• Sadnja povrća
  • 20.03.2015. 10:50

Mrkvu i neven sadite zajedno

Kad ubrzo na svoje vrtne gredice počnete saditi povrće, na onoj s mrkvom, posadite i neven i to 10 do 15 posto manje od mrkve. Jer, pokus na križevačkom Visokom gospodarskom učilištu, pokazao je da će u tom slučaju mrkva narasti velika, imati široki korijen i puno listova i nećete morati koristiti nikakva dodatna sredstva niti mineralna gnojiva.

  • 7.285
  • 1.488
  • 0

Stručnjaci Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, na jednoj su poljoprivrednoj površini te ustanove, za potrebe pokusa, zajedno posadili mrkvu i neven, kako bi utvrdili utječe li i na koji način neven kao biljka, na kvalitetu i rast mrkve, ali i smanjenje upotrebe raznih kemijskih sredstava.

"Istraživana je konsocijacija mrkve (Daucus carota L.) i nevena (Calendula officinalis L.) Interes za uzgojem bilja u konsocijaciji odnosno zajedničkoj sadnji u isto vrijeme i na istome mjestu, proizlazi iz potrebe za promjenama dosadašnjeg konvencionalnog uzgoja i smanjivanja primjene kemijskih sredstava u procesu proizvodnje bilja prema integriranoj i ekološkoj proizvodnji", ističe dr. sc. Renata Erhatić, koja je ovaj pokus napravila u suradnji s kolegicama Tomislavom Peremin Volf, Marijom Vukobratović i Emom Šok.

Veći prinos i kvaliteta mrkve

Mrkva je dvogodišnja biljka iz porodice Apiaceae. Uzgaja se na manjim površinama u obiteljskim vrtovima ili na oranicama kako bi se koristila kao svježe povrće ili sirovina za preradu. Različiti načini proizvodnje mrkve u kontinentalnom i mediteranskom području omogućuju opskrbu tržišta svježom mrkvom tijekom cijele godine, a opskrbu industrije sirovinom od sredine ljeta do kasne jeseni. Ima dubok korijen i može se opskrbiti vodom iz dubljih slojeva tla.

Mrkva i neven dobro uspijevaju zajedno

Za sjetvu nevena je korišteno standardno sjeme firme Marcon, a za sjetvu mrkve sjeme rane sorte Nantes. Sadnja je obavljena 23. travnja 2013. godine.

"Uzgojem mrkve u konsocijaciji s nevenom pretpostavljali smo da će se, uz manju primjenu kemijskih sredstava i hranjiva, postići veći prinos i kvaliteta mrkve. U pokusu su istraživana morfološka svojstva mrkve s parcele na kojoj je bila posađena sama, s onima iz zajedničkog uzgoja s nevenom i uspoređena s kontrolnim parcelama na kojima je neven bio zastupljen u različitim količinama. Praćenjem rezultata poljskog pokusa uočeno je da su mrkve s najdužim korijenima u svim terminima mjerenja dobivene na onim površinama gdje je bila posijana samo mrkva, dok je širina korijena toga povrća bila najveća na gredicama u kojoj je zastupljenost nevena iznosila 90 %, odnosno bilo ga je posađeno 10% manje nego mrkve.

Ekološki prihvatljiv način uzgoja

Najveće biljke kao i biljke s najvećim brojem listova u svim terminima mjerenja zabilježene su na površinama u kojoj je neven bio zastupljen 75 %. Ako promatramo sve istraživane parametre u svim terminima mjerenja, sadnja mrkve s nevenom pozitivno je utjecala na većinu morfoloških svojstava mrkve. Takav način uzgoja je ekološki prihvatljiv, jer su bez korištenja kemijskih sredstava i mineralnih gnojiva postigli zadovoljavajući prinosi i kvaliteta", zaključuje Renata Erhatić.

Zdrava mrkva

Stoga, kad ubrzo na svoje vrtne gredice počnete saditi povrće, na onoj s mrkvom, posadite i neven i to u količini 10 do 15 % manjoj od mrkve. Jer, pokus na križevačkom Visokom gospodarskom učilištu, pokazao je da će u tom slučaju mrkva narasti velika, imati široki korijen i puno listova i nećete morati koristiti nikakva dodatna sredstva niti mineralna gnojiva. Jer za sve to pobrinut će se neven. I kad već govorimo o nevenu, spomenimo i to da je u jednom drugom istraživanju primjećen značajno manji broj štetnika u kupusu, koji je također bio uzgajan zajedno s nevenom.


Povezana biljna vrsta

Neven

Neven

Sinonim: Žutelj, zimorod, ognjac | Engleski naziv: Common marygold | Latinski naziv: Calendula officinalis L.

Neven je ukrasna biljka, a suhi cvijet sve se više upotrebljava kao sastojak masti za liječenje upale sluznica i obnavljanje epitelnih stanica te kao antiseptik. Morfološke... Pročitaj više »

Tagovi

Visoko gospodarsko učilište Križevci Pokus Mrkva Neven Konsocijacija Daucus carota L. Calendula officinalis L. Zajednička sadnja Konvencionalni uzgoj Integrirana i ekološka proizvodnja Renata Erhatić Tomislava Peremin Volf Marija Vukobratović


Autorica

Sandra Špoljar

Autorica i upravna pravnica Sandra Špoljar dolazi iz Koprivnice, gdje je na razne načine, tradicijom i obiteljski, vezana uz poljoprivredu. Godinama je radila kao novinarka u informativnom programu HTV-a te za Plodove zemlje i Agroglas.