijest Savjetodavne službe za povrćare.

  • 60
  • 4
  • 0

Početkom druge dekade mjeseca srpnja, odnosno prije 15 dana, upućena je preporuka proizvođačima povrća u plastenicima i otvorenim poljima (gredicama) o usmjerenim mjerama zaštite protiv najvažnijih kategorija štetnih organizama koje se javljaju u našoj regiji. Kako se nastavlja trend iznadprosječno kišovitog, toplog i sparnog meteorološkog razdoblja istu zbog ažurnosti ponavljamo.

U središnjem je dijelu županije od posljednje preporuke palo viša od 75 mm oborina, a slično je zabilježeno i na ostalim mjernim lokalitetima. Samo u posljednja dva dana mjeseca srpnja na većini je lokaliteta palo između 40 i 50 mm oborina, a pojedine je lokalitete zapadnog i središnjeg dijela županije dana 30. srpnja oštetila tuča.

Pri uzgoju rajčice u zaštićenim prostorima (plastenicima), pored plamenjače valja redovito pratiti razvoj drugih bolesti prilagođenih visokim vrijednostima vlažnosti zraka i povišenim temperaturama (vidi Tablicu 1.), a najraširenija je siva plijesan (Botrytis cinerea). Zbog sukcesivne berbe plodova birati samo pripravke s najkraćim dopuštenim i propisanim karencama.

Tablica 1. Mogući izbor fungicida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Phytophthora Alternaria Botrytis Fulvia

Equation PRO

+ + - - 7

Signum DF*

- + + +/- 3

Quadris* ili Ortiva*

+ + - - 3

Revus SC

+ - - - 14

Ranman Top SC

+ - - - 4

Domark ME*

- -/+ - + 4

Teldor 500 SC

- - + - 4

Melody Duo WP

+ - - - 14

*pripravci učinkoviti i na pepelnicu rajčice (Leveillula)!

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida Quadris ili Ortiva SC (0,1 %) (K = 3 dana) ili kombinacije Previcur Energy SL (0,2 %) (K = 3 dana) + Nativo WG (0,02-0,03 %) (K = 3 dana).

Na otvorenom uzgoju malih krastavca (kornišoni) više prijeti brzi razvoj plamenjače (Pseudoperonospora), pa je u zaštiti moguće koristiti npr. Aliette Flash WG (Avi, Topic WP) (0,3 %) (K = 4 dana) ili Revus SC (0,06 %) (K = 7 dana) ili Ranman Top (0,05 %) (K = 3 dana) ili Previcur Energy SL (0,2 %) (K = 3 dana) i sl.

U usjevima paprike moguće je primijeniti fungicide Signum DF (pepelnica, plijesan, pjegavosti) (0,1-0,15 %) (K = 7 dana), Previcur Energy SL (0,25 %) (plamenjača ili gangrena korijenova vrata) (K = slatka paprika 3 dana) i/ili Stroby DF (0,02 %) (pepelnica, pjegavosti) (K = 3 dana) i slično.

Pratiti populaciju štetnika rajčice i paprike pomoću žutih i plavih ljepljivih ploča i pregledima biljaka, a ako je potrebno preporučujemo primjenu insekticida navedenih u Tablici 2.

Tablica 2. Mogući izbor insekticida za zaštitu rajčice i drugih vrsta povrće (provjeriti prema dopuštenju):

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Lisne uši Štitasti moljci Gusjenice Grinje

Avaunt EC

- - + - 3

Actara WG

+ + - - 3

Runner SC

- - + - 1

Laser KS*

- - + - 3

Affirm WG

- - + - 3

Vertimec EC*

- - - + 7

Kraft EC*

- - - + 7

Teppeki WG

+ + - - 3

*pripravci djelotvorni na kalifornijskog tripsa (paprika, krastavac veliki)

Proteklih dana su zabilježeni leptiri druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), čije gusjenice prema iskustvima iz ranijih sezona često napadaju i plodove paprike u dozrijevanju i berbi tijekom mjeseca kolovoza. Od insekticida djelotvornih na gusjenice kukuruznog moljca i dopuštenih za primjenu u usjevima paprike sa kraćom karencom ističemo pripravke: Alverde SC (1 lit./ha), K=3 dana), Affirm WG (1,5 kg/ha) (K=3 dana), Avaunt EC (0,25 lit./ha) (K=3 dana), Match 050 EC (2 lit./ha) (K=7 dana), Runner SC (0,04 %), (K=1 dan) i Laser KS (0,05 %) (K=7 dana).

Zadnjih godina u regiji se sve češće pri zaštićenom uzgoju rajčice i paprike pojavljuju i druge kategorije biljnih bolesti, naročito virusnog i bakterijskog podrijetla. Biljne uzorke je na determinaciju uzroka neželjenih promjena moguće dostaviti u prostorije Savjetodavne službe u Čakovcu.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr. milorad.subic@savjetodavna.hr


Tagovi

Savjetodavna služba Preporuke Savjeti


Partner