• Subvencioniranje proizvodnje
 • 13.12.2015. 09:15

Financira se uzgoj povrća i cvijeća u plastenicima

U Koprivničko-križevačkoj županiji do 30. prosinca traje natječaj za subvencioniranje proizvodnje voća i povrća u plastenicima i staklenicima.

 • 1.340
 • 162
 • 0

Koprivničko-križevačka županija raspisala je javni poziv za subvencioniranje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru. Zahtjeve mogu podnijeti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih proizvođača, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije, a osigurano je 130 tisuća kuna.

Subvencionirat će se troškovi kupnje zaštićenih prostora minimalne veličine 250 m2 u iznosu od 20 kuna/m2, a maksimalni iznos subvencije iznosi 20.000,00 kuna po zahtjevu, odnosno ne više od 40% od ukupnog iznosa, prema priloženim računima, ukoliko subvencija iznosi manje od 20.000,00 kn. Prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. PDV nije prihvatljiv trošak.

Ostali uvjeti javnog poziva:

 • zaštićeni prostor mora biti podignut najkasnije u roku od 120 dana od dana dodjele subvencije. Koprivničko-križevačka županija obavit će naknadnu provjeru podizanja kupljenog zaštićenog prostora koji iz objektivnih razloga nije mogao biti podignut do trenutka donošenja zaključka o subvenciji, o čemu će biti sastavljen zapisnik,
 • korisnik subvencije mora biti vlasnik ili korisnik zemljišta na kojem je izgrađen zaštićeni prostor,
 • zaštićeni prostor kupljen je u toku 2015. godine ili najkasnije 01.09.2014. godine,
 • zaštićeni prostor mora ostati u vlasništvu korisnika subvencije ili pravnog slijednika i u funkciji poljoprivredne proizvodnje najmanje 5 godina po realizaciji subvencije.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 • dokaz o upisu u Upisnik poljprivrednih gospodarstava, primjerice, kopija rješenja o upisu u upisnik, kopija zelene iskaznice, potvrda o upisu u upisnik koju je izdala agencija za plaćanja ili kopija zahtjeva za izravnu potporu u tekućoj godini s prijemnim štambiljem agencije za plaćanja,
 • kopija posjedovnog lista koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci ili ugovor o najmu na kojem je izgrađen plastenik ili staklenik,
 • kopija računa o kupnji zaštićenog prostora ili materijala za izgradnju zaštićenog prostora,
 • dokaz o plaćanju po priloženim računima,
 • kopija žiro računa/IBAN i
 • izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.

Utvrde li se napravilnosti, korisnik subvencije mora vratiti novac

Koprivničko-križevačka županija sa svrhom kontrole namjenskog korištenja subvencije za uzgoj povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru, prije dodjele subvencije obavit će pregled zaštićenog prostora te zadržava pravo vršiti kontrolu zaštićenog prostora u razdoblju od pet godina od trenutka dodjele subvencije, o čemu će biti sastavljeni zapisnici. Ukoliko se zaštićeni prostor ne koristi namjenski odnosno nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je prodan, korisnik subvencije morat će vratiti novac, u roku od 30 dana od dana izvršene kontrole na terenu.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjevi i navedeni dokumenti mogu se poslati preporučenom poštom ili donijeti osobno do 30. prosinca 2015. godine na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, s naznakom T-100013

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona +385 (0) 48 658 189 ili e-mail [email protected] Obrazac zahtjeva možete podići u županiji na gore navedenoj adresi, a dostupan je i ispod ovoga teksta.


Povezana biljna vrsta

Stočna koraba

Stočna koraba

Sinonim: Podzemna koraba | Engleski naziv: Swede | Latinski naziv: Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Stočna koraba je dvogodišnja biljka. Porijeklom je iz srednje Europe i najbolje uspijeva u podneblju umjerene klime jer je dosta otporna na hladnoću (do -10 °C). Za uzgoj su... Pročitaj više »

Dokumenti


Tagovi

Koprivničko-križevačka županija Zaštićeni prostor Subvencije Povrće Cvijeće Javni poziv Staklenici Plastenici Stočna koraba


Autorica

Sandra Špoljar

Autorica i upravna pravnica Sandra Špoljar dolazi iz Koprivnice, gdje je na razne načine, tradicijom i obiteljski, vezana uz poljoprivredu. Godinama je radila kao novinarka u informativnom programu HTV-a te za Plodove zemlje i Agroglas.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Visoravan Veliko Rujno na Velebitu