• Program ruralnog razvoja
 • 16.09.2016. 13:30

U 2015. smo izmijenili čak 22 pravilnika!

Tijekom 2015. godine, Ministarstvo poljoprivrede, kao Upravljačko tijelo programa, intenzivno je radilo na pripremi Pravilnika za mjere Programa ruralnog razvoja!

Foto: bigstockphoto.com, b-photo
 • 3.104
 • 164
 • 0

Tijekom 2015. godine, Ministarstvo poljoprivrede, kao Upravljačko tijelo programa, intenzivno je radilo na pripremi Pravilnika za mjere Programa ruralnog razvoja.

U 2015. su objavljene čak 22 izmjene pravilnika, a to su sljedeći (kronološki prema broju NN u kojima su objavljeni), izvještava Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju:

 • Pravilnik o provedbi Mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda NN 7/15
 • Pravilnik o provedbi Mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva NN 7/15
 • Pravilnik o provedbi Mjere 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima NN 22/15
 • Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, NN 34/2015
 • Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja NN 35/15
 • Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja NN 35/15
 • Pravilnik o dodjeli potpore za podmjeru 5.2. tip operacije 5.2.2. "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" NN 38/15
 • Pravilnik o provedbi podmjere 6.1., podmjere 6.2. i podmjere 6.3. u okviru Mjere 6 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" NN 42/15
 • Pravilnik o provedbi Podmjere 19.1. "Pripremna pomoć" u okviru Mjere 19 "LEADER - CLLD" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. NN 43/2015
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja NN 53/15
 • Ispravak Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, NN 65/2015
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja NN 69/15
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima, NN 91/2015
 • Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj NN 92/15
 • Pravilnik o provedbi Mjere 1 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. NN 96/15)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, NN 101/2015
 • Pravilnik o provedbi Mjere 4 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tipa operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu" NN 106/15
 • Pravilnik o provedbi Mjere 3 "Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode", podmjere 3.1. "potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete" i podmjere 3.2. "potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. NN 111/15
 • Pravilnik o provedbi Podmjere 6.4. "Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti" unutar Mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. NN 120/15
 • Pravilnik o provedbi Mjere 2 "Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima" NN 123/15
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, NN 132/2015
 • Pravilnik o provedbi Mjere 17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" NN 135/15

U 2015. Godini je Program ruralnog razvoja doživio i prve izmjene, koje su se odnosile na jasnije i logičnije definiranje minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide u mjeri 10.

Izmjenom se postiglo da su minimalni zahtjevi postavljeni na način da ih je moguće lako provoditi i kontrolirati obzirom na sličnost sa zahtjevima višestruke sukladnosti.

Izmjene u Mjeri 10 i 11

Izmjena u M11 odnosila se samo na skupinu usjeva trajni travnjaci budući je već prve godine uočen rizik u provedbi same mjere. Kako bi se ostvarila potpora potrebno je ispuniti obvezu držanja minimalno 0,5 EKO uvjetna grla (UG) ha na skupini usjeva trajni travnjaci, što se primjenjuje od 2016. godine.

Dugotrajna obrada prijava

Tijekom dosadašnje provedbe, kao najveći problem nametnuo se dugotrajan postupak obrade prijava (preko godinu dana za 4.1.1.), kao i visoka stopa odbijenih zahtjeva za potporu.

Stoga je pojednostavljenje akreditiranih procedura APPRRR postalo imperativ, sukladno čemu je donesena odluka o pokretanju izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja, kako bi se pojednostavljene procedure uvrstile u tekstove Pravilnika.

Pri obradi prijava za operaciju 4.1.1. je uočen određeni broj sumnji na nepravilnosti, što dodatno usporava cijeli proces izdavanja Odluka o dodjeli sredstava za već u potpunosti obrađene zahtjeve.

Reorganizacija Mreže za ruralni razvoj

U programskom razdoblju 2014.-2020., pristupilo se reorganizaciji postojeće Mreže za ruralni razvoj u svrhu jačanja provedbe aktivnosti u nadležnosti Mreže te intenzivnijeg uključivanja članstva u rad i razvoj aktivnosti Mreže kao i ostalih dionika ruralnog prostora.

Reorganizacija je započela u siječnju 2015. godine kako bi se na vrijeme sastavio Akcijski plan Mreže i započela provedba aktivnosti.

Na temelju Akcijskog plana priprema se detaljniji neformalni dvogodišnji Akcijski plan kako bi se omogućilo više fleksibilnosti u odabiru aktivnosti koje su primjerenije za određeni stadij provedbe PRR RH. Aktivnosti u Akcijskom planu Mreže financiraju se sredstvima mjere Tehničke pomoći, iz koje je za provedbu ovih aktivnosti namijenjeno 10% ukupne alokacije.

U skladu sa zahtjevima pravnih akata, Upravljačko tijelo je izradilo Komunikacijsku strategiju za razdoblje do 2020. godine, koja uključuje brojne aktivnosti promidžbe koje se putem različitih alata trebaju poduzeti u ovom programskom razdoblju.

Foto: bigstockphoto.com, b-photo


Tagovi

Pravilnici Program ruralnog razvoja 2015


Autorica

Ivana Nađ

Više [+]

Ivana je urednica na Agroklub portalu. "Vaša uvjerenja ne čine vas boljom osobom. Djelovanje čini."

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB