Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Poljoprivreda
  • 09.03.2009.

Što nam donosi novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Noviteti Zakona o poljoprivrednom zemljištu

  • 3.596
  • 177
  • 0

Ovim se zakonom uređuje zaštita, korištenje i promjena namjene poljoprivrednog zemljišta, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, osnivanje i djelatnost Agencije za poljoprivredno zemljište, promet privatnoga poljoprivrednog zemljišta te upravni i inspekcijski nadzor.

Poljoprivredno je zemljište dobro od interesa za RH i ima njezinu osobitu zaštitu, stoga vlasništvo zemljišta ne mogu pravnim poslom stjecati strane pravne i fizičke osobe, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine - oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Ministarstvo će uspostaviti Informacijski sustav podataka o poljoprivrednom zemljištu u RH u svrhu učinkovitijega gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i praćenja tržišta poljoprivrednim zemljištem. Sustav će imati nekoliko podsustava podataka o raspolaganju zemljištem u vlasništvu države, u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba te o održavanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta. Vodit će ga Agencija za poljoprivredno zemljište, jedinice područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave i Zavod za tlo.


Zapušteno zemljište osposobiti za proizvodnju


Poljoprivredno zemljište mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju, tj. sprječavati njegovu zakorovljenost i obrastanje višegodišnjim raslinjem. Jedinice lokalne samouprave dužne su raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, i to tako da se ono održava sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivredno zemljište čestice unutar građevinskog područja površine veće od 1000 m i zemljište izvan građevinskog zemljišta planirano dokumentima prostornog uređenja za izgradnju koje su u katastru označene kao poljoprivredna kultura, mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu koristiti do konačnosti akta kojim se odobrava gradnja. Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati sukladno agrotehničkim mjerama ne umanjujući njegovu vrijednost.


Zaštita od onečišćavanja


Radi omogućavanja proizvodnje vodom i zrakom štetnih tvari i poduzimanjem drugih mjera za očuvanje i poboljšanje njegove plodnosti. Radi zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćavanja, provodi se ispitivanje i trajno praćenje stanja onečišćenosti poljoprivrednog zemljišta štetnim tvarima.

Pravne ili fizičke osobe dužne su pratiti stanje poljoprivrednog zemljišta koje koriste na temelju zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije za ribnjake. Pravne ili fizičke osobe koje onečiste poljoprivredno zemljište štetnim tvarima tako da je poljoprivredna proizvodnja na tom zemljištu umanjena ili onemogućena, dužne su platiti naknadu štete vlasnicima ili ovlaštenicima zemljišta.

Tekst zakona: Zakon o poljoprivrednom zemljištu


Izvori

Gospodarski list

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Zadnji dan konferencije AgriFood u Briselu raspravlja se o digitalnoj tranziciji poljoprivrede. Uz veliko zanimanje posjetitelja, hrvatska tvrtka AGRIVI predstavila je svog AI savjetnika za poljoprivrednike.