• Upisnik trgovaca
  • 17.12.2010.

Upisnik trgovaca voćem i povrćem

  • 3.833
  • 184
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donijelo je, temeljem Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN 149/09), početkom srpnja 2010. Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, koji je objavljen 23. srpnja 2010. u NN 91/10, a stupio je na snagu osmog dana od objave. Pravilnik propisuje uvjete upisa i vođenja Upisnika trgovaca voćem i povrćem te uvjete za ovlašćivanje trgovaca za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima. Prema članku 3. stavak 2. tog Pravilnika svi trgovci, koji stavljaju na tržište svježe voće i povrće, obvezni su upisati se u Upisnik najkasnije do 31. prosinca 2010., osim pravnih ili fizičkih osoba, čije su aktivnosti u sektoru voća i povrća ograničene na prijevoz robe (članak 5. Pravilnika).

Zahtjev za upis u Upisnik podnosi se na obrascu, koji se nalazi u Dodatku I. Pravilnika, uz prilaganje dokaza da je:

· pravna ili fizička osoba registrirana u sudskom ili obrtnom registru za trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo;

· nositelj i/ili član seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva registriran u Upisu poljoprivrednih gospodarstava kada voće i povrće prodaje na malo izvan prodavaonica;

· administrativne takse (državni biljeg) od 70,00 kn.

Popunjeni i ovjeren (potpisan od podnositelja) Zahtjev se dostavlja, se s povratnicom, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

s naznakom: Zahtjev za upis u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Dakle, svi proizvođači i prodavači voća i povrća (osim proizvođača krumpira) dužni su se upisati u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, neovisno o količini koju proizvode ili prodaju, i to najkasnije do 31. prosinca 2010.

Autor: Višnja Šimunović


Izvori

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba


Tagovi

Ministarstvo Zakon Pravilnik Voće Povrće


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Preporučam termine između 12 i 16, najbolje za izbacivanje viška vode, toksina i dekagrama! Navalite... Pročitaj cijelu bilješku »