• Održiva poljoprivreda
  • 08.07.2016. 07:30

Sigurna uporaba pesticida za održivu poljoprivredu

Nedavna istraživanja su pokazala da bi se proizvodnja hrane do 2050. godine trebala povećati i do 60% (FAO), te da je podcijenjena uloga pesticida u proizvodnji hrane po prihvatljivim cijenama.

Foto: marosbauer/Bigstockphoto, Savjetodavna služba
  • 1.164
  • 130
  • 0

Nedavna istraživanja su pokazala da bi se proizvodnja hrane do 2050. godine trebala povećati i do 60% (FAO), te da je podcijenjena uloga pesticida u proizvodnji hrane po prihvatljivim cijenama. Uvriježeno je mišljenje da je nemogućnost zaštite usjeva od bolesti i štetnika u direktnoj korelaciji s cijenom hrane na svjetskom tržištu.

Sigurna i održiva uporaba pesticida daje savjete o sigurnom rukovanju, pravilnom skladištenju i primjeni pesticida, kao i o gospodarenju opasnim otpadom. Projektom "Sigurna primjena sredstava za zaštitu bilja", Europska udruga za zaštitu bilja - ECPA podiže svijest korisnika i aktivnu zaštitu njihovog zdravlja i okoliša. Projekt se provodi više od desetljeća u 16 zemalja Europske unije.

Prezentacije u Portugalu

CROCPA (članica ECPA-e), već nekoliko godina vrlo uspješno provodi nekoliko projekata kojima se potiče održiva poljoprivreda. To su: projekt CROCPA EKO MODEL - skupljanja i zbrinjavanja prazne ambalaže SZB, Sigurna primjena pesticida i Sprječavanje nezakonitih pesticida. Godine 2015. konferencija i radionica ECPA-e se održala u Svetom Martini na Muri u Hrvatskoj, a nedavno je Međunarodna konferencija i radionica o sigurnoj i održivoj uporabi pesticida (ECMA), održana u Lisabonu, u Portugalu.

Smanjenje rizika izlaganju pesticidima

Preporuke na uputstvima na upotrebu pesticida za upotrebu osobne zaštitne opreme zavise o karakteristikama proizvoda i potencijalnih izlaganjima štetnom djelovanju pesticida. Postojanje tehničkih sustava u opremi za primjenu pesticida smanjuje potencijalno izlaganje opasnim tvarima. Dobro je poznata važnost zatvorenih kabina opremljenih filterima za udobnost i sigurnost rukovatelja, i kako anti-drift mlaznice mogu smanjiti ne samo izloženost rukovatelja već i šteten utjecaj na okoliš.

Zatvoreni sustav prijenosa (Closed Transfer Systems CTS) omogućava prijenos pesticida direktno iz originalne ambalaže u spremnik prskalice ili raspršivača bez kontakta rukovatelja. Upotreba zatvorenog sustava prijenosa trenutno nije uobičajena, ali u budućnosti će biti standard u Europi, i ova radionica je značajan doprinos upotrebi inovativnih tehničkih rješenja u poljoprivredi.

Na ovoj radionici u Portugalu imali smo priliku vidjeti rezultate istraživanja, praktične demonstracije i komentirati prikazane tehničke sustave, isto tako i na koji način poboljšati znanje i vještine poljoprivrednika u sigurnoj i održivoj uporabi pesticida.

Radionice na konferenciji ECMA

Teme prezentacija/radionica na konferenciji ECMA:

1. Zatvorene kabine (Jens Karl Wegener - Julius Kühn - Institut JKI)

2. Anti-drift Najbolja praksa (Jordi Llop - UNIVERSIDAD POLITECNICA CATALUÑA)

3. Zatvoreni sustav prijenosa CTS (Tom Robinson - ECPA CTS)

4. Modifikacija pneumatskih sijačica (Francisco Garcia - ANIPLA)

Sigurno rukovanje pesticidima

Zatvorene kabine

Zatvorena traktorska kabina štiti rukovatelja do neke mjere (ne u potpunosti). Traktorske kabine ili kabine samohodnih prskalica igraju važnu ulogu u zaštiti rukovatelja od štetnog djelovanja pesticida. Standard EN 15695 razlikuje četiri razine zaštite:

  • Bez definirane zaštite
  • Zaštita od prašine
  • Zaštita od prašine i aerosola
  • Zaštita od aerosola i para

Traktori mogu biti opremljeni filtrima koji pročišćuju zrak (unutar kabine i zrak koji ulazi u kabinu). Ugljeni filteri su često dodatna oprema na traktorima, i trebaju se mijenjati prema uputama proizvođača da bi zadržali razinu pročišćavanja zraka u kabini. Ali često se postavlja i pitanje kontaminacije (izlazak/ulazak u kabinu npr. kod zamjene ili čišćenja mlaznice prilikom prskanja...), unatoč primjeni osobne zaštite.

Anti-drift Najbolja praksa

Veličina kapljica je jedan od glavnih čimbenika kod primjene pesticida, kojom uz radni tlak i određeni tip mlaznice postižemo željeni rezultat - kvalitetnu zaštitu uz smanjeno zanošenje. Standardne mlaznice možemo koristiti samo kad to vremenski uvjeti dozvoljavaju (relativna vlažnost zraka veća od 50 %, temperatura ispod 20 °C i brzina vjetra manja od 4 m/s. Primjena anti-drift mlaznica je važan dio održive uporabe pesticida i u velikoj mjeri poboljšava kvaltetu zaštite bilja, zaštitu okoliša i ljudi (rukovatelja). Različite izvedbe anti-drift mlaznica, s većim promjerom kapljica omogućuju sigurniji rad i u uvjetima kada zaštita bilja s klasičnim mlaznicima ne bi bila moguća radi zanošenja (drift).

Zatvoreni sustav prijenosa (CTS)

Priprema škropiva potencijalni je rizik kontaminacije rukovatelja i onečišćenja okoliša. CTS sustav omogućuje siguran prijenos pesticida iz originalne ambalaže u spremnik prskalice/raspršivača uz obvezno ispiranje prazne ambalaže čistom vodom-što osigurava sigurno zbrinjavanje, uz minimalno dozvoljen ostatak pesticida u ambalaži.

Predstavljena su dva sustava sa inovativnim i sigurnim rješenjima punjenja i ispiranja ambalaže, koja će uz daljnji razvoj i suradnju s industrijom ambalaže i proizvođača strojeva za primjenu pesticida zasigurno donijeti nove standarde u sigurnoj primjeni pesticida. Trenutno se u svijetu većina proizvoda za zaštitu bilja koristi u malim spremnicima (ambalaži). Postoje razni rizici kontaminacije prilikom mjerenja i punjenja spremnika prskalice/raspršivača (onečišćena folija, zatvarač, ispiranje ambalaže). Easy flow sustav se može prilagoditi svim vrstama ambalaže i pruža potpunu zaštitu korisnika uz dobro ispiranje prazne ambalaže i sigurno skladištenje.

Modifikacija pneumatskih sijačica

Sjetva tretiranog sjemena predstavlja potencijalnu opasnost po zdravlje rukovatelja i onečišćenja okoliša. Dokazano je da će se sjetvom i manipulacijom loše tretiranog sjemena povećati broj slobodno lebdećih čestica. Pneumatske sijačice koje rade na principu podtlaka potrebno je modificirati na način da se struja zraka iz turbine smanjuje i usmjerava prema tlu, kako bi se smanjila emisija opasnih čestica u zraku.

Europska unija zahtjeva obveznu izobrazbu profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja. Hrvatska udruga za zaštitu bilja CROCPA i Savjetodavna služba partneri su na ovom važnom poslu i učinili su sve da bi se radne metode dobre poljoprivredne prakse, korištenje osobnih sredstava zaštite u svakodnevnim poslovima u polju i nasadu pravilno primjenjivali u svrhu osobne zaštite i zaštite okoliša.

Foto: marosbauer/Bigstockphoto, Savjetodavna služba


Tagovi

Portugal Radionica Pesticidi Održiva upotreba


Autor

Ivica Prpić

Stručni savjetnik za poljoprivrednu mehanizaciju, član Udruge voćara, vinogradara i vinara općine Kaptol te predsjednik Županijske udruge za organizaciju natjecanja orača Požeško-slavonske županije. Donosi nam inovacije iz svijeta mehanizacije.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

I soja se skida za koji dan...