Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Zakon
 • 04.02.2010.

Zakon o poljoprivredi

 • 3.713
 • 172
 • 0

Definicija poljoprivrede

Članak 2.
Poljoprivreda je strateška djelatnost koja svojom gospodarskom, ekološkom i socijalnom ulogom pridonosi održivom razvoju Republike Hrvatske.

Članak 3.
U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

 1. poljoprivreda obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti, sukladno skupinama 01.1, 01.2 i 01.4 Nacionalne klasifikacije djelatnosti,
 2. poljoprivredni proizvodi jesu proizvodi bilinogojstva i stočarstva te proizvodi prvog stupnja njihove prerade. Popis poljoprivrednih proizvoda naveden je u Dodatku I. i sastavni je dio ovoga Zakona,
 3. poljoprivredno gospodarstvo jest pravna ili fizička osoba ili više fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom, a djeluju kao:
  - obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG)
  - obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
  - trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te
  - druga pravna osoba
 4. OPG jest samostalna gospodarska i socijalna jedinica koju čine punoljetni članovi zajedničkoga kućanstva, a temelji se na vlasništvu i/ili uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti,
 5. poljoprivrednik je fizička osoba na poljoprivrednom gospodarstvu koja se bavi poljoprivredom te posjeduje znanja i vještine o poljoprivredi,
 6. nositelj OPG-a je punoljetna osoba koja radi stalno ili povremeno na gospodarstvu i odgovorna je za njegovo poslovanje.

CIiljevi i mjere poljoprivredne politike

Članak 4.
Ciljevi poljoprivredne politike jesu:

 1. prehrambena sigurnost stanovništva koja se podmiruje u što većoj mjeri domaćim konkurentnim poljoprivrednim proizvodima,
 2. promicanje učinkovitosti proizvodnje i tržnišva u poljoprivredi radi jačanja konkurentnosti na domaćem i svjetskom tržištu,
 3. omogućavanje primjerenoga životnog standarda u ruralnim područjima i pridonošenje stabilnosti poljoprivrednog dohotka,
 4. omogućavanje potrošačima pristupa odgovarajućoj i stabilnoj ponudi hrane sukladno njihovim zahtjevima, poglavito glede cijene i kakvoće hrane te sigurnosti prehrane,
 5. čuvanje prirodnih resursa promicanjem održive, poglavito ekološke poljoprivrede i
 6. očuvanje i napredak ruralnih područja i ruralnih vrijednosti.

Strategija

Članak 5.
Dugoročni ciljevi, mjere za njihovo ostvarenje i subjekti odgovorni za provedbu mjera u području poljoprivrede i ruralnog razvoja uređuju se strategijom koju donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

Nacionalni program

Članak 6.
(1) Poljoprivredna politika provodi se prema Nacionalnom programu za poljoprivredu i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalni program).
(2) Nacionalni program sadrži kratkoročne i srednjoročne ciljeve, mjere, vremenski slijed i rokove ostvarenja tih ciljeva, očekivane učinke te iznose i izvore novčanih sredstava za provođenje mjera poljoprivredne politike.
(3) Nacionalni program izrađuje ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a donosi Vlada za razdoblje od pet godina.
Mjere poljoprivredne politike

Članak 7.
(1) Mjere poljoprivredne politike državne su ekonomske mjere kojima se ostvaruju ciljevi poljoprivredne politike iz članka 4. ovoga Zakona, a provode se u skladu s međunarodno prihvaćenim obvezama Republike Hrvatske.
(2) Mjere poljoprivredne politike, s obzirom na područje djelovanja, jesu:

 1. mjere tržišno-cjenovne politike,
 2. mjere politike ruralnog razvoja i
 3. mjere zemljišne politike.

(3) Mjere poljoprivredne politike moraju biti međusobno sukladne te se provode prema načelima neutralnosti i ravnopravnosti.
(4) Mjere poljoprivredne politike financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Proračun), proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih izvora.


Izvori

Gospodarski list


Tagovi

Poljoprivreda Zakon Stočarstvo Bilinogojstvo Prerada