• Javno savjetovanje
  • 15.10.2018. 09:35

Zbog smanjenja broja zavoda, agencija, fondova otvoren niz novih e-savjetovanja. Komentirajte!

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je niz novih savjetovanja na koja ste pozvani, a vezano uz Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. 

Foto: Pixabay/mploscar
  • 322
  • 20
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je niz novih savjetovanja na koja ste pozvani, a vezano uz Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. 

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Usklađivanje sa Zaključkom Vlade RH o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018. a vezano uz promjenu naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.10.2018.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akvakulturi, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2, kojim se prihvaća Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te se zadužuju nadležna tijela državne uprave za provedbu svih aktivnosti radi provedbe navedenog akta. Ovim zakonskim prijedlogom propisuje se nadležnost Ministarstva za obavljanje poslova Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe koji se odnose na obavljanje savjetodavne djelatnosti u području akvakulture i stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti akvakulture, a propisani su Zakonom o akvakulturi. Predložene izmjene u skladu su s navedenim Zaključkom Vlade Republike Hrvatske.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.10.2018.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti biljnih sorti, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Usklađivanje sa Zaključkom Vlade RH o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018. a vezano uz promjenu naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.10.2018.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Usklađivanje sa Zaključkom Vlade RH o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018. a vezano uz pripajanje Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe Ministarstvu poljoprivrede i promjenu naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Donošenjem ovoga Zakona, odnosno njegovim stupanjem na snagu, prestat će s radom Hrvatska agencija za hranu i Hrvatska poljoprivredna agencija. Preuzimanjem njihovih poslova od strane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, sa sjedištem u Osijeku te preuzimanjem dijela poslova Hrvatske poljoprivredne agencije od strane Ministarstva poljoprivrede, a sve u skladu s Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, od 2. kolovoza 2018. godine o smanjenju broja agencija, racionalizira se broj pravnih osoba s javnim ovlastima te trošenje sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

Savjetovanje je otvoreno do 26. listopada.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Donošenjem ovoga Zakona, odnosno njegovim stupanjem na snagu, prestat će s radom Hrvatska poljoprivredno-šumarka savjetodavna služba, a preuzimanjem poslova od strane Ministarstva poljoprivrede, u skladu s Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2018. o smanjenju broja agencija racionalizira se broj pravnih osoba s javnim ovlastima te trošenje sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

Savjetovanje je otvoreno do 26. listopada. 

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedlogu izmjena Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji vezano uz provedbu Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2018. godine o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Poslove stručnog nadzora nad uzgoje drvenastih kultura kratkih ophodnji kojeg provodi Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba preuzima Ministarstvo poljoprivrede.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.10.2018.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Usklađivanje sa Zaključkom Vlade RH o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018. a vezano uz promjenu naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.10.2018.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o veterinarstvu, s konačnim prijedlogom Zakona

Opis savjetovanja: Na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2, kojim se prihvaća Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te se zadužuju nadležna tijela državne uprave za provedbu svih aktivnosti radi provedbe navedenog akta. Na temelju navedenoga Zaključka, zadužuju se nadležna tijela državne uprave za provedbu svih aktivnosti radi realizacije smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima s rokom određenim do 1. siječnja 2019. godine.

Nadležno tijelo za provedbu aktivnosti vezanih za prestanak rada Hrvatske poljoprivredno agencije je Ministarstvo poljoprivrede. Sukladno Zakonu o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13 i 148/13) HPA obavlja označavanje goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara, vodi za Ministarstvo Jedinstveni registar domaćih životinja, te izdaje identifikacijske dokumente za kopitare.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.10.2018.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o biljnom zdravstvu, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Usklađivanje sa Zaključkom Vlade RH o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018. a vezano uz promjenu naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu

Savjetovanje je otvoreno do: 26.10.2018.


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja


Tagovi

Javno savjetovanje Ministarsvo poljoprivrede


Autorica

Željka Rački-Kristić

Željka je diplomirana inženjerka poljoprivrede s dva desetljeća dugim iskustvom u novinarstvu, od lokalnih medija preko Večernjeg lista do uređivanja portala civilnih udruga. Urednica je portala Agroklub, predsjednica ogranka dopisnika HND-a, zamjenica predsjednika Županijskog vijeća HND-a te članica Međunarodne udruge agrarnih novinara (IFAJ).

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Slavonsko srijemski podolac i hereford u eksternom uzgoju u baranji